Documents

Relevance--Utilizarea.solutiilor.BI.in.Romania(studiu.2015).pdf

Categories
Published
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Description
Despre utilizarea solutiilor Business Intelligence in Romania -2015- www.relevance.ro office@relevance.ro Doar o treime dintre companiile romanesti utilizeaza o solutie specializata de tip Business Intelligence Solutiile de Business Intelligence inca nu sunt utilizate pe scara larga de catre companiile romanesti, releva cel mai recent studiu privind gradul de utilizare si satisfactie vizavi de implementarea acestui instrument de management a
Transcript
    www.relevance.ro   office@relevance.ro   Despre utilizarea solutiilor Business Intelligence in Romania -2015-    www.relevance.ro   office@relevance.ro   Doar o treime dintre companiile romanesti utilizeaza o solutie specializata de tip Business Intelligence Solutiile de Business Intelligence inca nu sunt utilizate pe scara larga de catre companiile romanesti, releva cel mai recent studiu privind gradul de utilizare si satisfactie vizavi de implementarea acestui instrument de management al afacerilor. Aproape doua treimi (62%) dintre respondentii intervievati in cadrul unui sondaj privind utilizarea solutiilor de Business Intelligence au declarat ca, in cadrul companiilor in care lucreaza, nu este utilizat acest instrument de management. Potrivit sondajului, realizat la comanda companiei Relevance Management, furnizor de solutii de Business Intelligence bazate pe QlikView si Qlik Sense, doar 38% dintre acestia folosesc astfel de solutii, ceea ce demonstreaza atat potentialul pietei de profil, cat mai ales necesitatea instruirii si educatiei managerilor in accesarea acestor solutii. Esentiale, in zilele noastre, pe o piata globalizata, cu o competitivitate extrem de ridicata, procesele de colectare a datelor, centralizare a acestora, urmate de rapoarte si raportarile necesare procesului decizional, solutiile de Business Intelligence sunt inca putin utilizate in cadrul companiilor romanesti, comparativ cu situatia din economiile dezvoltate. Respondentii studiului au relevat ca principalele obiective ale companiilor in care lucreaza sunt: cresterea profitabilitatii, a productivitatii si a vanzarilor si eficientizarea proceselor de business.    www.relevance.ro   office@relevance.ro   Pentru a-si monitoriza activitatea in comparatie cu obiectivele propuse, utilizatorii apeleaza la raportari departamentale periodice (19%), la rapoarte in Excel (17%), la rapoarte financiare si de vanzari si altele. Iar cand vine vorba de analiza si raportare, principalele provocari cu care se confrunta companiile sunt: volumul mare de date, consumul mare de resurse (umane, timp, bani), lipsa de predictibilitate si un proces decizional incoerent si greoi. O a treia concluzie importanta a studiului se desprinde cu privire la sursa de provenienta a informatiilor accesate de utilizatori. Conform studiului, cele mai utilizate instrumente sunt Microsoft Excel, SAP, Oracle, IBM. Cat priveste accesarea solutiilor dedicate de tip Business Intelligence, conform aceluiasi sondaj, cele mai folosite de catre companii sunt, in ordine: Microsoft Excel si Microsoft BI (36,9%), SAP (16.9%), Oracle (15%), IBM (8,1%) si QlikView (5%).    www.relevance.ro   office@relevance.ro   Orice solutie Business Intelligence  –  ca proces complex de colectare, prelucrare a datelor, respectiv de generare a rapoartelor pe baza carora se realizeaza analiza si decizia finala de business, isi dovedeste eficienta atat prin rapiditatea procesului, cat si prin forma finala, clara si concisa, a acestora. Din pacate, doar 19.5% dintre respondenti au declarat ca au acces ad-hoc la informatiile utile, iar 46.3% au acces la informatii in cateva ore, pentru restul respondentilor (34,2%) timpul fiind mai mult de 1 zi! Accesul utilizatorilor, ca numar si niveluri de management este de asemenea un indicator de performanta important. Astfel, in 39% dintre companii numarul acestora este peste 100, in 31.6% dintre acestea, numarul este cuprins intre 11 si 50 de persoane, iar in 21.1%, maxim 10 persoane pot accesa platforma de Business Intelligence, releva studiul mentionat. Peste doua treimi dintre utilizatorii solutiilor de Business Intelligence (65,2%) declara ca sunt multumiti vizavi de facilitatile acestora, criteriile de apreciere fiind accesibilitatea si posibilitatile de personalizare in manevrarea informatiilor pentru raportare, organizarea volumelor de date si eficienta de lucru.
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks