Entertainment

PREGATIREA SANATATII PUBLICE PENTRU DEZASTRE IN SUA

Description
PREGATIREA SANATATII PUBLICE PENTRU DEZASTRE IN SUA
Categories
Published
of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   1 PREGATIREA SANATATII PUBLICE PENTRU DEZASTRE IN SUA Prof. univ. asoc. Dr. Nicolae Steiner   Doctor în ştiinţe medicale medic primar   Expert internaţional NATO pt. Medicina de Dezastre membru al Comitetului de Securitate a Sănătăţii al U.E.   membru al Socie tăţii Mondiale de Medicină de Dezastre şi Urgenţă membru al Academiei Europene de Management a Crizelor   membru al Societăţii Internaţionale de Medicină de Dezastru membru de onoare al National Disaster Medical System al U.S.A   Introducere Pentru a spor i pregătirea și reacția la toate pericolele, Legea de pregătire a pandemiei și a tuturor pericolelor (PAHPA), adoptată în 2006, a solicitat „dezvoltarea unui program de formare bazat pe competențe pentru formarea practicienilor din sănătatea publică.” [1] Responsabilitatea implementării a legii a fost delegat la Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC), care a avut un acord de cooperare de lungă durată cu Asociația Școlilor de Sănătate Publică (ASPH). [2] Pentru a îmbunătăți pregătirea forței de   muncă în domeniul sănătății publice și pentru că ASPH a avut experiență în dezvoltarea competențelor, [3] proiecte de fișiere CDC asociate cu ASPH pentru a dirija inițiativa Modelului de competență pentru pregătirea sănătății publice și a răspunsului.  Înt rucât educația bazată pe competențe (CBE) și formarea sunt esențiale pentru  îmbunătățirea performanței} [5] intenția acestui proiect a fost crearea unui cadru inițial pentru ghidarea forței de muncă în domeniul sănătății publice către pregătirea  îmbunătățită și performanța eficientă în situații de urgență. Modelul de competență a fost proiectat pentru a oferi un standard național propus de abilități observabile bazate pe comportament, pentru lucrătorii de sănătate publică de nivel mediu, pentru a preveni, p roteja, răspunde și recuperarea de toate pericolele, reflectând toate cele patru zone ale misiunii de Securitate Internă din SUA.   De fapt, cercetările sugerează că competența unei persoane într  -un scenariu periculos (de exemplu, tornadă) denotă competența  într- un alt tip de situație periculoasă (de exemplu, focar de antrax) . [6, 7, 8] Publicul țintă pentru aceste competențe este lucrătorul de nivel mediu care este angajat într- o sănătate publică   organizație sau are responsabilitatea pentru funcțiile de sănătate publică într  -o organizație de sănătate publică.   modelul definește un lucrător de sănătate publică de nivel mediu ca un individ cu 5 ani de experiență cu un masterat în sănătate publică (MPH) echivalent sau grad superior în sănătate publică, sau o persoană cu 10 ani de experiență și diplomă de liceu, licență sau diploma de absolvent de sănătate publică. Modelul include competențe pe care muncitorii de nivel mediu, indiferent de stabilirea locurilor de muncă, trebuie să demonstreze că asigură disponibili tatea pentru evenimentele cu pericol. Cuvinte cheie: pregătire pentru sănătate publică, competențe, nivel mediu   Capabilitățile țintă     2 Un lucrător de sănătate publică intermediar eficient care are aceste competențe ar fi de așteptat să îndeplinească roluri de prevenire, protecție, răspuns și recuperare atribuite, în conformitate cu politicile, legile și sistemele de securitate sanitară națională, de stat și locale stabilite, după cum este necesar, fără necesitând o pregătire extinsă de actualizare sau recurgerea la direcția pas cu pas. În plus, modelul este bazat pe o bază de trei alte surse care informează capacitatea oricărui lucrător de a - și îndeplini așteptările la locul de muncă, după cum se aplică pregătirii prealabile, a rolului / funcției și/sau a experienței sale de muncă: fondator public competențe de sănătate (de exemplu, Consiliul privind legăturile dintre Academi e și practica de sănătate publică, master A SPH în modelul de competență de bază pentru sănătatea publică), securitatea generică a sănătății sau competențele de bază de urgență (de exemplu, cursurile sistemului național de gestionare a incidentelor [NIMS] sau alte seturi de competențe din inițiative naționale), precum și poziții sau competențe specifice de specialitate ( de exemplu, epidemiologie aplicată, asistență medicală publică, educație pentru sănătate publică și legislație în domeniul sănătății publice). Metode Echipa de proiect a fost formată din membri ai personalului ASPH, și   CDC și doi consultanți, care lucrează în colaborare pentru implementarea inițiativei.  