Essays

JELOVNIK SIROVE BILJNE HRANE ZA SEDAM DANA

Description
JELOVNIK SIROVE BILJNE HRANE ZA SEDAM DANA
Categories
Published
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  JELOVNIK SIROVE BILJNE HRANE ZA SEDAM DANA Obroci su podeljeni na "slane" i "slatke". Slani su zasnovani na povr  ć u, a slatki na vo ć u. U okviru obroka se ne konzumiraju vo ć e i povr  ć e zajedno, osim u retkim slu č ajevima kada se  jabuka dodaje u sok od povr  ć a (radi ukusa), ili kada se suvo vo ć e koristi kao desert nakon obroka od povr  ć a. Voda se pije pre obroka i najranije sat vremena posle obroka, a ne za vreme obroka. Isto važi i za ce đ ene sokove. Izme đ u obroka može da se konzumira samo voda. Pošto je želudac miši ć  koji treba da se odmara, nije dozvoljeno konzumiranje bilo kakvog vo ć a, č ajeva ili grickalica izme đ u obroka. Pauza izme đ u obroka bi trebala da bude najmanje pet sati. Ukoliko nastupi kriza gladi izme đ u obroka, u periodu dok se organizam navikava na ovaj režim, može se konzumirati ce đ eni sok od 2 -3 dl, prema nekom od recepata koji su dati u odvojenom dokumentu. Ce đ eni sok može da se pije i pre obroka, kao i za ve č eru. Ukoliko je obrok na bazi vo ć a (slatki obrok), pre obroka se pije sok od vo ć a, i suprotno (u slu č aju obroka na bazi povr  ć a pre obroka se može konzumirati sok od povr  ć a). Sok ne može dugo da stoji nakon ce đ enja, najbolje je da se odmah konzumira. Energetski najvažnija namirnica u obroku jesu žitarice. One č ine osnovi svakog obroka, a uz nju po želji i orašasti plodovi. Da se termi č kom obradom (kuvanjem, prženjem, pe č enjem) ne bi gubili hranljivi sastojci, žitarice se potope u vodi da nabubre i tako se jedu. PRIPREMANJE ŽITARICA Žitarice koje se najlakše pripremaju za jelo  jesu je č am i ovas. Oko 200 - 300 grama žitarica se potopi uve č e u vodi, tako da vode bude duplo više u posudi od žitarica, na sobnoj temperaturi. Ujutru se voda iscedi, a žitarice isperu u dve do tri vode, ostave da stoje u posudi vlažne i isce đ ene, i poklopljene poklopcem. Na taj na č in su spremne za konzumiranje. Na sli č an na č in se priprema i pšenica, ali njoj treba više vremena da nabubri. Ukoliko se potopi uve č e, pšenici treba oko 18 sati da nabubri. To zna č i da je ujutru treba isprati vodom dva do tri puta, ostaviti isce đ enu i poklopljenu da stoji još 4-5 sati, a onda opet isprati vodom dva do tri puta i ostaviti isce đ enu i poklopljenu da stoji, pa isti postupak ponoviti još jednom nakon 4-5 sati, dok pšenica ne nabubri i postane mekana za konzumiranje. Sli č an vremenski period, kao za pšenicu, potreban je so č ivu da po č ne da klija. Č im se pojavi bela klica iz zrna so č iva, ono je spremno za konzumiranje. U nastavku ć e se termini "je č am", "ovas" i "pšenica" odnositi na iste žitarice koje su bile potopljene u vodi i nabubrele. Koli č ina sastojaka u obroku može se menjati po želji osobe. Preporu č uje se da se doru č ak konzumira najkasnije do 10 ujutru, a da ve č era bude zasnovana samo na vo ć u ili ce đ enom soku, i da ne bude posle 19 sati. Osobe kojima ve č era nije potrebna, mogu da je izbace. Po želji, i doru č ak i ru č ak mogu da budu slatki, ili slani obroci. Pored obroka, potrebno je dnevno piti najmanje 2 litre te č nosti (voda + ce đ eni sok). Donji recepti predstavljaju najjednostavije na č ine pripremanja obroka. Za više detalja o pripremanju sirove biljne hrane pogledati knjigu i video "Kuvar sudnjeg dana" na sajtu: www.zakonizdravlja.com Donji recepti predstavljaju koli č ine za jednu odraslu osobu. PRVI DAN Doru č ak: - 4 supene kašike je č ma - 2 supene kašike mlevenih oraha - 1 izgnje č ena ili iseckana banana - 1 narendana jabuka. Sve sastojke pomešati i konzumirati. Ru č ak: - 4 supene kašike je č ma - 2 supene kašike mlevenih oraha - 1 iseckani paradajz - 100 g narendanog kupusa - crnog i belog luka po želji (nije neophodno) - za č ini i maslinovo ulje po želji Sve sastojke pomešati i konzumirati. Desert (po želji): 3 oraha i 3 suve smokve Ve č era: - tri mandarine ili ce đ eni sok po želji (videti recepte za sokove na odvojenom dokumentu). DRUGI DAN Doru č ak: - 4 supene kašike ovsa - 2 supene kašike mlevenih oraha - 2 mandarine, iseckane - 1 kruška, iseckana  Sve sastojke pomešati i konzumirati. Ru č ak: - 4 supene kašike ovsa - 2 supene kašike mlevenih oraha - 1 iseckani krastavac - 1 iseckana paprika - crnog i belog luka po želji - za č ini i maslinovo ulje po želji Sve sastojke pomešati i konzumirati. Desert (po želji): 3 oraha i 5 suvih urmi Ve č era: - dve banane ili ce đ eni sok po želji. TRE Ć I DAN Doru č ak: - 4 supene kašike je č ma - 2 supene kašike mlevenih badema - 100 g grož đ a - 1 kruška, iseckana Sve sastojke pomešati i konzumirati. Ru č ak: - 4 supene kašike je č ma - 2 supene kašike mlevenih badema - 1 paradajz, iseckan - 100 g svežeg spana ć a, iseckanog - crnog i belog luka po želji - za č ini i maslinovo ulje po želji Sve sastojke pomešati i konzumirati. Desert (po želji): 3 oraha i 30 g suvog grož đ a Ve č era: - tri kivija ili ce đ eni sok po želji. Č ETVRTI DAN Doru č ak: - 4 supene kašike ovsa - 2 supene kašike mlevenih oraha - 2 kivija, iseckana - 1 jabuka, izgnje č ena Sve sastojke pomešati i konzumirati. Ru č ak: - 4 supene kašike ovsa - 2 supene kašike mlevenih oraha - 1 iseckani krastavac - 100 g narednanog kupusa - crnog i belog luka po želji - za č ini i maslinovo ulje po želji Sve sastojke pomešati i konzumirati. Desert (po želji): 3 oraha i 5 suvih urmi Ve č era: - dve kruške ili ce đ eni sok po želji. PETI DAN Doru č ak: - 4 supene kašike je č ma - 2 supene kašike mlevenih oraha - 1 izgnje č ena ili iseckana banana - 1 narendana jabuka. Sve sastojke pomešati i konzumirati. Ru č ak: - 4 supene kašike ovsa - 2 supene kašike mlevenih oraha - 1 paradajz, iseckan - 1 paprika, iseckana - crnog i belog luka po želji - za č ini i maslinovo ulje po želji Sve sastojke pomešati i konzumirati. Desert (po želji): 8 badema i 3 suve smokve Ve č era: - 150 g grož đ a ili ce đ eni sok po želji. ŠESTI DAN Doru č ak: - 4 supene kašike je č ma - 2 supene kašike mlevenih lešnika - 2 mandarine, iseckane - 1 jabuka, iseckana Sve sastojke pomešati i konzumirati. Ru č ak: - 4 supene kašike je č ma - 2 supene kašike mlevenih lešnika - 1 iseckani krastavac - 1 iseckana paprika - crnog i belog luka po želji - za č ini i maslinovo ulje po želji Sve sastojke pomešati i konzumirati. Desert (po želji): 8 badema i 5 suvih šljiva Ve č era: - dve kruške ili ce đ eni sok po želji. SEDMI DAN Doru č ak: - 4 supene kašike ovsa - 2 supene kašike mlevenih oraha - 1 jabuka, iseckana - 100 g grož đ a Sve sastojke pomešati i konzumirati. Ru č ak: - 4 supene kašike ovsa - 2 supene kašike