Slides

DDMA / GRC: Datakwaliteit

Description
Graham Rhind (GRC Database Information) zien dat globaal denken iets anders is dan globaal handelen bij internationale adressering. Internetcontactformulieren zijn een goede indicator voor de kwaliteit van adressenbestanden. Als multinationals een standaard contactformulier gebruiken voor verschillende landen moeten de alarmbellen gaan rinkelen. Op macroniveau bijvoorbeeld zijn er alleen al 122 adresformaten. Een bezoeker heeft geen baat bij het verkeerd invullen van data, maar kan een vraag altijd verkeerd begrijpen. Bovendien kunnen verplichte velden, zoals een postcode met zes tekens leiden tot frustratie. Daarom moeten contactformulieren simpel en aangepast per land. Investering hierin verdient zichzelf terug in rendement.
Categories
Published
of 65
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
 • 1. Event: DDMA DQ Dag Thema: Datakwaliteit Spreker: Graham Rhind - GRC Database Information Datum: 12 september 2006 – Fortis NV, Utrecht www.ddma.nl
 • 2. GRC Database Information 2006 Internationale adressering DDMA's dag van de datakwaliteit 12 september 2006
 • 3. GRC Database Information 2006 “ Thinking globally and acting globally are two different things” John Yunker
 • 4. GRC Database Information 2006
 • 5. GRC Database Information 2006 Nieuwe Prinsengracht 80 -hs 1018 VV AMSTERDAM Straatnaam Huisnummer Toevoeging Plaats Postcode
 • 6. GRC Database Information 2006 80-hs 80-i 80-ii 80-iii a/b t/o 80 84 g
 • 7. GRC Database Information 2006 Omvang: c 244 landen > 6000 talen 122 adres formaten (op macro niveau) > 35 persoonsnaam formaten
 • 8. GRC Database Information 2006 Ralph Smith Pitcairn Islands South Pacific (via New Zealand) Mr Graham Rhind Room 17 Kennington House 91 Moonlight Crescent Station Road Industrial Estate Benson OXFORD Oxfordshire OX9 2AA Great Britain
 • 9. GRC Database Information 2006 12 regels voor internationale data kwaliteit
 • 10. GRC Database Information 2006 Approach data management from the viewpoint of the data,not from the limitations of applications, hardware, software, standards or anything else Reduce the distance between data user and data – integrated systems hide data Data quality should be the norm – always. Never compromise on data quality Collect good data in preference to trying to correct bad data. Validate data on entry Open your mind to diversity Assume nothing except that your assumptions are incorrect Combat ignorance. You can’t find solutions if you don’t recognise that there are problems.
 • 11. GRC Database Information 2006 Cultural and language variations are a function of person, not place Alter your data processes to fit cultural and linguistic norms, not vice versa Consider context Don’t reinvent the wheel Use common sense!
 • 12. GRC Database Information 2006 <ul><li>Bezoekers aan je site zijn: </li></ul><ul><li>Niet bewust van </li></ul><ul><li>Onverschillig tegenover </li></ul><ul><li>Vijandig tegenover </li></ul><ul><li>“ correcte” methodes van adressering bij data entry </li></ul>
 • 13. GRC Database Information 2006 Anne Frank Organisation
 • 14. GRC Database Information 2006
 • 15. GRC Database Information 2006 Anne Frank Organisation De meerderheid van ‘s werelds bevolking schrijft hun naam anders
 • 16. GRC Database Information 2006 Anne Frank Organisation In vele culturen hebben mensen geen familienaam
 • 17. GRC Database Information 2006 Anne Frank Organisation !
 • 18. GRC Database Information 2006 Anne Frank Organisation
 • 19. GRC Database Information 2006 Anne Frank Organisation
 • 20. GRC Database Information 2006 Anne Frank Organisation
 • 21. GRC Database Information 2006 Anne Frank Organisation
 • 22. GRC Database Information 2006 Anne Frank Organisation
 • 23. GRC Database Information 2006 Anne Frank Organisation Use common sense! Approach data management from the viewpoint of the data,not from the limitations of applications, hardware, software, standards or anything else Collect good data in preference to trying to correct bad data. Validate data on entry Open your mind to diversity Combat ignorance. You can’t find solutions if you don’t recognise that there are problems.
 • 24. GRC Database Information 2006 British School of A’dam
 • 25. GRC Database Information 2006 British School of A’dam !
 • 26. GRC Database Information 2006 British School of A’dam !
 • 27. GRC Database Information 2006 British School of A’dam !
 • 28. GRC Database Information 2006 Hotel Res
 • 29. GRC Database Information 2006 Hotel Res !
 • 30. GRC Database Information 2006 Hotel Res
 • 31. GRC Database Information 2006 Hotel Res
 • 32. GRC Database Information 2006 Hotel Res
 • 33. GRC Database Information 2006 Hotel Res
 • 34. GRC Database Information 2006 Hotspot Amsterdam !
 • 35. GRC Database Information 2006 Hotspot Amsterdam !
 • 36. GRC Database Information 2006 Hotspot Amsterdam
 • 37. GRC Database Information 2006 KLM
 • 38. GRC Database Information 2006 KLM
 • 39. GRC Database Information 2006 KLM !
 • 40. GRC Database Information 2006 KLM !
 • 41. GRC Database Information 2006 KLM ! !
 • 42. GRC Database Information 2006 KLM !
 • 43. GRC Database Information 2006 KLM
 • 44. GRC Database Information 2006 KLM Approach data management from the viewpoint of the data,not from the limitations of applications, hardware, software, standards or anything else Data quality should be the norm – always. Never compromise on data quality Collect good data in preference to trying to correct bad data. Validate data on entry Open your mind to diversity Assume nothing except that your assumptions are incorrect Combat ignorance. You can’t find solutions if you don’t recognise that there are problems. Alter your data processes to fit cultural and linguistic norms, not vice versa
 • 45. GRC Database Information 2006 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • 46. GRC Database Information 2006 Ministerie van Buitenlandse Zaken Kebbawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan and Yang di-Pertuan of Negara Brunei Darussalam. (225)
 • 47. GRC Database Information 2006 Ministerie van Buitenlandse Zaken Kennington House 17 Saint Helens Avenue Church Lane Industrial Area Benson
 • 48. GRC Database Information 2006 Ministerie van Buitenlandse Zaken !
 • 49. GRC Database Information 2006 Ministerie van Buitenlandse Zaken <ul><li>Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll-llantysiliogogogoch [59] </li></ul><ul><li>Tetaumatawhakatangihangakoauaotamateaurehaeaturipukapihimaungahoronuku pokaiwhenuaakitanarahu </li></ul><ul><li>[92] </li></ul><ul><li>Krungthepmahanakonbowornratanakosinmahintarayudyaya-mahadiloponoparatanarajthaniburiromudomrajniwesmahasatarn-Amornpimarnavatarsatitsakattiyavisanukamphrasit [163] </li></ul>
 • 50. GRC Database Information 2006 Ministerie van Buitenlandse Zaken !
 • 51. GRC Database Information 2006 Ministerie van Buitenlandse Zaken <ul><li>GERMANY </li></ul><ul><li>DEUTSCHLAND </li></ul><ul><li>BRD </li></ul><ul><li>ALLEMAGNE </li></ul><ul><li>D </li></ul><ul><li>GERM </li></ul><ul><li>GER </li></ul><ul><li>B.R.D. </li></ul><ul><li>BAYERN </li></ul><ul><li>NRW </li></ul>
 • 52. GRC Database Information 2006 Schiphol
 • 53. GRC Database Information 2006 Schiphol !
 • 54. GRC Database Information 2006 Schiphol
 • 55. GRC Database Information 2006 Schiphol
 • 56. GRC Database Information 2006 Schiphol Canary Islands Channel Islands
 • 57. GRC Database Information 2006 Schiphol
 • 58. GRC Database Information 2006 Schiphol
 • 59. GRC Database Information 2006 HE AEE
 • 60. GRC Database Information 2006 HE AEE Onderzoek op bijna 1 miljoen “schone” Nederlandse adressen toont ‘s-Gravenhage geschreven in 57 verschillende manieren, waarvan 53 fout (meer dan 50% van alle gevallen)
 • 61. GRC Database Information 2006
 • 62. GRC Database Information 2006
 • 63. GRC Database Information 2006
 • 64. GRC Database Information 2006 90% van datakwaliteit is te bereiken door het gebruik van 10% van de “effort”.
 • 65. GRC Database Information 2006 GRC Database Information Nieuwe Prinsengracht 80-hs 1018 VV AMSTERDAM 020-5286120 http://www.grcdi.nl [email_address]
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks