Documents

Sindromul Cardio

Description
info
Categories
Published
of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Sindromul cardio-pulmonar Sindromul cardio-pulmonar reprezinta un exsudat pericardic malign ce apare la pânăla 21% din pacientii cu cancer ș i sunt adesea nesuspectate până apar semne sausimptome de tamponada pericardică dezvoltandu-se clinice. Doua treimi dintre pacienti au exsudat pericardic subclinic fara semne vizibile cardiovasculare sausimptome. O umătate din cazurile de revărsatul pericardic ini ț ial prezent cusimptome de tamponada cardiaca. !n #% din cazuri$ efuziunea pericardică este primul semn al bolii maligne. Simptomele de efuziune pericardică sunt adeseaatribuit cancerul de bază. stfel dispnee$ oboseală$ astenie pot fi simptome initiale in exsudatul pericardicsimptomatic si reprezinta de multe ori un eveniment preterminal. &u toate acestea$ paliativ semnificativ simptomele poate fi realizate prin diagnostic prompt ș i demanagement.Dintre pacien ț ii cu exsudat pericardic malign$ #% vor avea exsudat pleural concomitent$ ș i o treime va avea boala parenc'imatoasă pulmonară. O treimedin pacientii cu metastaze pericardice va muri (n cele din urmă de la tamponada pericardica. )mplicare pericardic contribuitela cauza de deces in * % din pacien ț i(ntr-o serie raportată (n 1+,2$ dar (n numai ,% dintre pacientii intr-un studiu recent.meliorarea optiunii de diagnostic si terapeutice releva o scădere a mortalită ț ii (nultimii # de ani. Incidenta si prevalenta evărsatul pericardic malign apare la pana la 21% din cazuri de autopsie la pacien ț ii cu tumori maligne comune. Dintre pacien ț ii cu cancer pulmonar$ //% au metastaze  pericardică la autopsie$ ș i o treime din cazurile de metastaze pericardice sunt cauzate de plămân cancerul. &ancerul de san produce 2 % din exsudat pericardic$ iar aproximativ 2 % din pacientii cu cancer de san au efuziune pericardică. fectiuni maligne 'ematologice 0leucemie$ boala odgin$ limfom non-odgin3 cauza 1 % din cazurile de exsudat pericardic malign. O analiza retrospectiva a 2/ +2 efuziuni pe o perioadă de 2 de ani a relevat , efuziuni maligne 014%3 din /4 de exsudat pericardic. &ancerul pulmonar a fost cel mai frecvent in găsit printre exsudat pericardic maligne la bărba ț i$ iar cancerul de sana fost cele mai frecvente la femei. !n /% din cazuri$ efuziunea pericardica a fost  primul semn detectat de cancer. Dintre pacien ț ii diagnostica ț i cu exsudat pericardic maligne$ *,% au murit (n decurs de 1 an de la diagnostic$ cu aproape o treime moarte (n prima lună. !ntr-un studiu de /1 de pacienti cu cancer$ atât ș i exsudat pericardic$  efuziune pericardică malignă a reprezentat *% din efuziunile$ /2% au fost cauzate de pericardită idiopatică benigne$ ș i pericardită radia ț ii a provocat 1#% din cazuri. Fiziopatologie )mplicare maligna a pericardului este motivul cel mai frecvent pentru dezvoltarea de exsudat pericardic$ care rezultă din blocarea circula ț iei venoase ș i limfatice de lic'id  pericardic. cest tip de bloca poate fi cauzată de boli maligne primare ale  pericardului$ ca ș i (n cazul mezoteliom pericardic$ sau prin tumori care apar (n miocard$ inclusiv angiosarcom$ rabdomiosarcom$ ș i 'istiocitoză fibros malign. fec ț iuni maligne poate implica$ de asemenea$ pericard prin extensie directă de carcinoame pulmonare sau esofag$ timom$ sau limfom. 5imfatic sau metastaze 'ematogene a pericardului apare cel mai frecvent cu carcinoame ale sânului ș i  pulmonar$ leucemie$ limfom$ si melanomul. 