mlevenih oraha - 1 krastavac, iseckan - 100 g svežeg spana ć a, iseckanog - crnog i belog luka po želji  - za č ini i maslinovo ulje po želji Sve sastojke pomešati i konzumirati. Desert (po želji): 3 oraha i 5 suvih šljiva Ve č era: - 150 g grož đ a ili ce đ eni sok po želji. DODATNI RECEPTI: Žitarice se mogu spremati i u vidu sušenog hleba. Nabubrele žitarice se samelju u mašini za mlevenje mesa, tanko razvuku na nauljenom plehu i suše u rerni na 40 stepeni Celzijusa. Na ovako dobijeni hleb mogu se mazati namazi. NAMAZ OD AVOKADA Zreo avokado (koji je mekan pod rukom) ise ć i po dužini i podeliti na dva dela. Izvaditi košticu i baciti. Nožem grebati mekani deo avokada i mazati na hleb, a zatim posoliti po želji (prirodni ukus avokada je neutralan). Nakon konzumiranja, ponovo sklopiti polovine avokada i staviti u friži-der. NAMAZ OD LEBLEBIJA (Drugi nazivi za leblebiije su naut, slanutak. U prodavnicama zdrave hrane se prodaje kao "naut".) Potopiti 250 g leblebije uve č e, a ujutru isprati vodom dva do tri puta i ostaviti potopljeno u vodi. Ispirati na svaka 3-5 sati, nakon 18 sati (sutradan popodne) staviti leblebije u blender, dodati 1 dl vode, 0,5 dl ulja (po mogu ć stvu hladno ce đ eno ulje - maslinovo, suncokretovo...), malo kima i soli, i izmiksati. Da bi se dobila žitka masa za mazanje, dodavati po potrebi vodu i ulje. ISTRAŽIVANJE Jedno klasi č no istraživanje je izvršeno krajem 1960-ih godina kada je skandinavski istraživa č , dr Per-Olaf Astrand (Per-Olaf Ast-rand) prou č avao devet visoko istreniranih sportista. Dr Astrand je menjao ishranu ovih sportista svaka tri dana. Na kraju svakog perioda od tri dana, svaki sportista  je vozio bicikl velikom brzinom do iscrpljenosti. Njegovi rezultati su prikazani u tabeli sa strane. Vidimo da sa ishranom bogatom mesom (bo-gata belan č evinama i mastima) sportisti postaju iscrpljeni nakon oko jednog č asa. Kada su bili na mešanoj ishrani sa manje mesa, masti i belan- č evina, a više biljne hrane, mogli su da voze bicikl velikom brzinom skoro dva puta duže – ukupno 1,9 sati. Me đ utim, na vegetarijanskoj ishrani vozili su 2,78 sata pre nego što je došlo do iscrplje-nosti. Ovo drasti č no poboljšanje izdržljivosti ne bi trebalo da iznenadi oštroumne posmatra č e ži-votinjskog carstva. Na kraju, bivo, slon i konj nemaju problema sa snagom ili izdržljivoš ć u na vegetarijanskoj ishrani. Konji satima mogu da tr  č e velikom brzinom. Zabeleženo je da su neki slo-novi tr  č ali 10 ili 12 sati velikom brzinom. Da li možete da zamislite nošenje sve te težine (preko 6 tona) pri 40 kilometara na č as, 10 ili 12 sati bez prestanka? Sa druge strane, velike ma č ke mesožderi kao što su gepardi, tigrovi i druge imaju dobru brzinu na po č etku, ali se zamaraju za kratko vreme, č esto za manje od pet minuta. U životinjskom carstvu, izdržljivost, sposobnost da se obezbedi vrhunska energija za duge periode vremena je u velikoj meri karakteristika vegetarijanskih životi-nja. TABELA Ishrana Maksimalna izdržljivost (vreme do iscrpljenosti) - Ishrana sa mnogo belan č evina i mnogo 57 min masti (bogata mesom) - Mešana ishrana (manje mesa, masti i belan č evina) 1 č as 54 min - Vegetarijanska ishrana (bogata ugljenim hidratima) 2 č asa 47 min Izvor: Astrand, Per-Olaf. Nutrition Today 1968; 3 (2):9-11.
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x