Documents

abcese hepatice

Description
course
Categories
Published
of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Curs 6.1  –  Traumatisme hepatice si Chist Hidatic Traumatisme hepatice Anatomie chirurgicala Viscerul cu greutatea cea mai mare din corpul uman: 1300  –  1800 g Este localizat în hipocondrul drept, epigastru și hipocondru stâng. In raport cu :    coastele hemitoracelui drept (de la C4 la C12),    coastele hemitoracelui stâng(de la C5 la C12),    diafragm,    coloană vertebrală,    perete abdominal anterior,    inferior fața viscerală vine în raport cu organele abdominale. (fig-1,2,3) Reflexia peritoneului pe suprafața hepatică se numește capsula Glisson și este o structură conjuctiv- fibroasă care sustine ficatul la organele din jur: 1.ligamente triunghiulare  drept și stâng  cu rol în fixare de diafragm 2. Pe fața superioară   peritoneul se reflectă la nivelul ligamentului rotund (vena ombilicală obliterată) și al venei cave determinând apariția ligamentului falciform ; 3.  între cele două foițe reflectate ale capsulei se găsește zona de ficat neacoperită de peritoneu  –   aria nuda (fig-4)   Pe fața viscerală, la nivelul hilului hepatic capsula Glisson vine în contact cu formațiunile pediculului hepatic (venă portă, canal coledoc   și art. hepatică proprie) pe care le înfășoară la un loc într- un manșon și pătrunde odată cu ele în parenchimul hepatic, urmând distribuția lor în ficat; C omplexul ram arterial hepatic, ram de venă portă, canal biliar înconjurate de capsulă Glisson se nu mește pedicul glissonian  (fig-5) Ficatul primește sânge prin a. hepatică și v. porta și elimină sângele prin venele hepatice   Anatomia funcțională este data de: 1. distribuția pediculilor glissonieni ce determină formarea de 8 segmente hepatice; 2.venele hep atice determină formarea a 3 scizuri (împart ficatul în 4 sectoare). (fig-6) Scizura venei hepatice medii, aflată într -un plan ce unește axul mijlociu longitudinal al patului de inserție a colecistului - pe fața hepatică viscerală cu marginea stângă a ven ei cave  –   pe fața posterioară, = demarcația între lobii hepatici –   drept și stâng. Fiecare lob e format din 2sectoare, fiecare sector e format din 2 segmente. Lobul hepatic drept conține: 1.sector lateral drept cu 2 segmente  –  anterior 6 și posterior 7 2.sectorul paramedian drept cu 2 segmente  –   anterior 5 și posterior 8. Lobul hepatic stâng conține : 1.sectorul paramedian stâng cu segmentele  –   anterior 4 și posterior 1 2.sectorul lateral stâng cu segmentele  –   anterior 3 și posterior 2  (fig  –  7,8)  Factori favorizanti ai traumatismelor hepatice 1. Volumul organului, fapt ce duce la recepţia impactului de pe o arie mai mare  2.Greutatea ce determină masă inerţială mare  3.Fragilitatea parenchimului (în special ficatul patologic) 4. Poziţi a sa între structuri osoase (coaste, coloană vertebrală) cu posibilitatea compresiei între planuri dure. Etiologia si mecanismele de producere ale TH In functie de mecanismul de producere al agresiunii TH se pot clasifica in leziuni: 1. Contuzionale 2. Penetrante 1.   Contuziile hepatice: Compresie bruscă și brutală a abdomenului - se pot produce: a.Rupturi ale capsulei Glisson b.Fracturi ale parenchimului pornite radial din punctul de impact : traiect neregulat, margini anfractuase și adâncime variabilă  c.Devit alizarea țesutului hepatic -> intersectării mai multor traiecte de fractură ->devascularizare parenchimului dintre traiecte; d.Leziuni vasculo-biliare cu urmatoarele consecinte: 1. interesare în traiectele de fractură de ramuri ale venelor hepatice, portale, ale arterei hepatice   și ale căilor biliare ; 2. leziunii căilor biliare poate apare biliragia cu eliberare în cavitatea peritoneală și determinarea  peritonitei biliare  e. Hematoame și colecții biliare subcapsulare  când se produc leziuni ale parenchimului hepatic și ale   structurilor vasculo- biliare intrahepatice fără a rupe capsula Glisson; E voluția acestor hematoame poate fi către:  1. Resorbție spontană   2. Ruperea în doi timpi     –   ruperea ulterioară a capsulei Glisson   urmată de evacuarea hematomului   în cavitatea peritoneală  3. Evacuarea hematomului prin căile biliare    –  hemobilie f.Decelari rapide(accident de masina) situatie in care: 1. datorită forței inerțiale proprii mari  , ficatul este smuls din structurile anatomice de susținere  2.se produce dezinserția venelor hepatice din vena cavă inferioară .  