Marketing

Vo 1..3 if,-,-,, 1,.1/ I ~ ~~f~n r. I' ' nc

Description
~~ ~ 9 r f,.- (..1 I/ ',r;,, I,., '/..;., f
Categories
Published
of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
~~ ~ 9 r f,.- (..1 I/ ',r;,, I,., '/..;., f ', ;. /,,. ( rtf... /. ' '' r.,,1 Vo 1..3 if,-,-,, 1,.1/ I ~ ~~f~n r. I' ' nc 'l, -~~1.., ( ' ';.(' .,.-..! :_'.. ; '.'1,,. _; ~. ' f. 1,' ''I,a,:'':7.~ 0PJNSEtl'thsiJ~i::~~o :i~v;x~6:,~;ru~~:,~(j/,,,,,.. -,..:... :; :.. :~ -~~~~~::.;.. : '-.-~-~/-_~:: C:.:, :~ ( '(_:.. :!_: : ~:{-) {. :,: 'i.: ( I~:,~ -_ :,.. :_ .. :.,:!,./.::.. ' :: : l;. j :. ~7,;., lllijp,or~ li',r~h.olglwo,i,po.ajj,'a,il,~i'(i,~i~s;:mmtoj ll ,lly.' l!tj~j)s OF.. ' 'AIJ1iRI OAN RELillot.:lJ'Oll.NOni:IAY, UlO;.,_.,_..., ' ' '.' ' ' _.,.,..,. '.( :,'.. ~..)._,,. ;. ;. '!,',-- ': i ' 'i-.., ' -~.,,., l,l.,,.. ' ~~... '. '' f. I 1. '. ' IIONORAR Y DIRECTORS AXIOI, WAII~NBI(JQI,D l'lodmont, Callt J, IIORDIIN IIAIUIIMAN W&lblnltOn, D, C. ;.. ' ' 1 ' I,.,. ', AMER... AN RELIEF FOR NOR.. 1.Y, INC. Pmldont'o Wor Rollol Control Boord, Ro1. No. J U MBMBBR AGBNCY OP THil NATIONAL WAR PUND H' South La Salle Street CHICAGO J, ILLINOIS Telephone 1BAn~lln OQ60 July!t1, 1940., OPPICBRS AND DIRECTORS II. A. YOUNU NaHo11al Ohatrnuua 1 11. J. A. AAHOAAIID Nnlfo11111 l're,denf 1!. II. IIAUICII NdUOHdl VIDI Oholrmon J, A. 0. l'lllluh Nallanttl Btorelar~ ANiltUaV ta. IVIUIILANIJ Nallvnal 1'rtuturer IC. 'ltll~~!~~tlflln Ill'. COI.h?outrNINIOHION ujton~~.~n. UAtll. VI(,I,f~~~ifor/aVJUIO!I!.A l:ol 1 1kl,?JlUUN 1111u. 'JJ~~~a~.wouvllt.1. UIIIO~H't4l!n~~IIUilN81aN IIAioK~. 1 r. t.ioh At.n~l'ii: ~J~.w.'o' I'Mlft IIJ,IJ,~r~~t.ll r nn~n~j,mm utm IIIIHim,~~J AIIIl ' ',~;.t1:r:l~uu I'IIIWIIP,b~rVW IWMII ' At' l/,,7;~r,r.r,~uuu,~~,.~it:~ r.~u'i aij BIUllltll.1. Alltii!8Mtl ltmm;,n~,~~~~~~~~ rt'l~. Ndlloltd trd, ruh II. NUII!IAN WIUIH,ANIJ l~m~~~,~twm~~ 1'. t. IIlJA Attf, lttcotfrttf-...,. Brig, Oen, Willimm o 1 Dwyar Exocutivo Director, War llof'u oe Board Waohin~ton 2&, D.c. Dona Sir t 'fhia Will uoltuowlod!jo rcooijit or your letter or July 20 euolooin~ complete reports ooverin~ the runtls sent by AIIIOJ~ioan llelief' f'or NorwAy, Ino. to Mr. I er o. Olso11 1 BpeoiAl ro Jli'OBentllthe or the lfllr ltof'll~oo Dont d in 8tookholtn, Ywetlen, We thnult you YOI'.Y muoh roa thaee ox. hnu_l!lthe rejhh'h which 11ro,vet y itttoa thitihr indeetl, - On bolllllf' or tho Dunrtl ot DiroetoriJ of' Amot ioaii llouor tor NorWAy, tho. r Wi!lh to flxtoiiil thrott(lh you to AttAoho her o. Ohou oua llflj'rooill.. tton of' tho of'f'ioiont lltld!iohlliblo Wily itt Wtioh he hal ioxnenttm tltn tuhtlll entt uthoil to h:lm tot' Aid in Noifway, 80tN --l l ~ 'klw 'kle /lu A 7~f4 t:'cj II lui. I'' [{I 1.11 I [II[( 11[(', Y, h. 11,,, r tl:tltll d ttthilt tih 1lll!t nt ','rqllq!l.lll l{rlul~ lrh pt l!rq rl,11~.ill t th ,11!1 eli '.'rlt,1~ 111 j!ftl, t q ( trrq I rttlr '.'rq II.1.,.,n, l.lltntt, l o, 'L:IIll/rolrn ~tj l!rtd ~t, t qt,.trrd,.t'l11')!1.111 ir,l,,,,,,,i lr t.,lttr,t'.tnrl ){rlrol, lrrr, rrt.l:.ntt/trlrtr flrlrr!llr, t rtl 1 1 ) Httll .lll ){rill I lnt,.ttf,1 Ill d 11111ft d I'IJ.! IItt/,lltntt Clll llttnlwt I, I'IH lhr 1tlfk nl tl1r r ~~:.rrtr/lltfll! rn TIH l'nitrrl Sl:llt'~ 1'1 r II Itt,) 1111 thtrt1 1:1r 'I llr lltrl lr11,i) r llllllltffn' )) tfu '' ' h, 1 orr tih '' r fltli!lltl!t n.t~ r II.1~.t!l Ill! nllir t'f'l,nr.l.,, rrdu r' I tih 11 tltrtttll IH.trrl nl rlrrn 1411 ~.Itt 1 olllll I I' I ~ ''I kr I' q'f ill).! II tlhott1 j'.l 11,, t I!H n.tlld 1'l'lllf ll h.nt j11irwd '''.Ll 1lwr In r!wvt llfl rr !.rn./ rli~trt ~,.lllltllll! tlu ~lrrrkt tl /~~'11)11' of ''!'t1,1, lo oond food lo!hom ond topoelollp Ia tho ehlldtot1t to... nd thclm eletthlttqr lo 10nd!hom modlelnoo ond hoopltol oqulp. m ntt -to holp tho pooplo of Horwop In oueh other r-. on l11t1d nnd!tor. 111 m r app(l~tr to be dootroblt ond ltulblo, ond te outot In brlnq. lnq eondltlono boelt to normol. ' n 1 ,H rmdt t thf' irnn hrd nf th.-,,_,;r;, lnr mutt t 1 tl 1 tl(.h. Hl l l'''rlj.! n.frti~ ll',j~ ftttnt.lh d.tll thr J' 'rl 1 1~ lwn :1,.li.I,Hnj h .1'.11 h:1n.f.11 thr, In~ nf the '' n ( ;,.,.. f,lnrhl!ll-j o l hun hrcunr h.1tdl~ t!hif'(' th:111 ',,fr morr, nn f rrh:urr,hrnf th n-;t~ ~rrff r.tl with dlfltr '11'' nt l.t,l..,,.j rt tt~1.1th I,lJnt u,.lntl!U. fl,ji~t :1''' 'mh,, I'''' llt!it ll;,,,,ftl h!lu ti.t.,,,,, tnlvn nt~ ti h_,,f itlt'ff :ltt'll.11.:tn.1f1rrnin~ r!tt~ l AID TO NORWAY FROM UNITED STATES' I'IU!DINQ NDRWEQIAN CHILDIU:N l'rayor al Thonka Thi~ I n firw illn~lrnriorr nf tlu' work whir lr.tnl'rinw f{, lwt!rlf i'nn :11 ~11 ttc rkd itt doing lm llw ~ltrc lwr1 r nuntq durin).! 1 Ill' Ill rllj':ttion. Tw rltildr c n 1lll' olfc r!ft)! 'J 111 t nl th.ruk~ lnt fnod tlwv rwrd 1111!111tl'h, ptt~idc d lnt llwrn h.nwdc-:111!llllih'' nnd lwlpt'nlr1n~ l.nnk,1.,rh,11 tlw ).!HI ill tlw frortl.rnd cc 11trt of 1u pitlllft, dl find.1 'for' irtnr1 rkt-d prn11111!«'11th intn tl1t,j, t.l!!l nn tlu- kh k o( lwr drn~. fl1 IIM.HliTHfllll:' tnolutitlll, tflr ln:1t'' pf f Jiu rlllf'~ nl mntt.nr Hdcd,'for 'lorw.l, lth. h.t clc 1 lihi'd: Wo ptodqo our onthutlaiiie etlaporollan with Nn. lionel War rund In tho opprcoehlntt entnpnlq~. fnr Iundt, In thll untolflsh Amorleon effort,. oueeor our WMr trlelton Alllto, lneludlnq our aneutrnl eountry, llo.r.,.,. and to onablo aut Catnn1UIIIt1 Ch Ur ta allnlolf loeol dltltiaa, wo aoauro ydu of tho nett rupport al II lntoroatod In Amorleon l'ltllof lor Norway, Jne.'' J, A. 0. I'REVII J. A. AA8CIAARD s.. rotar1 Protldont.. ilol'l' dth11!wo, udlli1111 doiihr ~ lwt'l! l'l'rt'lvt tl l1y d1r: ltt'ji.~iii'n'.~ ollin~ lt1 vul11111ary rnutl'il~tttiollh und nllolttlt'1tl~ 11'11111 tlu~ Nutlo111d Wut Pwtd. I l.. l or qr f1h'i114 for n lit l' 1111d W1 ll'ar-c fm Nmwuy to A)1til i'' I1H i 1 't'/'(' HI! l'olltj'4: rood, prlnolpnlly far ohlldron $428, Ynrn, t!loth, nnd new ahoa11 nnd alothlng eollootlon P n 248, Modlolnoo nd haopltnl oqulpmont 285,380,04 Aid lor Norwoqlnn rofuqeo In ewoden lbo,ooo,oo d Crou pntlt:nqttfl lot Notwf!u;tlnn prh:onon of wnr 07,302,00 Cnmp Lltllo Norwny A.. oelotlon lor wolforo ol nrmod fore ' nnd tnotohnnl ooamon leolloellano to Mnreh Norw qlon Sontnon'o Chrlotmnn nnd Iloilo!, lne. leolloetlono to Mnreh GA9.&9 Aid to Homo rront,, 488,700,00 Churoh of Norwnv--epoelnl qllt of Luth rnn Auctuotnnn Synod Othor old to Norwny to.ono.oo 49,82~.00 U,099,048,19 'f')h' l ttrll!''' fnr. tlw )'('IH l'thiilllt Sq~trtulwr ~'' ' I~ t1111p11!1it d In $r,ton,nno, of whkh nnly St ~.;nn crt 1.q JW t1 r tj1 w aq for r1dt11lnl~l tnt i vt r~j){'f1(c'~. llnidn rlw 11hn'( tliqhm~r1tlc'illq, lrtrj.tr qurmthin nt',l.!i!!~ in kind h:l't' l~ rn rnnhihnh'd_ltlrlttdinh tlulli ~:mhi~ td l.'~''!lt'll, ku~,r!hnn :lltth of ( 'luid111:1~ I'Jit krl)!''~. 11tH! hllllrhrtl~ ur tlrol1~;tf1d~ nf :11titl ~ or dnthin,)! _~fnh' nmrr th.1h $t,:t t1,11nn lnt 1lw t'c)'t'l1 li1hrt' li ~:!r l n!hr1'.-~utw 1tn11 t r',nlf'il~utinll t 111;11!.- ditr'-i tlv II n1rr H l'( fltl tr; :ll:oii.tit'i,.fmnl;:, 111 fil1:1hn,im tidtt' Hr l!(!.!nr ;-... r: t,,. ); -i1 r~ r1 ~-t~ rt 1~:!'' I_ ~~;- inrij,iaf_-~ - fjrr(,fi~!i. 11il:~(il i(h,~!1 _,.;1,;~:,1,;11 Y:n t_.11nd. Cntttfihtttnr(ln lno~l t.'f11111htni11 (_nnd~ 11~:1,,t.bi'p.n:11('.mdinm n~ fj, ( (,~~,~tlf ctri ln ;h th t''l'til it.'rtt M :ttl or I'_M.I td t.lu-;r 'lm.t'rihutft.;t1:t. AMERICAN RELIEF FOR NORWAY, Inc. HONORARY DIRECTORS,XI~I. IAfiF:NRK,fcJI,Il, l'l dll1 i!ll l'ulil Mnlllllnr llll~l MilA J llllltiip:n fiiiiiiimi'in. Wn l!ltoulrht II(' F'urmrrlr tl Fl Mllll~lo r 111 N111n DIRECTORS AND OF'F'!C!:RB tort R(Ii1ltll, fir,.~l l lll Mlttll ' 'll Jll b i'. fir N11rowo ulnt1 t.rtth rooll C'lllttl'lr nf inrrrlrn!i II VoU~CI f'hnlt!nntr Rn~lnn l'r ldrllt. 1 111 Ml't'rliollll~ Nntlnrrul ~!It t!Kir., Vlt l' f'llnltlllllll Mlnltl'lll' '' l'tr~lr!tont Run ' Nnt 11 ',1 1 n rnp:ifr,,::~,.,.,,., 1 ~ f'htrn '' ''' lloll rtllor uf Ill Rl1111 nl Mlllll' ''' i II: 'lt!p:i.infl lrton lltrr ('lrlrnpn 'i'' 1' 1 1,.111 I'll' Nntlntllll l111t1k tlll l I lot! o NnrtMtN Wlllf!:l,iN!I f'lrtrrurr N tlntml C'hulttflllll, f'lnlhlhu fnt NrH nr f' I TlfiF. 1 1 Rl'l'tl'lllt' f'ldrupn IJI't tr rntn!ll Whit!'!11111h 1 1111P1' 1111' t ANI!I11r.~fl:r-t. l11nllrnr 'll 1::1 ' ' '' f:l ll ' Nno 1 ~ I r r nt R.I AnNir.Rtr.f'f!1t n~l~ll P R Ml!ll i111t'hfl Rlnl'ltlo ltl'l rl.lr.nitltnn fltlfl, f'!lr ~ttt,. f'nnltnrlnt.~ever yhody knows, the Norw ginn mrrrhnnt fk 't lur~ lc lt rr glonou' rt u rd in the nnnnl.~ o/ the Unill'd Nation~, ltd rng rurtinl alllrut ;o Jl('fl't'nt nf thr oil nnd J.lrt~oliru 1111d.pr pnrt nt of tht lood11t11ff~ to IIH' HritiNh /Ill .~ durirrg rlw worst l risis of the war. lldnn Norwuy C''rn t ntrn d 1111~ war, ':;.j of lr -r ~ldp~ c rc nrnk ),)' th Clc rnwrr~. In ''l j!j ~Ia lo!lt Hi.~hip~; irt I!J.jl, trrh: in tij.jl, f(q; in ltj.fl l11; nnd in tl).j.!, r.~ ;~ II lllllllt't ol lad,~~~~~ fir..! tjn._ll flt c t 1'hirh origilwjiy Jltllll hc rc d r,nj.; T~~~ Iq, hn.. hy torprdoing, ho111hi11g, 1111d othc r c rh tn~ rtltiotr llnn n. dun.'d h~ ottc. ludf'. AMERICAN RELIEF FOR NORWAY, Inc. l'rr tdt' ''- ',n 1!'!trr f:,,ntt l fl ard, nrtt. N11. 1 ~ll'~lll/'11.'lil'~il:' 1 1' N,~'I'I! N.~I VAll 11'1 l.l~ Srorrth l.n S,tl!r S!tr d, f:! ' q! , 11111t!11.. Wll.t.rl11 t II:VJtlfl:. Mltll~ '' r '' ' th '' '''' ' 1 '' 11! A.fl' UA,f,'nnAnN I ~ A.r ~ l n... ' ' ' ' h 1rn.. tlrnl! l!h!o11!rtol ~...,.1, 11 lor r.t.r t::n fum'ik ~,.., ''ntll: '' ' ''' N n..- ' Q ntnrl! f'!orl 'm ~' ' ntr:~r~t.tnnn'=n~rn r t +r.,, ,,... ' fi:' l'lf ~~ lf ll~' llti.ji'tt~p.t I 11:, nn tnn,..,... t... r ~~:...,.., flru. r... .... '' ltd ~ ~~ 1t.Jtll:n t f.ihfuiot M M111M ' '+rr ' ',..llrt'tt f.lllt Pfl'lfWIIt' A,.. nrln+!nn l ll:tll!n ttt1'0i.fl llnh fl'rnnrt l f u rtlllll N t lllh Anu ttr ~ I' 'l'tl tmuh nntl:, N ' ' rt,...., T l t+ntr~ r ll Rtftr'Jf!ft 08t.ANn Chtr 11 r t.,nt. l'tnr...,.t n Am rlf'm'i ll ' r llnl on t M R'l'tlO. ftt hn ' ' ' ' r tt.lloth r. Ht~rrft tt 1'ht r t. rn~m1tn.tc -cnar?'ttrt. rttt hur h Tt tott-. C llf t'll'eUI fh llluh,t,o( 01 ~' fttffl,!iuhh ~i'nll11 R 'll~ ' htlll ''!'f,.,,..,., ' ' t.tn not.r n W11':..ttTAn. ' T'#rtt rr ' ' ' ' -n,., Rt~u *'' ' r MR8. PI J AJUt18:t!t, ltr~mlljft M N' Htt...,ntl.,fUTif tl :ll Af tltttU C' tttttl'll!tll ' ~ t ' '~! ''~' 'l lti'!tl,...hl1th~ ftf ' 'ltl! 1'ld nd l'thiiiiji.itl ltlt let Lout AnMunttmtnli)...!!! .ll'i ;.;., i'jih Denr Mr. Oolandt J am enoloo1ng tor 10ur reoor4a -oop~ea ot a letter dated MAf P & trom Mr. lver 0. Olaen, 8peo1al RepraAtntative of the war Refu&te Board in Btook~olm, nn4 the enolooureo referred to therein, report1n& on the uee ot tun4e auopl1ed by Amnrioan Rtliof tor Horvat, lno. Mr. 01 en 1 n ltttnr and tht attaohtd roporte refer to totnlo of lve41ah kronor And Norwegian kroner flt.applhd 'lio the Horvea1an Ohuroh in Bwe4en. 1 will be noted thnt the t1nanoial Aooountln& mentioned ln t.he lmt oai'a81'aph of Mr. 01ttn 1 a lothr llut11 adcuuonal grllfltfl totaunm 4o,ooo owe411h kronor and ~e,ooo Horwtsilln ironttr ude to thh orsanllauon Attnr, Mat 1 19tD, tor llui'ponto o1tll1br to the u11e fiiai1t ot the oarller arantt aa deaor1ba4 ln the rnporte.!he t1nano1a1 aooountlnl tur11 been ba'ou1ht up to llau by thfj 1nolult1on of t4utlon n1 1ntormat1on oontntne4 ln Mr. 01atnla final repor o the Ronr4. V&ry truly youl'lll (lllftt4) Wlttllll tjihjatl W1Uhm o bwyer lltduti1 1 Direator --- I no. 1 ... c 0 p y IJI.ll/I C0/11.1~1' L~!lAT H.ll OJr 'rile. UN TTED!iT ITII:S orr AMimiCA fl~ookholru, SWudon IAay 2!l, Drlnnd.nr Oorllll'lll Will tnm 0 1 Dwyor li:xooutlvo Dlrootor War ltnj'u~:mr llonrd Wanhhrr(ton, D. c. llu!j.~ool.r Doar Onntll'lll 0 1 [Niyorr l,oolll Aut L vlt.ioo nnunoud by rrunds of Amorionn llollot' fw Norway, lno, A fnw wonk a 8f!U I Wllo ABkod by Amorlotur lloltof for Norway, Ino,, whnthot L t IYould lxj JlOIIIliblo fot 1110 to nuppl,y n rnport on aoti v ltloa ulldor tllkon In Norway wlth tho 1urtls thnt tho oj'[!lltlll!ation hnn boon lll!lldlnrt to Oil! rnrjulnrl,y, tt hllll 1101'1 ht!oil JIOIIIIibln to (fnthsr lllll'j'ioiont matnt Lnl to mtppl,y thn ropu1 t Ln!JIIo!!tlon, 'rill! 1mde wur o 1111od to unr r.y out t.wo ltlll,)or prujtjutn, both oj' wh I uh worknd VOI'.Y wol.l. A, 02_1:_~~~~:!!.V.Ol!..J'! ~~!~~~- !!!IJ llll! ~:~h... ~!'..J!!!ottun, Cuut11ot Willi Hltllbl Lohod w.tbh 11 flt'oup dl' ;touuu prlo.~t.ll ropruaont.luu tho llurwulllllu tllnh'uh htjt o In 11wlJlltJu, rt wnn 1111 o 1 mrunai vn llnl t!ln.. 1 ~I vn nruup whluh lllldtjj'luok nt Ull!lO II Llw~phlll!n pt o,)not. Tlltl rjrnl WliiJ to holp lmpovtu.tnhtltl Nurwu,pturn In 11w!ltlntl to lllllld ll llk food JIIH'IluliJ to Not'fiAy tht'llllr1h rnuu1at 11 onllalurl ohniiihj.in, 'l'h la nut, o11ly tuvolvod l'lrrttuotun thu rorwnl' llu,, or ~hurm plll'!hll11 1 hul tho uorrulunlon or onrt.aiu Lnl nr rnuguntnll~lt l'ut pt'lloui'uiiiilll t. of' tl111 pllrooln lllltlllt' tlllj ut iufl I'IILlollltlrt d.lrt'joultlnij hnt'llo 'rltll IIOIIrllrtiJ or thijilll food IJAl'OU111 flot. unl,y Wltl 11 llbt'oiifl IIIUt'llln bourtt fot tim fiufitl.lrlll 111 llllrl'tny but to Lhr.Hitl tlot woa.iaii l'lltuuuorl. hriru lu llw111ltll thntnnlllvllll 1 1 ~tho hut! lmnn llnvu oly tlnjii'oiiiiud that t.ho.y wuru UlllliJln to oenil.lt. thulr fllintllun In NOI'Wil,V I Thn lluuullrl phntto u f tho pt'uftl'ain Juvul Vf!(l ll1!11llfttlillll fuod llrtd olomrllllf iuto NorwAy ~hi'uiiflh UlltltU'ftt'uuud ohnilttllllt, Th11oo rruppl.lell wnnb to VIJ'.toull pntlllh!jii of thu tlorwllllilul llhut oh IIJttl In iunt Wlll'll lliet.r lbutod bo thn..lt' uilndiollt. mm~hor11, Th11 pt'oiii'ain wao 101Upliuntod llrtd rwb wlt.houtr 1fiinflul'1 but Vitry tow tlttr1011lt.lntj worn ojtpl!rimtmd, A tubltl ot 111JtOOO Sflndillh ki'unof nntt SO;O!JO tlonu.,tian Kronor Wltrn.!iliJllll inti to ollrl't out thonu fii' JJ(lqlll Tho ll~t.ii.ohllll f'!!jlt.ll't Uf thn NM Ifnttllln Ohuroll ill llrrndttn lfi.ijljllhjn tho 'dtttllhil or t.iu! jll'ogram, ::-~--- - 2 - n, g~oll,l~u_i:_~l~~_l!_l~..:'l!.'?.'!.l_~' Con ~.l_-~~~1:.~~~1!.!2, Contnot wan ootabllnho l with fa'r. Glaoa Yootl'iul!, tho :wod leh Cun rru.l Oonorlll In Oulo, lin all'oiu.ly had ootobll&hod ;'!'Inn J'no H'll uf wurk un bohalf of' dlnt. nellod Norwoflilmll, oml OXJII'nflnnd ll ll-1odlutu rondlntjilo to bo or aooiot1moo 1 although ornphnnllllnl( tho lrnpurtunoo of mulntulnlnlt Lhu. etrlotoot nnurooy oononl'lllnv, OUJ' nri'oiilllllilont, tt wua 11 h:l!lhly opnoinlhod profii'iuii ltnd t uqulj nll grnnt omr.lon In Jte nxooutton, t11 tho fll'nl plnon, LL wnn lll'ootnd trj tho rnont oovnj uly dlutrooood [ll'tntpll ln Nurwgy - l'tuulllon of lopol'touo, tlopondnnta of p ll'llono ln IJt ln 1 1 or frunlll nn of pnr eun n who had bonn oxooll totl by tho fjflntnpo. ~nnll1lunon to nuoh urouptj 1 In tu1y forrn whntoouvor, Wllll Btl' lolly Jll'ohlbHud by tho Onrrnrul nutilol'it ln/'1 1 IUHI tho pnnalty l'oj' doillll oo Ylntl!lnvnr n, Wo 11hould bn oxt omnly Hf'llt.nl'ul l.o C.:rnlnu.l On11nr nj. Woot.r l11g l'ol' hill I~I'OHt worl 111 OIH'I'Y IIIII!Jilt t.h In httllllrtloun JH'Uill'IUn 1 nhtoh l11 fnol, Ylllll notlvoly.)oupnt' llllliih hill own utriulal po!ll.t.lon in Oulo, lk,wuvnr 1 by un1jift vnl'iou9 olonke rnroh Ml 11wodillh A.lcl rut NoJ'vtlly 1 oj tho NoJ'WOJ(IHil GorttJ nl lh~lln1' IJUJ'IJR1 ln O!llo 1 lt 1'11111 ponn!blo to lnlllllt,nlll t.hla fji'otli'iuii wlt.huut. i11nltlollt. 