În iunie 2009, Grupul de conducere (LG) pentru acest proiect a fost format din 20 de lideri naționali din domeniul pregătirii și răspunsului, de la entități le academice și locale, de stat și federale pentru practici de sănătate publică. O persoană care reprezintă școli le absolvite acreditate din sănătatea publică Gotsch) și o altă persoană care reprezintă practica de sănătate publică (Keck) au fost desemnate ca șefii LG pentru a supraveghea inițiativa. LG a primit sarcina de a defini îndrumări pentru dezvoltarea modelului, inclusiv sfera proiectului, elementele proiectului, publicul țintă și nivelul de performanță. LG a elaborat 11 domenii preliminare, în baza cărora vor fi dezvoltate competențele.    În august 2009, LG împreună cu   experții în materie de CDC au fost invitați să editeze proiectele de domenii printr- o combinație de focus grupuri, discuții în grupuri mici și comentarii individuale. După aprobarea listei de domeni i inițiale, echipa de proiect a solicitat feedback-ul de la experții și practicienii academici naționali prin intermediul primelor trei runde ale unui proces asemănător cu procesul Delphi. Metodologia a diferit de o metodă tradițională Delphi, prin faptul că participanții nu au fost un grup consecvent care a răspuns la fiecare rundă de evaluare, iar echipa de proiect a editat câteva competențe, bazate pe analiza răspunsurilor primite, pentru a spori claritatea viitoarelor runde. A fost solicitate feedback-ul de la o gamă largă de experți în sănătate publică și practicieni de nivel mediu din Statele Unite. Persoanele au fost recrutate pentru a participa la inițiativă prin e - mail, buletine informative organizaționale, întâlniri în persoană, prezentări, exponate și pagina web ASPH. Pentru a facilita distribuția elect ronică în timpul procesului de revizuire electronică similară cu procesul Delphi, participanții potențiali au fost obligați să trimită adresele de e -mail personalului proiectului. O listă cuprinzătoare a contribuitorilor la proiectul de competență, listată    în aprilie 2009: CDC și ASPH și Sănătatea Public ă   Inițiativa modelului de competență de bază pentru pregătire și răspunsuri ASPH stabilește site -ul web al proiectului.   3 Participarea a 20 de experți recrutați PENTRU grupul format în 2009: Runda 1 Conținut r  evizuirii-RUNDEI 1 cu asocierea pregătită și  cele „11 domenii și definiții distribuite către toți particianț ii [2,6,7] M enține rea unei game largi de parteneri informați cu privire la progresul proiectului,  ASPH a creat o pagină web  [9], atât pentru a comun ica obiectivele și progresul inițiativei, cât și pentru părțile interesate să ofere feedback asupra modelului, ceea ce duce la un proces deschis și transparent.  Î  ntâlnirile față -în- față, convorbirile și e -mailul au fost utilizate în mod constant, iar seminariile web (arhivate ulterior pe site-ul Web) au fost realizate înainte de rundele doi și trei și înainte de lansarea modelului.   Proceduri Acest proiect a fost considerat ca având „subiecți umani” de către Școala de Medicină a Universității din Kansas -Wichita și  Comitetul pentru subiec ți umani, de aceea nu a fost necesară nici  o intervenție a comisiei de revizuire instituțională.  Trei runde de evaluare au fost oferite prin intermediul " Survey Monkey "[10], cu prima rundă de evaluare, inclusiv a celor 11 proiecte de domenii și definițiile acestora. Participanții au fost solicitați să accepte, să accepte modificările sau să respingă fiecare proiect de domeniu. În urma analizelor rezultatelor, echipa de proiect a șters domeniul „Managementul informațiilor” ș i a combinat domeniile „Supraveghere” și „Investigație” într  - un singur domeniu, apoi a întărit definițiile de domeniu și a repornit definitiv definițiile de domeniu srcinale pentru a servi drept proiect de competențe.  Personalul ASPH a examinat apoi mai m ult de 60 de cadre de pregătire pentru sănătate publică și competențe de răspuns, modele, articole de jurnal, rapoarte guvernamentale, portaluri web, practică de sănătate publică și produse de formare a asociațiilor academice pentru a identifica conținut care corespundea celor nouă domenii pregătite pentru a doua rundă. [11] Din aceste resurse, personalul ASPH a elaborat un proiect de ~ 1.100 de competențe, din care 201 competențe candidat e au fost evidențiate pentru a fi luate în considerare de grupuri le d e lucru de experți în materie reprezentând sănătate publică federală, de stat, locală și tribală, academi ile și sectorul privat pentru fiecare dintre cele nouă domenii.   Sarcina lor a fost să - și definească definițiile domeniului și să dezvolte proiectul inițial al competențelor de bază. Cele 29 de competențe și definiții de domeniu revizuite care au apărut în grupurile de lucru au fost incluse în a doua rundă. Personalul a trimis o cerere de e- mail fiecărui participant potențial, cu un link de internet în ma rtie 2010. Participanților li s - a solicitat să citească fiecare competență și să voteze pentru a accepta competența așa cum este, să o șteargă sau să o schimbe; ei put ând propune, de asemenea, competențe pe parcursul acestei runde. Trei e -mail-uri de amint ire au fost trimise către respondenți în cele două săptămâni în care site -ul era deschis. Pentru runda finală, potențialilor participanți li s - a oferit un link către runda din iulie 2010 printr-un e-mail introductiv. Spre deosebire de runde anterioare, numele de domeniu și definițiile nu au fost prezentate și nici nu au fost folosite ca dispozitiv de organizare. Această schimbare de abordare a intenționat să prezinte modelul ca un set holistic. Fiecare dintre cele 21 de competențe propuse a fost listată cu două opțiuni de răspuns: „accepta așa cum este” sau „sugerează schimbarea”.     4 De asemenea, respondenții au fost invitați să comenteze modelul în ansamblu și să ofere demografie. După 2 săptămâni și cinci e -mailuri de memento, runda s-a închis. Echipa de proiect s-a reunit în august 2010 pentru redactarea modelului de competență versiunea 1.0. Echipa de proiect a eliminat două dintre cele 21 de competențe prezentate în runda 3, care aveau rate de acceptare mai mici și le -au subsumat competențel or rămase. De asemenea, au mutat competența „structură de comandă a incidentelor” („Efectuați rolul atribuit în structura de comandă a incidentelor”) pentru a deveni un obiectiv de performanță al întregului model. Echipa de proiect a reunit cele 18 competențe rămase în următoarele patru domenii noi generale: Leadership model, comunicare și gestionare a informațiilor, plan pentru și  îmbunătățirea practicilor și protejarea sănătății și securității lucrătorilor. În octombrie 2010, modelul 1.0 a fost definitivat au fost solicitate comentarii de la participanți . Modelul a fost aprobat de LG în decembrie 2010. Analiza Datele personalului și ale respondenților descărcați de la Survey Monkey în Microsoft Excel și frecvențe le sunt tabulate. Codificarea modelului a fost utilizată p entru a caracteriza răspunsurile calitative. Această opțiune de analiză a fost utilizată datorită capacității sale de a grupa cantități mari de conținut calitativ în unități distincte și semnificative. Fiecare răspuns calitativ a fost revizuit pentru a identifica tiparele și temele emergente, apoi a fost codat și sortat. Cele mai răspândite teme extrase din analiza calitativă au fost apoi analizate și comparate cu rezultatele cantitative pentru fiecare competență.   Mai mulți cercetători au vizualizat în mod independent rezultatele calitative și cantitative și au făcut recomandări pentru revizuirea majoră, revizuirea minoră sau nici o revizuire. Aceste rezultate au fost apoi comparate între cercetători, astfel încât s- ar putea face recomandări finale.   Rezultate  În cele trei runde de contribuții ale părților interesate, procesul similar Delphi a obținut 84%, 82% și 79% procente de răspuns. Un total de 366 de persoane unice au răspuns la procesul de trei runde, cu 45 la sută (11 = 166) răspuns la toate cele tre i runde.  În a treia rundă, au fost colectate date demografice. Cei mai mulți respondenți au raportat că au  gradul terminal avansat, fie un doctorat / MD / JD / doctor - nivel consumat (46 la sută) sau grad de master (38 la sută). Aproape jumătate dintre pa rticipanți (48 la sută) au raportat că lucrează pentru un departament local de sănătate (21 la sută), o agenție federală (15 la sută) sau un departament de sănătate de stat (12 la sută). Jumătate dintre respondenți au indicat că au 5 - 9 ani (26 la sută) sau 10- 19 ani (24 la sută) din experiența de muncă în sănătatea publică. Șaizeci la sută dintre respondenți au indicat că au fie 5 - 9 ani (39 la sută), fie 10 -19 ani (28 la sută) din experiența de muncă în pregătirea și răspunsul la situații de urgență.  