Crafts

ASMENYBES TIPAI

Description
ASMENYBES TIPAI
Categories
Published
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   ANALIZUOTOJAI ARCHTEKTAS: Gabija Skucaite, Neimantas - Strategas, mastytojas, logikas –  su planu viskam - Control freakas, autistas, gyvenantis savo ir pragmatiskumo pasaulyje - Visa žinis –   Konceptų organizatorius.  - T ylūs, geriausiai dirba vieni - gali vadovauti –  neturi emocinio supratimo - nemegsta gudriu, politikuotoju - Ideju kontrole, nereikia statuso - Vizija, kurybingumas, atkaklumas LOGICIAN: Povilas Sidaravicius, Marius Vadeika -Intelektas, filosofija, nor ėjimas būti išskirtiniais.  -Teorijos, strukturos, analizavimas, sekos, algoritmai - Pasikele save iskiriantis is kitu, nes ir yra protingesni - Problemų sprendėjai, identifikuotojai  - Buitis nedomina –  veluojantys, bet kruopstus. - Draugiski kai tavimi pasitiki - neemocionalus, netoleruoja sudmalysciu - bijo susimauti, prarasti statusa - kūribingi,  organizuoti i rezultata. - jiems svarbi tiiesa - Intravertai ir privatus, nepriklausomi, eksentriski - Kartais gali atrodyti nejautrūs  - Islaikantys koncentracija, net manijakiskai - Nemegsta taisykliu - Spelioja ar yra teisus, nepriima sprendimo - Dirba prie modeliu ir skaičių, struktūrų –   Praktikai, inžinieriai.  - Ideju, problemu sprendimu generatoriai - sunkiai valdomi, sunkiai paklusta kordinacijai - Data analystai, strategistai, netgi geri menedžeriai  - Geriausiai funkcionuoja su kazkuo kartu komandoje COMMANDER: -   Naturalus lyderiai  -   Charizma, Pasitikejimas savimi, įkvėpiantys. -   Pasiekimai ir goal completion –  makes them happy -   Ekstravertai, socialūs, dominuojantys.  -   Mėgsta iššūkius  -   Gal i būti griežti ir tikslūs  -   Vertina tikslumą ir kokybę  -   Produktyvūs, energingi, pasitikintys, valingi.  -   Strateguotojai -   - Užsispyrę, dominuojantys, netolerantiški  -   Nekantrūs, arogantiški,  -   Šalti ir negailestingi.  -   Vizija, protas, determinuotumas prastumti idėjas  -   Cravina responsibility, geri manageriai DEBATER: -   Velnio advokatai -   Argumentuojantys pozicijas, gerai oponuojantys campaigneriai. -   Quest of knowledge. -   Brainstormeriai, idėjų generatoriai, bet ne techninio darbo darytojai  -   Nėra compassionate, sunku su emoci niu intelektu -   Turi viziją, yra pasitikintys savimi protingi.  -   Vengia sunkaus darbo -   Entreprrenieriai, inžinieriai, aktoriai.  -   Geri komunikatoriai, face to face interaction –  thriving -   Natūralūs lyderiai  -   Spontaniški, siekia dinamikos  -   Advokatai, psichologai, analitikai, mokslininkai -   Rutina, struktūra –   ypač darbe –  tai ko jie vengia. -   Nemegsta taisykliu ir varžančių veiksnių.  -   Reikia aiškių, skaidrių idėjų ir aiškių užduočių.  -   Geri manageriai -   DIPLOMATAI ADVOKATAS: -   Įgimtas moralės pajutimas  -   Idealizmas -   Sugeba daryti konkrecius veiksmus kad pasiektu sekme -   Padėjimas kitiems –   gali būti gyvenimo prasmė    -   Gelbėtojas sprendžiantis visų problemas  -   Gali būti iškalbūs  -   Labai tiki savo idėjomis  -   Siekia balanso -   Lengvai suformuoja ryšius su kitais  -   Tylūs ekstravertai  -   Sunkiai v ertina kritiką  -   Kūrybingi, Problemų sprendėjai  -   Ne technikai –  labiau humanitarai -   Įžvalgūs, Įkvepiantys ir sugebantys įtikinti  -   Sugebantys padaryti projektus iki galo. -   Užsispyrę ir aistringi -   Altrustiški  -   Per jautrūs, Labai uždari, Perfekcionistai, Visada reikia turėti priežastį.  -   Greitai perdegantys, prarandantys viltį.  -   Gali dirbti visuose fielduose, bet juose turi rasti prasm ę  -   Geri konsultantai, geri komunikatoriai, koordinatoriai -   Geri lyderiai, verslo savininkai -   Nemėgsta repetetyvaus darbo  -   Kritika smukdo jų   motyvaciją  -   Sąžiningi  MEDIATOR: - Idealistai, naivūs, atrodo ramus, bet yra ir labai ugningų  - Jiems svarbi estetika, grožis ir morale  - Labai geri komunikatoriai, iškalbūs ir grakštūs savo kalboje.  - Storytelleriai, gabūs iškomunikuoti vizualiai ir įtaigiai  - Geri aktoriai, rašytojai, poetai.  - Svarbus harmonijos ir balanso aspektas - Darbe su mažomis grupėmis  - Nėra ekstravertai, greitai prarandantys motyvaciją, todėl su jais reikia bendrauti ir kiek įmanoma daugiau.  - Atviri idėjoms, lankstūs, laba i kūrybingi  - Aistringi ir turi daug energijos. - Kruopštūs, gali būti užsispyrę ir daug dirbantys  - Perdideli idealistai - Perdaug altruistiški, naivūs  - Nepraktiški, pasiklystantys fantazijų pasaulyje.  - Netechniški, nedirbantys su tiksliais skaičiais.  - Suasmenina kritiką –   vengia konfliktų.  - Darbe turi rasti prasmę  - Ieško prasmės darbuose –   jiems būtina pabrėžti didesnį paveikslą  - Jeigu suteikiamos šiltos sąlygos –   dirbs iki užsipisimo.  - Komandos žmonės, mėgsta bendravimą akis į akį.  - Minkšti mana geriai, prastai tvarkosi su stresu   PROTAGONIST: -   Natūralūs lyderiai, įkvepėjai, charizmatiški  -   Politikai, koacheriai, mokytojai. -   Pasitikintys savimi, moralūs ir išdidūs.  -   Stiprios asmenybės, pasitikintys savimi.  -   Lengvai bendraujantys su kitais -   Nuoširdūs, altruistiški, kartais naivūs  -   Kartais hipochondrikai, mėgsta save peranalizuoti.  -   Drąsūs ir ryžtingi, bet tai ne visada the case.  -   Tolerantiški ir patikimi.  -   Per daug idializuojantys ir optimistiški  -   Prisiimantys per daug darbų ir prarandantys motyvaciją arba jėgas  -   Per Jautrūs, kartais norintys pataisyti tai ko nereikia.  -   Pradingstanti savivertė –   gali pradėti savim abejoti.  -   Sunkiai priimantys svarbius sprendimus -   Mėgsta padėti žmonėms,  -   Prisiimantys atsakomybę.  -   Gerai bendraujantys, suformuojantys tvirtus ryšius.  -   Vengiantys konflikto, ne iš baimės, o dėl to jog nenori skaudinti  -   Pozicijos kur reikia susikaupimo –  greitai perdegina juos -   Pamirštantys save dėl kitų.  -   Norintys padaryti didžius darbus. Herojai.  -   Geri multitaskeriai, greitai besimokantys -   Patikimi, žingeidūs , galintys daug dirbti. -   Kūrybingi.  CAMPAIGNER: -   Laisva dvasia -   Labai socialūs ir gerai dirbantys komandoje –   bet viskas dėl santykių.  -   Žavūs, nepriklausomi, energingi, giliaširdžiai.  -   Idėjų žmonės –   taip ir keičiantys pasaulį  -   Ieškantys gilesnės prasmės.  -   Lab ai kūrybingi.  -   Greitai pavargsta nuo rutinos -   Gerai persijungia tarp darbo ir poilsio. -   Gerai komunikuojantys -   Staigūs ir spontaniški  -   Kartais pervertina savo galimybes. -   Labai jautrūs ir emocionalūs  -   Empatiški  -   Pastabūs, energingi, smalsūs entuziastai, populiarūs . -   Be praktinų įgūdžių, praslydėjai  -   Sunkiai susikoncentruojantys -   Perdaug prisigalvojantys nesąmonių    -   Sunkiai tvarkosi su stresu ir jis greitai juos veikia -   Bėgantys nuo apribojimų –  savo nelaimei. -   Sunkiai pasirenkantys karjerą.  -   People skillsai on the highpoint -   Geri pitchų generuotojai.  -   Jų darbuose reikia dinamikos –  kitaip niekaip. -   Nesistematiški ir netikslūs  -   Mėgsta tyrinėt naujas idėjas  -   Rašymas, žurnalizmas, TV, vaidyba, entreprenieriai, konsultantai  -   Gerai dirba komandoje, ryšiai joje labai svarbūs  -   Užboostina  visiems morale. -   Orientuojasi į tobulėjimą, bet praranda motyvaciją, kai dalykas pabosta  -   Optimistiški, šilti, geri kolegos  -   Afigienai brainstormina SENTINELS LOGISTICIAN: -   Tikri darbininkai –   jų yra daugiausiai pasaulyje –   tradicijos, taisyklės, standartai ir t.t. -   DEFENDER: EXECUTIVE: CONSUL: EXPLORERS VIRTUOSO
Search
Similar documents
Tags
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x