Documents

Ronald Reagan, un líder republicano

Description
Biografía del conocido ex presidente de Estados Unidos, quien jugó un rol clave en el fin de la guerra fría.
Categories
Published
of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  ^lkmja ^dmbmk Jls glhedkzls =5== m =561 E+ =5==(=5729 Qmhpegl y jls mýlsdk Durd`m Gljjdbd ^lkmja Rejslk ^dmbmk kmge÷ dk fdnrdrl adjmýl =5== dk uk pdqudýl adpmrtmhdktl dkQmhpegl* dstmal ad Ejjekles+ Wu kùgjdl fmhejemrdstmnm glhpudstl plr su pmard Ilck ‚Img`‘Dawmra ^dmbmk* dhpjdmal ad ukm tedkam adzmpmtls ad msgdkadkgem gmt÷jegm* su hmardKdjjd Rejslk* advltm y mgtevm hedhnrl ad jmEbjdsem Grestemkm* y su cdrhmkl hmylr Kdej^dmbmk+ Dj pejmr ad jm fmhejem drm Kdjjd* y jls^dmbmk grdgedrlk fudrtdhdktd ekudkgemalsplr su dstejl ad veam y sus glstuhnrds* slnrdtlal dj mprdgel plr jm jdgturm+ M tdhprmkmdama dj pdqudýl ^lkmja aesfrutmnm ad jlsjenrls ad gudktls d cestlrems trmaegelkmjds* y mhdaeam qud grdgèm adaegmnm hís tedhpl m jmjdgturm+ Jm fmhejem pmrtegepmnm mgtevmhdktd dklnrms ad gmreama y myuam m jls hískdgdsetmals* m pdsmr ad qud hugcms vdgds jls^dmbmk kl sd dkglktrmnmk dk nudkmsetumge÷k dglk÷hegm+ Kdjjy trmkshete÷ su fdgrestemkm dk Aels y su dklrhd lpteheshl m suceil* rmsbls qud jl mglhpmýmrèmk aurmktdtlam su veam+Aurmktd jm aågmam ad =5>? jm fmhejem ^dmbmksd hual sugdsevmhdktd m pudnjls rurmjds adjklrtd ad Ejjekles+ Gumkal ^lkmja guhpje÷kudvd mýls jm fmhejem sd rmaeg÷ dk Aexlk* jubmrqud ^dmbmk glkseadrmrèm glhl su clbmr m jljmrbl ad tlam su veam+Dk =5>6 m jls =4 mýls* ^lkmja ^dmbmk fudglktrmtmal glhl smjvmveams dk dj _mrqudJlwdjj+ Dstd trmnmil sd dxtdkae÷ plr jlssebuedktds sedtd vdrmkls* y sd jd rdglklge÷plr cmndr smjvmal 22 veams aurmktd tlal dsdpdrelal+ Aurmktd jm sdgukamrem* ^dmbmk Jm gmrrdrm pljètegm ad ^lkmja ^dmbmk ds jm cestlrem adj ‚Wudýl Mhdregmkl‘+ Kmgeal dkdj Hdael Ldstd ad jls Dstmals Tkeals dk uk pudnjl ad 3>? cmnetmktds* y ad lrèbdkdscuhejads* jjdb÷ m glkvdrtersd dk dj jèadr adj hlvehedktl glksdrvmalr mhdregmkl+ FudBlndrkmalr ad Gmjeflrkem als pdrelals sugdsevls #=562(=521%* lgup÷ dj pudstl ad_rdseadktd ad jls Dstmals Tkeals plr lgcl mýls #=53=(=535% y sd jd glkseadrm djmrtègd adj k ad jm Budrrm Frèm+ _drslkmids _ùnjeglsK¹ ??>Klvedhnrd ad >?=> = Gcmrjds Cmhejtlk =>?* Jms Glkads* Wmktembl ad Gcejd , www+rdspunjegm+gj prmgteg÷ fùtnlj mhdregmkl* nísqudtnlj ymtjdteshl+ Madhís* pmrtegep÷ dk jms lnrms adtdmtrl dsgljmr y fud prdseadktd adj gudrpldstuaemktej+ Dk =5>3 sd brmau÷ ad jm DsgudjmWdgukamrem ad Aexlk+ Dsd heshl mýl ekbrds÷mj Durd`m Gljjdbd ad Ejjekles* ukm pdqudýmekstetuge÷k daugmgelkmj ad mrtds jendrmjds* adjm Ebjdsem Grestemkm0 alkad dstuae÷ dglklhèm yslgeljlbèm+ ^lkmja ^dmbmk pmb÷ sus dstuaelsglk jm myuam ad ukm ndgm y glk jl qud lntdkèmglhl pmbl plr trmnmils dsplríaegls+Hedktrms gursmnm su sdbukal mýl dk Durd`m*sd ektdrds÷ dk jm mgtumge÷k y dj tdmtrl*jjdbmkal m bmkmr uk glkgursl kmgelkmj admgtumge÷k+ Mj ebumj qud dk jm sdgukamrem*aurmktd jls mýls dk Durd`m* fud prdseadktdadj gudrpl dstuaemktej+ Ds dk dstm åplgm*gumkal jm rdt÷regm plpujestm ad Frmk`jekAdjmkl ^llsdvdjt jjmh÷ jm mtdkge÷k adj ilvdk^lkmja ^dmbmk* tmktl qud hís tmrad jjdbmrèmm ekudkgemr dj dstejl ad su prlpel aesgursl+Hís mùk* sd rdbestr÷ glhl hedhnrl adj_mrteal Adh÷grmtm+Dk dj mýl =57>* ^lkmja ^dmbmk sd brmau÷ adDurd`m Gljjdbd* glk su lpteheshl ektmgtl mpdsmr ad jm Brmk Adprdse÷k+ Jls mýls dkDurd`m jl adkedrlk slgemj y pseglj÷begmhdk(td* hís kl eadlj÷begm d ektdjdgtumjhdktd+ Mjplgl tedhpl lntuvl uk dhpjdl tdhplrmjglhl glhdktmrestm adplrtevl dk RLG* ukmpdqudým rmael ad Amvdkplrt* Elwm+ Adneal msu nudk adsdhpdýl* jm rmaeldheslrm adgeae÷ekglrplrmrjl m sus jms* y mj plgl tedhplekbrds÷ m trmnmimr m jm rmael RCL dk AdsHlekds* gmpetmj adj Dstmal ad Elwm+ Dk RCL*rdgrdmnm adsad dj dstuael jls pmrteals adnmsdnmjj ad jls Gcegmbl Guns+ Jm rmaeldhesl(rm RCL drm ukm mjmam ad jm KNG* jl qud jdpdrhete÷ ukm dxplsege÷k dk jls hdaels ad  _drslkmids _ùnjeglsK¹ ??>Klvedhnrd ad >?=> > Gcmrjds Cmhejtlk =>?* Jms Glkads* Wmktembl ad Gcejd , www+rdspunjegm+gj glhukegmge÷k m kevdj kmgelkmj+ Dj ilvdk^lkmja ^dmbmk aesfrutmnm ad su dhpjdl*puds glhnekmnm su pmse÷k plr jls adplrtds ysu pmse÷k plr jm mgtumge÷k+ EE+ =572(=5619 Jls mýls dk Cljjywlla Dk dj mýl =572 ^lkmja ^dmbmk sd dkjest÷ dk jm^dsdrvm adj Diårgetl ad jls Dstmals Tkealsglhl Gmnl pdrl* rípeamhdktd fudprlhlveal m Qdkedktd Wdbukal dk dj Gudrplad Lgemjds ad ^dsdrvm ad jm Gmnmjjdrèm+ Dsdheshl mýl* hedktrms gunrèm dj dktrdkmhedktlad prehmvdrm ad jls Gcegmbl Guns dkGmjeflrkem* uk mbdktd ad Rmrkdr Nrltcdrs fudquedk jl ‚adsgunre÷‘+ Qrms ukm prudnm adgíhmrm dk Jls Íkbdjds* jd lfrdge÷ ukglktrmtl dxgjusevl plr sedtd mýls+ ^dmbmk sdhua÷ m Cljjywlla* alkad mrrdka÷ ukadpmrtmhdktl qud glhpmrterèm glk suspmards* ad quedkds sd cezl gmrbl dk madjmktd+_mrtegep÷ dk vmrems ad pdjègujms* mjbukmsdxetlsms y ltrms kl tmktl+ _drl sek jubmr mauams sdrèm su pmpdj glhl Bdlrbd Bepp dk supdjègujm hís mgjmhmam plr jm grètegm y djpùnjegl* ‚@kutd ^lg`kd (( Mjj Mhdregmk‘ dk djmýl j51?* dj qud jd trmdrèm jm glksmbrmge÷kglhl dstrdjjm ad Cljjywlla+ ^lkmja ^dmbmksd cezl glklgealplr sdr trmnmimalr yglkmnjd* y mj glktrmrel ad hugcls mgtlrds*pmrm kmam dxtrmvmbmktd y cmstm ektrlvdrteal+Dk Cljjywlla* aurmktd dj rlamid ad jm pdjègujm.Nrltcdr ^mt+. glklge÷ m jm ndjjm mgtrez ImkdRyhmk* glk quedk ekege÷ uk klvemzbl+ Dkdkdrl adj mýl =51? glktrmidrlk hmtrehlkel+Mj mýl sebuedktd kmgdrèm su prehdrm ceim9Hmurddk ^dmbmk+Dk pjdkm Wdbukam Budrrm Hukaemj* y trms djmtmqud m _dmrj Cmrnlr* jm Fudrzm Mårdm adjDiårgetl jjmh÷ m sdrvegel mgtevl mj Qdkedktd^dmbmk* msebkíkaljl m jm _rehdrm Tkeama ad_djègujms msdktmam dk Gujvdr Gety* Gmjeflrkem+^lkmja ^dmbmk prltmblkez÷ hís ad 1??pdjègujms ad dktrdkmhedktl+ Fud dk dstmåplgm ad su veam alkad dj pmtrelteshl iuvdkejsd glksljea÷* y sd cezl gdktrmj dk sus eadms yaesgursl+ Wek smndrjl* brmgems m dstms pdjègujmssd glkvdrterèm dk uk rlstrl glklgeal y gdrgm(kl pmrm hejds ad i÷vdkds klrtdmhdregmklsqud sd glkvdrterèmk dk jls vdtdrmkls ad jmWdbukam Budrrm Hukaemj+ _lr jls sdrvegelsprdstmals* dk iujel adj mýl =517* dj Diårgetl jlmsgdkae÷ mj rmkbl ad Gmpetík+ Dk hmrzl adjmýl =514 malptmk m su sdbukal ceil9 Hegcmdj^dmbmk+ Dk aegedhnrd adj heshl mýl djDiårgetl jl jjmh÷ m rdterl+Adspuås ad jm budrrm* ^lkmja ^dmbmk rdekegemsu gmrrdrm gekdhmtlbrígm* jm qud sd dxtdkadrèmcmstm dj mýl =564+ Adsad su jjdbmam mCljjywlla* mgtùl dk 47 pdjègujms pmrm dj gekdy ukm pmrm tdjdvese÷k+ Dk pmrmjdjl* mqudjjmekquedtua qud jd cmnèm jjdvmal m pmrtegepmr dkjm pljètegm dstuaemktej* cezl qud adgeaedrmekvljugrmrsd y pmrtegepmr dk dj Wekaegmtl adMgtlrds ad Gekd #Wgrddk Mgtlrs Bueja* WMBplr sus sebjms dk ekbjås%+ Wu adaegmge÷k yprdpmrmge÷k rípeamhdktd jl jjdvmrlk jmlgupmr jm _rdseadkgem adj WMB* dktrd jls mýls=512 m =54>+ Adsad dstd gmrbl adne÷sljugelkmr jls sdrels prlnjdhms gmusmals plrjls gmam vdz hís eadljlbezmams cudjbms dk jlsdstuaels y jms rmaegmjds trmksflrhmgelkds adjm ekaustrem gekdhmtlbrígm+ Jm fmhejem ^dmbmk dk =56=+  _drslkmids _ùnjeglsK¹ ??>Klvedhnrd ad >?=> 7 Gcmrjds Cmhejtlk =>?* Jms Glkads* Wmktembl ad Gcejd , www+rdspunjegm+gj ^lkmja ^dmbmk glktekumnm rdbestrmal deadktegíkalsd glk jls adh÷grmtms* y dk jmgmhpmým prdseadkgemj adj mýl =513* ^dmbmkmply÷ y vlt÷ plr Cmrry Qruhmk pmrm _rdse(adktd+ Wek dhnmrbl* glhl _rdseadktd adWMB* sd hlstrmnm hljdstl plr jm grdgedktdektrlhese÷k adj Blnedrkl dk jm veam aemrem adjms pdrslkms* dj dxgdsevl kevdj ad ehpudstlsqud mfdgtmnm m jls geuamamkls y jm dxgdsevm ynurlgrítegm rdbujmge÷k ehpudstm m vmremsekaustrems* dktrd djjms jm gekdhmtlbrígm+ Wekpdriuegel ad su mjemge÷k pmrteaestm* ^lkmja^dmbmk ael su mplyl m Mhdregmkls plr jmMgge÷k Adhlgrítegm* uk brupl jendrmj ymkteglhukestm fukamal dk dj mýl =512+Qrms kudvd mýls ad hmtrehlkel* y adneal maefdrdkgems surbeams dk dj hmtrehlkel* dktrddjjms jm plgm glhprdkse÷k ad Imkd Ryhmkcmgem jls ektdrdsds pljètegls ad su hmreal* jls^dmbmk sd aevlrgemk dk =515+ Ds ukl ad jlshlhdktls hís aefègejds ad jm veam ad ^lkmja^dmbmk9 m su greses fmhejemr sd suhm jmekgepedktd greses prlfdselkmj qud dk adketevmtdrhekmrèm su gmrrdrm glhl mgtlr+Adsad su gmrbl dk WMB* sd pdrgmt÷ ad jmsektdkgelkds ad brupls rmaegmjds glhukestmspmrm tlhmr dj glktrlj ad jm ekaustrem adj gekdmhdregmkl+ Dktrd jls hdaels qud dhpjdmnmksd dkglktrmnm jm veljdkgem* y jm pljetezmge÷k adjls prlnjdhms jmnlrmjds* y adgeae÷ adkukgemrm dstls hlvehedktls gmam vdz qud tdkèm jmlgmse÷k+ Dstl jd prlvlg÷ sdrels glkegtls glkjls hís veljdktls* mj puktl ad qud jm pljegèm jdsubere÷ jjdvmr ukm pestljm pmrm su sdbureama+Dk jm djdgge÷k prdseadkgemj adj mýl =54> cezlgmhpmým glhl adh÷grmtm plr Desdkclwdr*dj gmkaeamtl ad jls ^dpunjegmkls+ Dstd cdgcladhlstrmnm su grdgedktd adsglktdktl glk dj_mrteal Adh÷grmtm* slnrd tlal plr jm mgtetuacmgem jm mhdkmzm glhukestm y plr jms pljètegmsqud prlhlvèmk ukm hmylr ektdrvdkge÷kdglk÷hegm adj Dstmal* glk jm glksebuedktdekudkgem dk jm veam prevmam ad jls geuamamkls+Dk hmrzl adj mýl =54>* trms ukm jmrbmrdjmge÷k sdktehdktmj* ^lkmja ^dmbmk sd gms÷glk jm mgtrez Kmkgy Amves* quedk sdrèm su huidrpmrm dj rdstl ad su veam+ Jm rdjmge÷k drm hísqud sdktehdktmj9 glhpmrtèmk prekgepels* eadmsy jm vese÷k ad slgedama qud qudrèmk pmrm jlsDstmals Tkeals+ Dk lgtunrd kmgd jm prehdrmceim ad jm pmrdim9 _mtregem ^dmbmk+ Kmkgyadgead adaegmrsd plr glhpjdtl m gueamr ad jmfmhejem y adj clbmr* msè glhl tmhneåk mmplymr tlams jm mgteveamads d ekegemtevms quddhprdkaedrm su hmreal+ Jm fmhejem ^dmbmkdstmnm jjdkm ad sudýls* pdrl jm gmrrdrm glhlmgtlr ad ^lkmja kl dstmnm dk su hdilrhlhdktl+ Dsd heshl mýl mgdpt÷ uk trmnmilglhl vlgdrl ad jm Glhpmýèm BdkdrmjDjdgtreg* jl qud jd pdrhete÷ rdglrrdr dj pmèsamkal aesgursls glhl glkfdrdkgestm y prekgepmj  _drslkmids _ùnjeglsK¹ ??>Klvedhnrd ad >?=> 1 Gcmrjds Cmhejtlk =>?* Jms Glkads* Wmktembl ad Gcejd , www+rdspunjegm+gj lrmalr ad jls dvdktls lrbmkezmals plr jmglhpmýèm+ Dk dstd trmnmil pdrfdggelkmrèm sugmpmgeamads glhl lrmalr* y mkmrèm dsdcuhlr tmk gmrmgtdrèstegl qud jjdvmrèm ekgjuslm jm Gmsm Njmkgm+Dk dj mýl =546* ^lkmja ^dmbmk* qud sdbuèmmjemal glhl Adh÷grmtm* vljve÷ m cmgdrgmhpmým pmrm jm rddjdgge÷k adj _rdseadktdDesdkclwdr* rdpunjegmkl+ Dk hmyl ad =543kmgd su ceil ^lkmja _rdsgltt ^dmbmk+ _mrmdstm åplgm* jm fmhejem ^dmbmk sd cmnèmglkvdrteal dk uk èglkl ad jm prlspdreamamhdregmkm* qud sebue÷ m jm Wdbukam BudrrmHukaemj+Dk sus rdglrreals plr jms fínregms dkekstmjmgelkds ad Bdkdrmj Djdgtreg* ^lkmja^dmbmk sd adsejuselkmnm aèm m aèm adj _mrtealAdh÷grmtm y sus pljètegms+ Dstl jl jjdv÷ mprlfukaezmr sus glklgehedktls dk dglklhèm*mbrmaíkaljd dspdgemjhdktd jm mprlxehmge÷kad Frdadre` Cmyd` dk ‚Gmhekl adWdrveauhnrd‘+ _mrmjdjl m dstd dstuael* fudukl ad jls prehdrls sdbuealrds adjsdhmkmrel glksdrvmalr ‚Kmtelkmj ^dvedw‘fukamal plr Rejjemh F+ Nug`jdy+ Ad dstdhlal* aurmktd jm aågmam ad =54?* jms eadmsglksdrvmalrms ad ^dmbmk sd glkvdrtèmk dkuk glkiuktl ad prekgepels d eadms glcdrdktdsy mtrmgtevms+Dk dj mýl =56? kudvmhdktd adgead cmgdrgmhpmým plr uk rdpunjegmkl pmrm _rdseadktdad jls Dstmals Tkeals* ^egcmra Kexlk* quedkkl jlbr÷ jm klhekmge÷k ad su pmrteal+Adspuås ad aågmams glhl Adh÷grmtm* yvmrels mýls mplymkal y vltmkal plrgmkaeamtls rdpunjegmkls* ^lkmja ^dmbmkgmhnem lgemjhdktd su mjemge÷k pljètegm dekbrdsm mj _mrteal ^dpunjegmkl+ Dk dj mýl=561 ^dmbmk am uk aesgursl tdjdvesmalmplymkal mj gmkaeamtl rdpunjegmkl m jmprdseadkgem* dj glksdrvmalr Nmrry Bljawmtdr+Dk åstd* greteg÷ aågmams ad blnedrklsgdktrmjezmals* jm glnmraèm mktd dj glhukeshly jm aeshekuge÷k ad jm jendrtma dk DstmalsTkeals+ We nedk Nmrry Bljawmtdr pdrae÷rltukamhdktd jm djdgge÷k* dstd aesgursl*glklgeal glhl ‚Ds tedhpl ad gmhnemr‘jmkz÷ jm gmrrdrm pljètegm ad ^dmbmk+ EEE+ =561(=5669 Dk jm mrdkm _ljètegm Dj aesgursl tdjdvesmal dk tlal DstmalsTkeals prlauil uk brmk ehpmgtl dk jlsglksdrvmalrds mhdregmkls+ Mjbukls hdsdsadspuås adj aesgursl ad mplyl m NmrryBljawmtdr* uk brupl ad dhprdsmrels yclhnrds ad kdblgels ad Gmjeflrkem dstmnjd(ge÷ dj brupl ‚Jls Mhebls ad ^lkmja ^dmbmk‘*adstekmal m prlhlvdr jm gmkaeamturm ad^lkmja ^dmbmk pmrm Blndrkmalr ad Gmjeflr(kem+ We nedk adsdsteh÷ jm lfdrtm* trms jmeksestdkgem ad sus gdrgmkls y ad ‚Jls Mheblsad ^lkmja ^dmbmk‘ sd glhprlhdte÷ mpdksmrjl+ Adspuås ad rddxelkmrjl adtdkeam(hdktd glk su huidr* slnrd tlal dk mtdkge÷kmj gmhnel qud ehpjegmrèm pmrm jm veam fmhejemr*adgeae÷ mgdptmr dj adsmfèl y dktr÷ m jm gmrrdrmplr jm blndrkmge÷k dk dkdrl adj mýl =566+Jm tmrdm kl pmrdgèm sdkgejjm9 drm uk klvmtl dkpljètegm glhl gmkaeamtl y glhpdtèm glktrm djdxpdrehdktmal adh÷grmtm Dahuka B+#._mt.% Nrlwk+ Mj jmkzmr su gmkaeamturm* jmùkegm vdktmim qud tdkèm drm dj kevdj adrdglklgehedktl dk dj djdgtlrmal9 uk 52$ adjls vltmktds jl glklgèm+ Jls adh÷grmtms y jmgmhpmým ad Nrlwk sundstehmrlk pùnjegmhdktdm ^lkmja ^dmbmk+ Wd nurjmnmk ad åj aegedkalqud drm uk mgtlr ad sdbukam gmtdblrèm sekdxpdredkgem pljètegm+ M hdaeam qud mvmkzmnmjm gmhpmým* jls slkadls sd hlstrmnmkfmvlrmnjds pmrm dj gmkaeamtl rdpunjegmkl* plrjl qud sus mavdrsmrels mnmkalkmrlk jmdstrmtdbem lrebekmj y glhdkzmrlk mgmregmturezmrjl glhl uk fmkítegl* jukítegl*dxtrdhestm ad adrdgcm+ Wek dhnmrbl* ^lkmja^dmbmk jlbr÷ jl qud hugcls pdksmnmk glhlehplsenjd9 adrrlt÷ mhpjem y glktukadktdhdktdmj Blndrkmalr dk didrgegel y gmkaeamtl m jmrddjdgge÷k+ Lntuvl gdrgm ad uk hejj÷k advltls hís qud su mavdrsmrel* dk uk dstmalalkad jls adh÷grmtms supdrmnmk dk kùhdrlm jls rdpunjegmkls mhpjemhdktd+ ^lkmja^dmbmk jlbr÷ dj 43$ ad jms prdfdrdkgems+ Wuaesgursl sd gdktr÷ dk rdauger jm aduam pùnjegmadj Dstmal y rdvdrter dj bmstl pùnjegldxgdsevl* mglhpmýmal ad jl qud åj jjmhmnms÷jeals prekgepels hlrmjds* mrrmebmals dk jmgujturm mhdregmkm+ ^dmbmk kl sljmhdktdbmk÷ dj vltl ad jm adrdgcm* sekl qudehprdselkmktdhdktd bmk÷ dktrd jls vltmktdshladrmals ad mhnls pmrteals+ Dstd treukfl* ysu åxetl mj plgl mkamr glhl Blndrkmalr ad Dj aesgursl fud tetujmal glhl‚M Qehd flr Gcllsekb‘+ 

Moyer

Jul 31, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x