1111 .1 llltnr t upt.lou UVtll' nlr.m laet. Au~n~ll, 1t r omhod ovon t,h,, 1'11111 U tn!l of NoJ'llliJl toW!! l11 oonoollt.j nt.lun.ownpe, i A. ~ot.nl uf 11, !11'tt1dl!lh kt'ollor wtw plnond nt tho dll!punnl of' r;uumrl rhmnt'tjl Vnol,l'ltq:. 'l'nymmll. wnn. lnlluo t.o thn tlwu il Jh l tjt' llllll Otfltll o nnd Yloub!'llltl Liluu lrmt NorwogiAit kt'uiioi' l'l'ohl hill Ootllllilnr tttm, Ahtaohtttl l!l'ij Vlldout I'IIJIOI'L!! hn hoi! nunt bhroutlh tim 11wotllnh tror nl!llt 01'1'lou 1 ~th1oh lllul!t.t u~n vury u.i.garly,hn oxhr tmw.ty d I!ltl'tliii!Otl tllll!llll 'lrhioh ~hill t'tlll llf' Jli'IJill'tVh I'I!MhiHJo... (l, r,tafl~!jop!.tlrnhnr 1 wllnrt thn II ul'l'lolt.tnu Hutnu!;rout. fot ooa wern l: pul'lonuln,i oonnldnt nhlll l.lfi'loul.ly In oatnbllnhlnu wln!.ot llllllr turn In t.hn rortlllhn 1 11 ntmu.lul uohtl'lhubiun or !l!fodl nh kt unot :Willl mado tu t.1111 llot'i'ioji.lnh t.ouabioil. horu rut thn pllrpullo bf pruvlti111u oort.nht llllll!lnhill. 11li!Jilillllo 'tltlt1 lnolutlotl i'!ulitif for t.hu [liii'ohll!lll ut rnttutllj tllftlljiiitu. pll!lltn, lfoclu.l uud l!lotllc!intln!111 ' il!j tobttouu. tui l u fnw 11t.hi!r o!jitltort. Homn. Our apr1olnl lnt.tu'tjet.-~lrl tho l!omt1 P'ront.. prijnlll' lly ililll!l!nt1il fi'uill t.hfl tmt. that thnnu foroori worn A.hu Jlf' Jt.llotln,t tlu1 tli1vdl'li1 thollllahtt lloi'will!illn atodimt'if. 1 httllltlt ih ~hu torllhtu, 11t1d mntnbntnlnij ohurumlij to tantliblltn t.htdt llllliiijhi t,., flwocjntt 11huuld H bndotrio tujonllllllrt. 1.. ~ j -; - J - n.!1,!!~.2}~-~~-~ Attaohod in n atatornont 11how1n11 roooipts lltld nxpondhurotj with rol!poot Lo _funds 1111ppl1od by Aroorl.ow1 llol1uf Tor Norwuy. Appropriuto roooipto lfnro obtnlnnd ln onoh tranonotion, RiiiOfll'llly yout t.1 1 In/ I vor 0. uleon lvo1' 0. Olnon 1poolnl Att.aohn for lfnr Roiaj~oo Dolll'd l!lnoloiui'iiii - J j c 0 p y u 1 : P o 11 r l wish to sond you horow 1 th u roport on tho roliaf work w l oh tho N orwol!lnn Church hue boen nblo to do 1 thonk8 to tho oxtt nm tllnnry hulp.. nd undnrotun lln11 wo huvo roooivod f1 om t.ho l!npl'noontntivo 1.n Rwodnn of tho War ltoflllloo Bonrd, Ill', Tvlll' c, Olnnn. Tht ouuh Mr. Ol11en wo huvo 'rooolvod Norwogiun krono_r. uo,ooo SWodtoh lo onor tmd ~;o,ooo t,ottm!l of urnt Ltudo frorn All kin do of' pooplo aro l'nogivod lnily,.'1tunu wt l.tu that thoy hnd ui von up Lll.l hope 1 othorn nay that thny onn not