Documents

3_DamaschinI_FrincuA_IspasS_WDM Wavelength Division Multiplexing.docx

Description
Reteaua WDM Wavelength Division Multiplexing Damaschin Ionut 443A Frincu Andrei 443A Ispas Stefan 443A 1.Notiuni introductive În comunicațiile cu fibra optica, multiplexarea cu divizarea lungimii de unda (Wavelength Division Multiplexing - WDM) este o tehnologie care multiplexeaza un numar de semnale optice purtator pe o singura fibra optică utilizand diferite lungimi de unda ale luminii laser. Aceasta
Categories
Published
of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    Reteaua WDM Wavelength Division Multiplexing Damaschin Ionut 443A Frincu Andrei 443A Ispas Stefan 443A   1.Notiuni introductive  În comunicațiile cu  fibra optica, multiplexarea cu divizarea lungimii de unda (Wavelength Division Multiplexing - WDM) este o tehnologie care multiplexeaza un numar de semnale optice purtator pe o singura fibra optică utiliz and diferite lungimi de unda ale luminii laser. Aceasta tehnica permite comunicatii bidirectionale peste un fir de fibre, precum si multiplicarea capacitatii. Termenul de WDM este frecvent aplicat unui purtator optic (care este de obicei descris de lungimea sa de unda), in timp ce divizarea frecventei de multiplexare în mod obisnuit se aplica la un purtator de radio (care este mai des descris de frecventa). Deoarece lungimea de unda si frecventa sunt legate una de alta printr-o simpla relatie directa si inversa, in care produsul dintre frecventa si lungimea de unda este egal cu c (viteza de propagare a luminii), cei doi termeni descriu defapt acelasi concept. 1.1.Caracteristici ale fibrei optice Prin fibra optica simpla intelegem un mediu optic transparent, de mare lungime, indicele de refractie constant sau radial variabil, cu secţiunea transversal a circular simetrica separat de un alt material cu indicele de refractie constant si mai mic, pentru ca la suprafata de separare sa se produca reflexia totala a radiatiei luminoase, fara pierderi.   Structura fibrei Propagarea luminii in fibra Observam in imaginea de mai sus structura unei fibre optice si dimensiunile in grosime pentru toate elementele. Invelisul fibrei (Jacket) are dimensiunea de 400*10 -6  m, amortizorul (Buffer) are dimensiunea de 250*10 -6 m, placarea miezului (Cladding) are dimensiunea de 125*10 -6 m, iar miezul (Core) are doar grosimea de 8*10 -6 m. Miezul este format dintr-un mediu optic, pentru ca lumina sa poata fi reflectata. In acelasi timp fibra optica se poate indoi fara ca miezul sa se sparga, dar datorita indoirii a fibrei foarte mult, lumina nu va mai putea sa se reflecte in sensul care trebuie, si se va reflecta inapoi la emitator, din zona unde a fost indoita. O fibra optica poate fi asociata cu un ghid de unda dielectric folosit pentru propagarea energiei electromagnetice la frecvente optice. O fibra optica este un ghid de unda dielectric (nu conduce elect ricitatea), fabricată din sticla  sau din plastic. Lungimea de undă:     Lum ina care pot fi văzuta de ochiul liber este declarata a fi în spectrul vizibil. În spectrul vizibil, lungimea de undă poate fi descrisă de culoarea luminii. Transmisia fibrei optice utilizează lungimi de undă care sunt deasupra spectrului vizibil al lumin ii, astfel nedetectabile cu ochiul liber. Lungimile de undă tipice de transmisie opti ca sunt de 850 de nanometri , 1310 nm, și 1550 nm. Laserele si de LED- urile (diode emițătoare de lumină) sunt folosite pentru a transmite lumina prin fibra optica. Laserele sunt de obicei utilizate pentru 1310 sau 1550 nanometri, aplicatii single-mode. LED-urile sunt folosite pentru 850 sau 1300 nanometri aplicatii multimode. Domeniu de lungimi de unda 1260nm 1360nm 1360nm 1460nm 1460nm 1530nm 1530nm 1565nm 1565nm 1625nm 1625nm 1675nm Numele conventional O-band Original E-band Extended S-band Short C-band Conventional L-band Long U-band sau L+ band Ultralong band -multiplexarea a mai multor λ , diferite, provenind din regiunea spectrala acoperita de benzile conventionale O pana la L, pe o singura fibra optica, simultan -capacitatea fibrei este nelimitata, datorita pierderilor mici; capacitatea de transmisie este limitata de echipamentele electronice de emisie-receptie (tip raspuns pentru modularea semnalului = cel mult 8 biti pe sec -> limitare la aprox. 10 GHz sau 10Gbps) In consecinta fibra ar putea transmite de 10.000 ori mai multa informative Limitare latime de banda (bandwidth) datorita fenomenului de dispersie cromatica: Formule dimensionare: σ =D( λ) x ∆ λ  x L [ps], D( λ )<=3,5ps/nm/km pentru 1285 < λ <1330 nm D( λ )<=17ps/nm/km pentru 1525 < λ <1575 nm ∆   λ    –  latimea spectrala a emitatorului L-lungime fibra

26376DBAG

Nov 24, 2017
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x