2.   Plagile penetrante hepatice Agresiuni cu arme albe (înjunghiere) sau arme de foc . Plăgile hepatice apărute în urma înjunghierii sunt: a. superficiale interesând periferia parenchimului hepatic și   deci producând morbiditate scăzută  b. când lama cuțitului este foarte lungă plaga poate avea un traiect care să intereseze structurile vasculo-biliare majore din centrul ficatului. Plăgile hepatice apărute în urma agresiunii cu armă de foc sunt grave   datorită  1.traiectului lung al proiectilului prin ficat  –  parenchimul din jur fiind devitalizat 2. efectului de explozie a parenchimului apărut la orificiul de ieșire a proiectilului   O situație particulară   se întâlnește în TH contuzionale în care se produc fracturi ale coastelor adiacente care penetrează parenchimul . Clasificarea TH cf. Asociatiei Americane de Chirurgie Traumatologica New Liver Injury Scale GRAD   TIP DESCRIERE LEZIUNE  I Hematom Subcapsular, neexpansiv, < 10% din suprafață   Dilacerație   Sfâșiere capsulă cu fractura parenchimului < 1 cm  II Hematom Subcapsular, neexpansiv, < 10- 50% din suprafață sau profund cu diametru < 2 cm   Dilacerație  Profunzime în parenchim < 3 cm, lungime < 10 cm III Hematom Subcapsular > 50% din suprafață; expansiv; rupt; profund cu diametru > 2 cm Dilacerație  Profunzime > 3 cm IV Hematom Central, rupt Dilacerație   Distrucție a a parenchimului unui lob în proporție de 25 –  75% V Dilacerație   Distrucție a a parenchimului unui lob în proporție de > 75%   Vasculară  Leziuni venoase juxtahepatice  –   v. cavă retrohepatic, vene hepatice  VI Vasculară   Avulsie hepatică    Diagnostic Clinic Elementele clinice în TH sunt puține și sugerează mai degrabă evenimentul traumatic decât tipul și gradul leziunii. Pacienții se prezintă cu marcă traumatică de bază de hemitorace drept sau abdomen superior (echimoze, escoriații, plăgi, fracturi costale). Simptomatologia poate cuprinde:      durere în hipocondrul drept (în contuziile simple)    abdomen destins, cu zgomote hidro- aerice diminuate sau dispărute (hemoperitoneu)      uneori apărare musculară abdominală difuză –   iritație peritoneală      colaps, șoc hemoragic –  în hemoragiile severe Diagnostic paraclinic 1.Probele de laborator  –  nespecifice a. Profilul hematologic urmărit în dinamică poate sugera hemoragia prin scăderea rapidă și continuă a hematocritului în paralel cu creșterea numărului de leucocite  b. Decelarea tulburărilor de coagulare reprezintă de asemenea un element diagnostic important.  2. Ecografia abdominală   este investigația cea mai larg și frecvent folosită , detectand: a. prezența lichidului intraperitoneal, b.hematoame intrahepatice/subcapsulare c.fracturile hepatice. 3. Tomografia Computerizată   nativă sau cu substanță de contrast injectată i.v. reprezintă  „standardul de aur”    din punct de vedere al investigațiilor efectuate pentru evaluarea TH  a.hematoame intrahepatice sau subcapsulare b. dilacerările parenchimului hepatic. c.permite încadrarea leziunii într-unul din gradele de severit ate și adoptarea algoritm terapeutic specific  d. poate fi folosită pentru monitorizarea dinamică a pacienților cu TH.  4. Rezonanța Magnetică Nucleară nu oferă informații suplimentare față de TC. Datorită costurilor mai mari nejustificate este o investigație de rezervă.  5.Arteriografia este rezervată diagnosticului complicațiilor posttraumatice sau postoperatorii (hemobilie, bilihemie) sau a leziunilor vasculare suspicionate la TC. De asemenea poate fi folosită ca mijloc terapeutic  –   embolizare selectivă  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x