flnd wot dn. o oxpl'nan whut they fool by thia llaht ln Llnt knnro, no~1o lll'o oompletoly t)vnrwhnlmod 1 und othot n thnnk!loti thnt Ito othlo again hao provun that whon tho nood ln l(l'outnot holp 111 nonr. A motlhh' with nix ohildrotl wt ltonl 11 1 wlll nnvar fornot whon un unknown 1nun owno to!lao tno nntl bt'oii(lht 1tllh hlrn n blll pat ool. What A pnt ooll Whnt 11 plonuut'lll At lti!l. 1 1 oould not but ory 1 ory fo1 lll'lltitudo nnd fol' hnpplnnll!!. (I wlbh t.u add t.hat. t.h.l!l mot.hnt hun thrno uh lldt nn At hotnn, t.hn foiii'lh ~ n dlluflh.ur -WilA aunt. to 11 hoapltal with t.ubm uuloah lnat ruunth 1 untl hor two HOllo of :m nnd 2J yom n hnvo hllllll Hhot, IIIli' hullb!llltl 1 fi'oiii WhoU llhll hun ' ' '' nowu l'oa rnunt.he 1 ln l11 '' uollunttti'atlun uwnp ill Ool'flllny,) Arwt.hnr wa i to til II tt. in to ronl that for Ood thjthittg io h ltlihlll, 'l'hnrnfol'-o 1 11lno lu1ow tllnt 'l d will know to 1tl vo tho tlonot lhij!ji1nonn. 11 l'totnoll bnll thnt thor uhildron hnvn not bonn 11Jln to 110 t,u nuhool hill to ltllllt of l!hon ~ 1lld thnt tlllw 1 nrtnt hiiviiiit l't!uill Vll l IIUI'I ntt'oii[l llhllllt1 1 tho;/ tllui!lilrt l t.hotll to IJOhool II In ntttl HtHI t.hu ,tl.Y llfn whh fdmulu, ot.horn nxpr!iiji t.ltt1lt IHippltltllltl ln I'UOillvltlil h11by uutthd wh.luh tlo not oltlst. ln oouiijllllll Nlli'I'IIY L~tltty 1 nnt1 Itt v.lun or Lhn lnornnnotl1111t.iv:lby t.ltl! lutlk of olo~hh111 hltj lhlllll 11 ttt unt. pt ubl!ltn, A mut-.hnr Wl'it.tllt Mutt. h!*l' uh.lltl of tuuu ly two ;(Otii'O at lllllb ot.nrt. to walk 1 thankr~ t.o tthonti nhn hull l'tlllnivml l'ul' htw ohut.l, ()Ill lntt.nr fin l!!hull All fulltjwitl lilt! fa ttot. t.l111 fuotl ontl ulut.hllll! ni0110 whl !h hl!llllltl flu 111uuh t.u utt 1 H. ill ul110 tho fuuunu thnb wn IIJ.'n libb ftll'got.t.nn, Lhn J'onlilltl t.hut. ubhnrt1 llfn thinklll(! ur Ill IIJHI uhdllt!lbtmthilll um 111tflt!IIH ponlt.ion. 'l'hiu f'llnl hill n1vn11 u11 11t.renut.h bo 110 tnt uttt1 not lofltt.~ournutlt 11 Thn follljtlnn tij't1 tt~ntat.iott 11 l'rctn 11 tow ot.hlil' luher11i t11f,yiiil could!iiiii Ollf hll)llliiioiid whi!_[! ItO oplltl Lhn 1Jil'OU1flt 11trroutuillll by t..hn whulrl ftvully 1 yllll would bo-rdtrdlid l'or- ttll ytllll' hllljl; 11 1 rnaiji wet y01lr ptlrlll!l t.lul cllf att.llr my hu!lblild wu nltturut.nt1t llftd 1 olln not! filllli'otlij whib that b t.u 1118 lltltllrt,y ohildrnit, tt brought. UIJ a llnht.!it U1
Search
Similar documents
View more...
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks