Internet

Makelaars sittard and the Internet - How to Buy and Sell makelaarsToday

Description
Hoe Simpel Anders denken Meer Geld Oplevert... Bewezen tot 18.000 euro meer. De BestSeller Methode. Meer Geld | Hetzelfde Huis. Nu ook in Sittard. Dus wie is je makelaar in Sittard?
Categories
Published
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Makelaars sittard and the Internet - How to Buy and Sell makelaarsToday Toen en nu Tien jaar geleden zou een zoektocht naar onroerend goed zijn begonnen in het kantoor van een lokale makelaar of door gewoon door de stad te rijden. Op het kantoor van de agent zou u een middag doorbladeren door pagina's met actieve onroerendgoedlijsten van de lokale Multiple Listing Service (MLS). Nadat u eigenschappen van interesse had gekozen, zou u vele weken door elke woning toeren totdat u de juiste vond. Het vinden van marktgegevens om u in staat te stellen de vraagprijs te beoordelen, zou meer tijd en veel meer autorijden vergen, en u kunt misschien nog steeds niet alle informatie vinden die u nodig hebt om echt vertrouwd te raken met een eerlijke marktwaarde makelaars sittard .  Tegenwoordig beginnen de meeste zoekopdrachten op onroerend goed op internet. Een snelle zoekopdracht op Google op locatie levert u waarschijnlijk duizenden resultaten op. Als u een interessante woning op een onroerend goed-website ziet, kunt u meestal foto's online bekijken en misschien zelfs een virtuele rondleiding volgen. U kunt vervolgens andere websites bekijken, zoals de plaatselijke beoordelaar, om een idee te krijgen van de waarde van de woning, zien wat de huidige eigenaar voor de woning heeft betaald, de onroerendgoedbelasting controleren, censusgegevens, schoolinformatie en zelfs controleren wat winkels op loopafstand zijn - allemaal zonder je huis te verlaten! Hoewel de bronnen op internet handig en nuttig zijn, kan het juist een uitdaging zijn vanwege de hoeveelheid informatie en de moeilijkheid om de juistheid ervan  te controleren. Op het moment van schrijven leverde een zoekopdracht op "Denver onroerend goed" 2.670.000 websites op. Zelfs een buurtspecifieke zoekopdracht voor onroerend goed kan gemakkelijk duizenden websites opleveren. Met zoveel bronnen online, hoe gebruikt een belegger deze effectief zonder vast te lopen of te eindigen met onvolledige of slechte informatie? Geloof het of niet, als u begrijpt hoe het bedrijf van onroerend goed offline werkt, wordt het gemakkelijker om online onroerendgoedinformatie en -strategieën te begrijpen. Het bedrijf van onroerend goed Onroerend goed wordt meestal gekocht en verkocht via een erkende makelaar of rechtstreeks door de eigenaar. De overgrote meerderheid wordt gekocht en verkocht via makelaars in onroerend goed. (We gebruiken "agent" en "makelaar" om naar dezelfde professional te verwijzen.) Dit is te danken aan hun kennis en ervaring op het gebied van onroerend goed en, althans historisch gezien, hun exclusieve toegang tot een database met actieve panden die te koop zijn. Toegang tot deze database met onroerendgoedlijsten was de meest efficiënte manier om naar onroerend goed te zoeken. De MLS (en CIE) De database met woningen, grond en kleinere inkomensproducerende objecten (inclusief enkele commerciële objecten) wordt gewoonlijk een multiple listing service (MLS) genoemd. In de meeste gevallen kunnen alleen eigenschappen die door makelaars in onroerend goed worden vermeld aan een MLS worden toegevoegd. Het primaire doel van een MLS is om de aangesloten makelaars in staat te stellen een aanbod tot schadevergoeding te doen aan andere aangesloten agenten als zij een koper voor een onroerend goed vinden.   Dit doel omvatte niet het mogelijk maken van de directe publicatie van de MLS-informatie aan het publiek; de tijden veranderen. Tegenwoordig is de meeste MLS-informatie via veel verschillende vormen rechtstreeks toegankelijk voor het publiek. Advertenties met commercieel onroerend goed worden ook online weergegeven, maar geaggregeerde informatie over commercieel onroerend goed is ongrijpbaarder. Grotere MLS's werken vaak met een commerciële informatie-uitwisseling (CIE). Een CIE is vergelijkbaar met een MLS, maar de agenten die de lijsten aan de database toevoegen, hoeven geen specifiek type compensatie aan de andere leden aan te bieden. Over compensatie wordt onderhandeld buiten de CIE. In de meeste gevallen kunnen eigendommen die door de eigenaar worden verkocht niet direct worden toegevoegd aan een MLS en CIE, die doorgaans worden onderhouden door REALTOR-verenigingen. Het ontbreken van een beheerde gecentraliseerde database kan deze eigenschappen moeilijker te vinden maken. Traditioneel worden deze eigenschappen gevonden door rond te rijden of advertenties te zoeken in de onroerendgoedlijsten van de plaatselijke krant. Een efficiëntere manier om eigenschappen voor verkoop door de eigenaar te vinden, is door te zoeken naar een website voor verkoop door de eigenaar in het geografische gebied. Wat is een REALTOR? Soms worden de termen makelaar en REALTOR door elkaar gebruikt; ze zijn echter niet hetzelfde. Een REALTOR is een erkende makelaar die ook lid is van de NATIONALE VERENIGING VAN REALTORS. REALTORS zijn verplicht zich te houden aan een strikte ethische code en gedrag.  