Documents

Biochimie

Description
Biochimie.teme Acidul uric este un rezultat normal al descompunerii alimentelor, precum si din descompunerea naturala a celulelor corpului. Marea parte a acidului uric rezultat din aceste doua procese este eliminat prin urina; o cantitate mica este eliminata prin materia fecala. In conditiile in care o cantitate prea mare de acid uric este produsa de organism, sau in conditiile in care rinichii nu pot procesa acidul uric din sange in scopul de a il elimina prin urina, atunci nivelul de acid uri
Categories
Published
of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Biochimie.teme Acidul uric este un rezultat normal al descompunerii alimentelor, precum si din descompunereanaturala a celulelor corpului. Marea parte a acidului uric rezultat din aceste doua procese esteeliminat prin urina; o cantitate mica este eliminata prin materia fecala. In conditiile in care ocantitate prea mare de acid uric este produsa de organism, sau in conditiile in care rinichii nupot procesa acidul uric din sange in scopul de a il elimina prin urina, atunci nivelul de acid uricdin sange creste. Efectele asupra organismului nostru sunt negatice: prea mult acid uric insange duce la aparitia gutei, la insuficienta renala, sau la aparitia pietrelor la rinichi. De ce se face testul?  Testul se efectueaza pentru a depista nivelul de acid uric din sange. In functie de rezultate, sepot diagnostica urmatoarele:- Prezenta unor formatiuni cristaline solide la nivelul articulatiilor, care duc la aparitia gutei.- Se poate afla daca aparitia pietrelor la rinichi se datoreaza nivelului ridicat de acid uric dinsange.- Se poate analiza eficienta tratamentului medicamentos menit sa reduca nivelul de acid uricdin sange,- Persoanele care lupta impotriva cancerului prin chimioterapie sau terapie prin radiatii potprezenta niveluri ridicate de acid uric in sange. Acest fapt se datoreaza faptului ca terapiadistruge celulele canceroase. Metabolism Acidului uric este produs prin xantinoxidază din xantina şi hipoxantina, care la rândul lor sunt produse din baza purinica. Acid uric este eliberat in conditii hipoxice.La oameni şi primate mai mare, acidul uric este oxidare final (degradare) produs almetabolismului purinelor şi se excretă în urină. În cele mai multe altemamifere, uricaseenzima continuare oxidează acidul uric la alantoină [8] pierdere de uricase în primatele superioare paralele pierderea similare de capacitateade a sintetiza acid ascorbic.. Ambele acid uric şi acid ascorbic sunt puternici agenţireducători (donatori de electroni)si antioxidanti puternici. La om, peste jumătatedin capacitatea antioxidantă a plasmeide sânge vine din acid uric.Dalmatieniiau un defect genetic în asimilarea de aciduric de ficat şi rinichi, rezultând în conversia ascăzut la alantoină, astfel încât aceastarasa excreta deacid uric, şi nu alantoină, în urină.La păsări şi reptile, iar în unele mamifere locuinţă desert (deexemplu, şobolan cangur),acid uric, de asemenea, este produsul final almetabolismului purinic, dar este excretatîn fecale ca o masă uscată. Acestlucru implică o cale metabolice complexe, care estecostisitoare energetic încomparaţie cu prelucrarea de alte deşeuri azot, cum ar fi ureea(din ciclul uree) sau amoniac, dar are avantajul de a reduce pierderea deapă. [12]La om, aproximativ 70% pe zi, de eliminare a acidului uric se produce prin rinichi, iar în5-25% din oameni, insuficienţă renală (rinichi) excreţie duce la hiperuricemie.  Solubilitatea de acid uric şi sărurile sale În general, solubilităţile de acid uric si metal sale alcaline şi a sărurilor sale alcalineîn apă sunt destul de scăzute şi toate prezintă o mai mare solubilitatea înapă caldă decât rece, pentru a permite recristalizarea uşor. Aceasta solubilitate scăzutăeste semnificativ în etiologia de gută. solubilitatea şi sărurile sale în etanol este foarte scăzut sau neglijabila. În amestecuri deapă etanol, solubilităţi, sunt undeva între valorile finale pentru etanol pur şi apă pură.  În plasma sanguină umană, domeniului de referinţă de acid uric este cuprinsă între3,6 mg / dL (~ 214 micromol / L) şi8,3 mg / dL (~ 494 micromol / L) (1 mg / dL = 59.48micromol / L). [17 ] Această gamă este considerat normal de către AmericanMedicalAssociation Manual de stil. [18] concentraţiile deacid uric în sânge plasmatice de mai sus şi sub limitelenormale sunt cunoscute, respectiv, după cum hiperuricemie şi hipouricemia. Înmod similar, concentraţiile de acid uric in urina de mai sus şi mai jos normal suntcunoscute ca hiperuricozuriei şi hipouricosuria . Aceste concentraţiianormale de acid uric nu sunt condiţii medicale, dar sunt asociate cuo varietate de afecţiuni medicale Hiperuricemie Nivelurile ridicate de acid uric se numeste hiperuricemie.Cauzele-În multe cazuri, oamenii au niveluri ridicate de acid uric din motive ereditare.