Crafts

Jojo Moyes - Ultima scrisoare de dragoste

Description
Jojo Moyes - Ultima scrisoare de dragoste
Categories
Published
of 311
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Jojo Moyes Ultima scrisoare de dragoste Traducere din limba engleză şi noteDaniela Truţia Editura LIRA2012  The Last Letter from your Lover Jojo MoyesCopyright © 2010 Jojo MoyesLira, parte a Grupului Editorial LiteraO.P. 53; C.P. 212, sector 4, Bucureşti, Româniatel.: 021 319 63 93; 0752 101 777e-mail: comenzi@lira.roNe puteţi vizita pe www.litera.ro Ultima scrisoare de dragoste Jojo MoyesCopyright © 2012 Literapentru versiunea în limba românăToate drepturile rezervateEditor: Vidraşcu şi fiiiRedactori: Andreea NăstaseCorector: Cristiana MiuCopertă: Andrei GamarţTehnoredactare şi prepress: Ioana CristeaISBN ePUB: 978-606-686-244-8ISBN PDF: 978-606-686-245-5ISBN Print: 978-606-600-862-4  Lectura digitală protejează mediulVersiune digitală realizată de elefant.ro  prolog  La mulţi ani! În pachet e cadoul meu de ziua ta, sper să-ţi placă… Azi mă gândesc la tine în mod deosebit… fiindcă am ajuns la concluzia că, deşi te iubesc,nu sunt îndrăgostită de tine. Nu simt că tu ai fi pentru mine un dar de la Dumnezeu. În oricecaz, sper să-ţi facă plăcere cadoul şi să ai parte de o zi minunată. Scrisoare de la o femeie către un bărbat Vbim mai târziu X  Ellie Haworth îşi zăreşte prietenii prin mulţime şi-şi croieşte drum spre bar. Îşi trânteşte poşeta lapicioare şi-şi pune telefonul pe masă, în faţa lor. Ei sunt deja ameţiţi bine – se cunoaşte după glasurile lorascuţite, după cum gesticulează în fel şi chip, după râsetele nestăpânite, după sticlele goale din mijloculmesei. – Ai întârziat.Nicky îi arată ceasul, ameninţând-o cu degetul. – Lasă-mă să ghicesc. „Am avut de terminat un articol.“ – E vorba de un interviu cu o soţie de parlamentar, victimă a unor abuzuri. Îmi pare rău. Era pentrediţia de mâine, explică ea, aşezându-se pe scaunul liber şi umplându-şi paharul cu ce mai rămăsese într-o sticlă.Îşi împinge telefonul peste masă. – OK. Iată tema de discuţie în astă-seară: acest supărător „Vbim mai târziu“. – Vbim mai târziu? – Semn că s-a încheiat discuţia. Asta ce înseamnă: mâine ori mai târziu în cursul zilei? Sau e unteribilism nesuferit de adolescent, de fapt lipsit de orice semnificaţie?Nicky studiază atent afişajul luminos. – Aici văd „Vbim mai târziu“ urmat de un X. Ca un fel de „Noapte bună“. Eu aş zice că înseamnă„mâine“. – Categoric „mâine“, intervine şi Corinne. „Vbim mai târziu“ înseamnă întotdeauna „mâine“.Tace o clipă. – Ar putea însemna chiar poimâine. – E foarte neutru. – Neutru?
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x