MLS en CIE informatie over onroerendgoedlijsten was historisch alleen beschikbaar op papier en, zoals we al zeiden, alleen direct beschikbaar voor makelaarsleden van een MLS of CIE. Ongeveer tien jaar geleden begon deze waardevolle informatie over onroerend goed op het internet te druppelen. Deze druppel is nu een vloed! Een belangrijk verschil tussen deze sites is hoeveel informatie u anoniem kunt raadplegen. Op trulia.com kunt u bijvoorbeeld tot op zekere hoogte anoniem winkelen, maar dan moet u doorklikken naar de website van de agent voor meer informatie. Met veel nieuwe onroerend goed-zoekmachines kunt u lijsten doorzoeken zonder een formulier in te vullen. De beste strategie is om door enkele van de hierboven genoemde sites te bladeren om geografische gebieden of prijsklassen te vinden die interessant zijn. Als je serieus bent over een woning, dan is dat het moment om een gekwalificeerde REALTOR van je keuze te vinden om een volledige zoekopdracht in de lokale MLS uit te voeren. Het doet ook geen pijn om op de ouderwetse manier te zoeken door door de buurten te rijden die je interesseren. Er is geen vervanging voor fysiek, niet virtueel, het blok lopen wanneer u een serieuze investeringsbeslissing neemt. In die zin is onroerend goed nog steeds een zeer lokaal bedrijf en kan het staan voor het onroerend goed leiden tot een veel andere beslissing dan het bekijken van een webpagina-afdruk. Onroerend goed waarderen Zoals we al zeiden, is een van de meest populaire onroerendgoedtools de directe waardering van onroerend goed. Typ gewoon een adres in en je krijgt een eigenschapswaarde. Het geeft zelfs de prijsstijgingen en -dalingen weer en toont de laatst verkochte datum (inclusief prijs) en de onroerendgoedbelasting. Er zijn andere sites die vergelijkbare hulpmiddelen bieden, zoals housevalues.com en  homegain.com. Helaas gebruiken veel mensen deze geschatte waarden alleen om verkoopprijzen, aanbiedingen en tegenposten te rechtvaardigen. Dit zijn echter slechts ruwe schattingen op basis van een formule die de verkoopinformatie van de lokale provincie bevat. Deze schattingen kunnen in korte tijd wild schommelen en lijken niet altijd de werkelijke marktveranderingen te volgen, die normaal gesproken geleidelijker zijn. Bovendien houden deze schattingen niet automatisch rekening met verbouwingen van gebouwen of renovaties of andere vastgoedspecifieke of lokale wijzigingen. Dit wil niet zeggen dat deze sites niet nuttig zijn. In feite zijn ze geweldige uitgangspunten en kunnen ze in veel gevallen een goede ball-parkwaarde bieden. Als het gaat om het verkrijgen van een meer accurate waarde voor een bepaalde eigenschap, zijn er andere strategieën die betrouwbaarder zijn. Een daarvan is om rechtstreeks naar de website van uw provincie te gaan. Vaker wel dan niet biedt het gebied van de provinciale beoordelaar van de website verkoop- en belastinginformatie voor alle eigendommen in de provincie. Als u een bepaald onroerend goed wilt onderzoeken of verkoopprijzen van vergelijkbare eigenschappen wilt vergelijken, zijn de sites van de lokale beoordelaar erg nuttig. Wanneer u de website van een provincie bezoekt, krijgt u informatie rechtstreeks uit de bron. De meeste provincies publiceren vandaag eigendomsinformatie op hun websites. Vaak ziet u niet alleen de prijs die een vsrce eigenaar heeft betaald, maar ook de geschatte waarde, onroerendgoedbelasting en kaarten. Sommige provinciale beoordelaars voegen nu ook een markt- en onroerendgoedwaarderingstool toe. Gezien het belang van waardering voor beleggen, gaan we u ook herinneren aan de twee belangrijkste (niet-internet) waarderingsmethoden: makelaars en taxateurs. Werken met een lokale REALTOR is een nauwkeurige en efficiënte manier om waarde-informatie voor een woning te krijgen. Hoewel een van de primaire doelen van de MLS is om de actieve onroerendgoedlijsten van haar leden op de markt te brengen, verzamelt het systeem ook verkoopinformatie voor die
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x