-Dieta poate fi un factor. Aportul crescut de purinelor alimentare, precumşi fructoză(tabelul de zahăr şi care este de aproximativ 50% fructoză) poate ducela creşterea nivelului de acid uric.-Acid uric seric pot fi ridicate datorită excreţiei reduse de rinichi.-Postul sau pierderea rapidă în greutate poate ridica temporar nivelurile de aciduric.-Fier (Fe) activează xantinoxidază (XO) şi cupru (Cu) o dezactiveaza, astfel încâtcu vârsta,la barbati se acumuleaza nivelul de Fe (nivelurile de feritină creştere depeste 45 ng / dl) si scade nivelul de Cu,odata cu scaderea testosteronului(creşterea testosteron Cu jumătate de viaţă), în cele din urmă ,raportul maredeFe / Cu rezulta o XantinOxidaza mai activă şi niveluri mai ridicate de  urat. Excesul de Fe pot fi eliminate prin flebotomie(donare de sânge) şi joasă Cu pot fi corectate prin aportul zilnic de 2 mg Cu pe zi,reducerea niveluluide uraţi.GutăAcumularea in exces seric de acid uric poate duce la un tip de artrita cunoscutsub numele de gută. Această condiţie dureroasă este rezultatul de cristale de ac-cum ar fi de acid uric în articulaţii şi precipitarea acestuia in capilare.De asemenea, s-a descoperit ca barbatii care beau doua sau maimulte băuturi îndulcită cu zahăr pe zi au o şansă de 85% mai mare de adezvolta gută decât cei care beauastfel de băuturi rar.Gută poate apărea în cazul în care nivelurile serice de acid uric sunt mai mici ca6mg / dL (~ 357 micromol / L), dar un individ poate avea valori ser fel demare ca 9.6 mg/ dL gută (~ 565 micromol / L) şi sa nu aiba guta.Un tratament pentru guta, în secolul al 19-lea, a fost administrarea de săruri delitiu;urat de litiu este mai solubil. Astăzi, inflamaţia din timpul atacurilor este maimult tratata de obicei cu AINS, iar nivelurilede uraţi sunt gestionate cu alopurinol. Lesch-Nyhan syndrome Lesch-Nyhan syndrome, o tulburare extreme de rara,asociata de asemenea cu un foarte inaltnivel seric al acidului uric.Spasticitate,miscari involuntare si retard cognitive sunt la fel nistemanifestari ale gutei care sunt vazute in cazurile acestui sindrom. Cardiovascular disease Desi acidul uric poate actiona ca un antioxidant,excesul seric acumulat este deseori asociat cubolile cardiovasculare.Nu este cunoscut daca aceasta este o reactie cauzativa sauprotective,luand in vedere avantajul uratului datorita proprietatilor sale antioxidante. Acelaşi lucru se poate lua in considerare pentru rolul presupus al aciduluiuric în etiologia de accident vascular cerebral.  Fierul. Importana în biologie i medicină ț ș Fierul este un element esenial pentru aproape toate ț  organismele vii.El este inclus, de regulă în formă stabilă, în metaloproteine, deoarece în formă liberă sau expusă duce la producerea deradicali liberi care în general sunt toxici pentrucelule.Fierul se poate combina cu orice tip de biomoleculă i, ca atare, va adera la ș membrane, acizi nucleici,proteine etc. Multe animale înglobează fierul înhemuri, o componentă esenială a citocromilor, proteine ț  implicate în reacii redox (incluzând ț  respiraia celulară ț ), i a proteinelor purtătoare de ș  oxigenhemoglobina i ș  mioglobina. Fierul anorganic implicat în reacii redox se găsete de ț ș  asemenea în complexele fier-sulf din multe enzime, cum ar finitrogenazai ș  hitrogenaza. Atuncicând organismul se confruntă cu o infecie ț  bacteriană, fierul este sechestrat în interiorulcelulelor (de obicei în molecula de depozitare feritină) astfel încât să nu poată fi folosit de către bacterii. Fierul absorbit dinduoden este legat în transferinăi transportat prin ș  sângecătre diversecelule, unde este înglobat în proteine prin.mecanisme încă neidentificate. Metabolismul fierului în organismul uman De la Wikipedia, enciclopedia liberă Fierul este, ca element chimic din natură, indispensabil proceselor biologice umane.Sub formă de microparticule, urme de element, el intră în combinaii chimice ț  bivalente, Fe 2+ i trivalente, Fe ș 3+ . Devine parte componentă a enzimelor,hemoglobinei i mioglobinei. ș Circuitul i rolul fierului  ș Metabolismul uman al fierului în organism, constă din 3 faze: asimilare (resorbie, ț   încorporare), distribuire i eliminare (excreie). Fiindcă doar 5 ÷ 10 ș ț % din fierul ceajunge prin hrană în intestine, poate fi resorbit, la un necesar zilnic de peste 2 mg(miligrame), trebuie pentru recuperarea sa, ca alimentele să conină peste 20 mg ț  (miligrame) de fier. Fierul participă esenial la preluarea i asimilarea oxigenului, la ț ș  anumite funciuni specific celulare i în general, la întregul metabolism uman. Toate ț ș  acestea depind de îndestulătoarea prezenă a fierului în organism. ț

Espiral Dinamico

Aug 12, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x