Modelu l conține 18 competențe în următoarele patru domenii: Conducerea modelului, comunică și gestionează informațiile, Planifică și îmbunătățește practicile și protejează sănătatea și securitatea lucrătorilor. Domeniul Model Leadership se referă la responsabilitatea lucrătorilor de nivel mediu de a contribui la expertiză în toate fazele de urgență. Nu este destinat transformării lucrătorilor de nivel mediu în manageri, dar reflectă perspectiva conform căreia toți lucrătorii de sănătate publică   5 oferă un leadership în modul în care își îndeplinesc slujba. Domeniul de comunicare și gestionare a informațiilor se referă la nevoia lucrătorilor intermediari de a comunica clar informații înainte, în timpul și după urgențe. Acest domeniu este mult mai amplu decât expertiz a tehnică de specialitate preconizată de informarea publică a filtrelor. Domeniul Plan și îmbunătățire practică se referă la nevoia lucrătorilor de nivel mediu de a contribui la procesele de îmbunătățire și de îmbunătățire, cum ar fi analizele de vulnerabilitate a pericolului și planurile de urgență Protejează domeniul sănătății și securității lucrătorilor se referă la necesitatea ca lucrătorii să aibă grijă de ei înșiși și de colegii lor înainte, în timpul și   după urgențe.   Discuţi i Modelul rezultat din această inițiativă este bazat pe competență și oferă un punct de referință pentru toți lucrătorii de nivel mediu pentru a facilita îndeplinirea sarcinilor lor obișnuite sau special atribuite în timpul unei situații de urgență, pe lângă cerințele care le sunt puse înainte, în timpul și după o urgență. Modelul nu propune ca toți lucrătorii de sănătate publică de nivel mediu să devină specialiști în pregătirea în caz de urgență și în răspunsuri.  Când a fost adopta tă legislația PAHPA în 2006, a existat un set de competențe pentru lucrătorii din domeniul sănătății publice care a fost de 4 ani, care a fost dezvoltat de un mic grup de experți  [12] . Deoarece modelele de competență au de obicei o durată de viață de 3 -5 ani, [3,4] a venit momentul să actualizăm cadrul existent, cu numeroasele lecții învățate din 2002. Pe măsură ce apar noi provocări în materie de securitate națională, apar schimbări în practica de sănătate publică, iar știința și tehnologia evoluează, iterațiile ulterioare pot să difere de modelul 1.0. Prin urmare, acest proiect a reprezentat un efort de a furniza un model de competență mai actual, care a fost examinat pe scară largă de către părțile interesate și care a inclus lecțiile învățate din educarea forței de muncă în domeniul sănătății publice.   Mulți reprezentanți ai Centrului de învățare pentru pregătire și răspunsuri la situații de urgență (PERLC)   investigatorii și personalul lor din cadrul entităților finanțate de CDC din școlile absolvite de sănătate publică acreditate, care sunt însărcinați să implementeze o pregătire bazată pe competențe) au participat la dezvoltarea acestui model de competență.    Acest nivel de participare din partea celor cărora li s -a atribuit ulterior furnizarea de competenț e - formare bazată pe educație și educație a fost un mare beneficiu. Modelul de competență a fost, de asemenea, revizuit de către al te institu’ii care oferă instruire și educație (adică, Proiecte pentru sănătate publică și centre de practică avansată   și re prezentanți) să evalueze competențele lucrătorilor, să evalueze pregătirea și să identifice nevoia de pregătire suplimentară. Mai mult, competențele au fost folosite pentru a informa capacitățile de pregătire în sănătate publică [18], pentru subvențiile pentru sănătatea publică pentru pregătirea în situații de urgență, acestea au fost un contribuabil semnificativ la modelul de bază al profesiilor de sănătate, [13, 14,] iar competențele au dus la dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și atitudini (KSA) [l5] care au fost utilizate de PERLC- uri și altele pentru operaționalizarea competențelor în cadrul instruirilor. Alți potențiali utilizatori ai modelului includ factorii de decizie, planificatorii, angajatorii, facultățile academice și formatorii profesioniști, lucrătorii individuali, evaluatorii, organismele de acreditare și cercetătorii [16]. Punctele forte ale inițiativei  
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x