Documents

BitrentWhitepaper RO

Description
Bitrent Whitepaper
Categories
Published
of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    #  130   White Paper O  platforma multi-blockchain pentru piataimobiliara si a cladirilor eco-friendly  bitrent.io 2017 | Ver. I.0R O  Continut Introducere31. Descriere a industriei 4 1.1. Tendinte ale industriei 41.2. Probleme ale industriei 101.3. Competitori   12 2. Despre Bitrent 13 2.1. Descriere a proiectului Bitrent 13 2.1.1 Monitori z area constructiei si comfortului al imobilelor Bitrent 132.1.2 Platforma de trading Bitrent   14 2.2. Obiectivul Bitrent 14 2.2.1. Reforma eficientei de construire pe piata imobiliara 142.2.2. De z voltarea relatiilor pentru investitii in sfera pietei imobiliare 152.2.3. Implementarea standardelor ecologice 15 2.3. Deci z iile tehnologice, folosite de Bitrent17 2.3.1. Descriere tehnica generala a Bitrent   172.3.2. Arhitectura smart-contracts 172.3.3. Modul de functionare al algoritmului P2P pe platforma 18 2.4. Cadru legal pentru activitatea Bitrent   192.5. E chipa Bitrent19 3. Modelul de afacere Bitrent 21 3.1. Strategia Bitrent   213.2. Parcursul de de z voltare a Bitrent   223.3. Argumente financiare pentru proiectul Bitrent23 3.3.1. Produsul oferit de Bitrent   253.3.2. Cifra de afaceri preva z uta de Bitrent 25 4. Trecerea prin procesul ICO 26 4.1. Filo z ofia din spatele token-ului Bitrent   264.2. Avantajele token-ului Bitrent 264.3. E miterea token-ului Bitrent 274.4. Distribuirea token-ului   284.5. Distribuirea token-ului Bitrent 284.6. Cum va reintra Bitrent in posesia token-urilor 29Conclu z ii 29Surse   30   2 / 30  Introducere A investi pe piata imobiliara, atat in spatii de locuit cat si in spatii comercialeeste ceamaiprofitabila afacere, dar nu este accesibila oricui. Scopul nostru este sa oferimpersoanelor interesate oportunitatea de a investi pe piata imobiliara atunci candcladirile sunt in faza incipienta, atat in spatii comerciale cat si in spatii de locuit, astfelincat acestea sa aiba posibilitatea sa obtina un profit cat mai mare.In zilele noastre, piata imobiliara are un caracter conservativ si destul de inchis, dar undezvoltator de cele mai multe ori are nevoie de capital atunci cand incepe constructia,de aceea investitiile in aceasta faza sunt cele mai profitabile dintre toate. Cauza principala pentru productia scazuta de cladiri noi este datorata unui sistem invechit de controlsi monitorizare, care este adesea facut manual de catre companii, ceea ce duce catremarirea pretului constructie in functie de stadiul acesteia si cresterea termenului depredare catre cumparator Platforma Bitrent ajuta la reducerea acestor costuri prin folosirea tehnologiei BIM, cemonitorizeaza in mod automat stagiile de constructie ale unei cladiri, standarde eco-friendly si posibilitatea de participare la investitii cu ajutorul monedelor virtuale, atuncicand cladirile destinate spatiilor comerciale sau de locuit se afla in stadii incipiente.Astfel, platforma face ca procesul de investitii pe piata imobiliara sa fie cat mai clar si catmai previzibil pentru un utilizator obisnuit din orice colt al lumii cu ajutorul asanumitelor smart-contracts.Sistemul blockchain decentralizatva permite controlul procesului de constructie multmai bine si va reduce costul tranzactiilor persoanelor ce doresc sa investeasca pe piataimobiliara. Credem ca platforma Bitrent va schimba modul in care investitorii de pe piataimobiliara privesc blockchain-ul. Tehnologiile introduse de noi vor schimba modul incare se investeste si se construieste.Echipa Bitrent   3 / 30   1. Descriere a industriei  1.1. Tendinte ale industriei Piata imobiliara a atras mereu investitori. Investitiile de acest gen au foarte multe avantaje. Deexmplu, piata imobiliara nu este foarte volatila in comparatie cu alte piete. Desi riscurile suntfoarte mici, veniturile din astfel de investitii sunt destul de mari. Investitorii care cumpara proprietati pe piata imobiliara pentru a le da in chirie incaseaza profit lunar de pe urma acestora.Un alt avantaj enorm de important al pietei imobiliare este siguranta pe care o ofera in timpulinflatiei. In perioada deprecierii monedei, creste pretul cladirilor si al chiriei. Toate aceste avantaje mentionate mai sus despre piata imobiliara fac ca investitiile sa fie sigure deoarece piata imobiliara este imuna la socurilemacroeconomice.In conditiile in care populatia pamantului creste, acelasi lucru se intampla si cu economia, iar piata imobiliara este plina de oportunitati de extindere ceea ce inseamna ca din ce in ce maimulte persoane vor investi in imobile.Este foarte interesant ca in zilele noastre se formeaza un nou trend de investitii in sferafinanciara. Din ce in ce mai multi indivizi sunt interesati sa investeasca o mica parte din banii lorin constructii si de asemenea incep sa apara platformele P2P. Cel mai bun exemplu de platforme pentru strangerea de fonduri este RealtyShares, care iti permite sa investesti incepanadde la 5000 dolari, avand deja peste 92000 de utilizatori. 35% dintre investitori considera ca piata imobiliara este ceamai buna optiune cand vine vorba despre risc si profit.   4/30 Sursa: KPMG Studiu de Investitii pe Piata Imobiliara 2015 Alte bunuri: aur,obli-gatiuni, actiuni in companii de stat

Untitled

Nov 3, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x