Documents

bazele_repararii_cutiilor_de_viteze (1).pdf

Description
Cutia de viteze Bazele reparării cutiilor de viteze 1 © Prof. dr. ing. Mitică MANEA Bazele repararii cutiilor de viteze Continut Principii generale ale reparatiei Demontarea si remontarea cutiei Identificarea cutiei de viteze Transport / Montaj Demontare Identificarea cutiei de viteze Curatarea cutiei de viteze
Categories
Published
of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  © Prof. dr. ing. Mitică MANEA 1 Bazele reparării cutiilor de viteze Cutia de viteze  2 azele repararii cutiilor de viteze Continut   Identificarea cutiei de viteze Identificarea cutiei de viteze    Adaptarea cutiei de viteze   Adaptarea cutiei de viteze   Verificarea momentului motor Verificarea momentului motor    Demontarea si remontarea cutiei Ulei pentru cutii manuale Repartizarea uleiului in cutie  ATF (Automatic- Transmission- Fluid) Inlocuirea ATF Calitatea uleiului Ulei pentru cutie manuala / ATF Transport / Montaj Demontare Curatarea cutiei de viteze Montarea cutiei de viteze Racirea uleiului Racirea uleiului pentru cutia de viteze automata Racire ATF cu radiator suplimentar Principii generale ale reparatiei  3 Identificarea cutiei de viteze Exemplu: 1 = codul de service si data fabricatiei de ex. DHW 15.10.1996 sau ENN 15.11.2000 2 = codul de piesa, contine codul de familie, in acest caz 012 2    Mod de realizare   4 Adaptarea cutiei de viteze  Adaptarea unui anumit tip de cutie in functie de tipul motorului si momentul dezvoltat de acesta se face prin modificarea urmatorilor parametri: La cutiile manuale: ã  rapoartele de transmitere ale treptelor de viteza: ã  raportul transmisiei finale; ã  materialul si dimensiunile componentelor (de ex. carcasa, arbori, roti dintate, sincronizatoare, etc); ã  cu sau fara racire. Variantele de cutie de viteze care fac parte din aceeasi familie sunt identificate prin coduri diferite. La cutiile automate: ã  raportul transmisiei finale; ã  raportul transmisiei intermediare; ã  numarul discurilor de frictiune de la ambreiaje si frane; ã  presiunea de comanda a ambreiajelor si franelor; ã  materialul si dimensiunile componentelor (de ex. mecanism planetar cu 3 sau 4 sateliti, arbori, lagare, carcasa, etc); ã  hidrotransformatorul (convertizorul); ã  caracteristica de lucru a hidrotransformatorului; La cutiile automate rapoartele de transmitere ale treptelor raman in general aceleasi.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x