6umorile primare ale pleurei sau  pericardului au fost recent numit efuziuni maligne intratoracice primare. &auzele efuziunii nonmaligne pericardica includ pericardita$ infarctul miocardic$ uremie$ 'ipotiroidism$ lupus eritematos sistemic$ traumatisme$ sindrom  pericardiotom7 postoperatorie$ ș i 'ematoame intrapericardice. S)D poate provoca$ de asemenea$ efuziunea pericardica cu pericardită. adioterapia sau c'imioterapie medicamente pot provoca pericardită fără implicarea metastatic pericardului. adiation pericardita este de obicei asociată cu doze de radia ț ii la fereastra cardiac depă ș e ș te /# 87 ș i apare cel mai frecvent la pacien ț ii care au primit radiatii mediastinal pentru boala odgin sau cancerul de san. Doxorubicina ș i ciclofosfamida au fost asociate cu dezvoltarea acute pericardită cu efuziuni. lte medicamente care pot determina pericardita acuta includ procainamida$ 'idralazina$ izoniazida$ metisergidă$ fenitoina$ ș i anticoagulante.ezultatele tamponadei  pericardice din acumulare progresiva de lic'id (n sacul pericardic$ cauzeaza presiune intrapericardice ridicată$ volumul de accident vascular cerebral diminuat$ scăderea debitului cardiac$ scădere progresivă (n umplere diastolice cardiace$ iar compromis 'emodinamic ducand la deces daca nu este tratata. &ompromis 'emodinamic se  produce atunci cand cantitatea normală de lic'id pericardic 0aproximativ 1 - # cc3 cre ș te la 2## cc la 1*## cc. &ând fluid acumulează rapid$ cât mai pu ț in de 2 # cc de lic'id poate duce la tamponada. Dispneea apare (n +/% din pacien ț ii cu exsudat pericardic. 6use$ dureri (n piept$ ș i ortopnee 0disconfort cu respira ț ie (n timp ce culcat3 sunt simptome comune. lte simptome ale revărsatul pericardic includ distensie abdominală superioară sau presiune cauzate de distensie 'epatică (n os$ sug'i ț  care rezultă din  presiunea pe diafragmă$ sau durere pleuritic cauzate de (ntindere a pericardului 0(n special atunci când culcat3. Semnele de efuziune includ semn 9ussmaul 0de distensie crescută a venelor ugulare cu inspira ț ie3$ semn :reidreic' lui 0coborâre rapidă diastolică a pulsului venos3$ ș i ;uls paradoxal 0scădere de mai mult de 1# mm g a tensiunii diastolice (n inspira ț ie3. :recare pericardic freacă ș i febră sunt mai frecvent asociate cu cauze non-maligne de exsudat pericardic decât etiologii maligne.   Semnele de tamponada pericardică includ ta'icardie$ puls paradoxal$ presiune venoasa ugulara ridicată$ ș i 'ipotensiune< &u toate acestea$ unii pacienti pot dezvoltatamponadă fără acest model clinic. Aspecte morfopatologice 8allag'er ;=. apreciaza ca consecintele patologice maore ale bolii pericardice sunt> revarsatul$ tamponada$ constrictia cu sau fara revarsat. Daca patologistii sunt familiarizati cu tamponada cardiaca secundara )? rupt sau ruperii unui 'ematom disecant$ cardiologii solicita autor in managementul  pacientilor cu revarsate si depozite neoplazice secundare in pericard. Oricare ar fi tipul revarsatelor pericardice$ ele sunt tratate conservator. @le sunt drenate folosind unabord xifoid. Aiopsiile pot fi luate in timpul toracoscopiei sau interventiei c'irurgicale. 6rebuie exclusa malignitatea$ pentru care$ de rutina se utilizeaza citoeratina la examenul )?. Dupa estimarea gradului fibrozei anormale$ ar trebui evaluata densitatea si natura infiltratului inflamator. )n practica clinica$ pericardita constrictiva trebuie sa fie diferentiata de &?. )n pericardita constrictiva$ pericardul fibrotic sau calcificat afecteaza umplerea ventriculara. )n &?$ umplerea ventriculara este afectata datorita compliantei miocardice cazute. Diagnostic O radiografie toracica pot prezenta extindere a siluetei cardiace (n cazul (n care cantitatea de colectare lic'id pericardic depă ș e ș te 2 # cmc .&u toate acestea$ o radiografie toracică nu poate determina gradul de disfunc ț ie cardiacă sau tamponadă. @xsudat pericardic 5oculated putea să nu fie evident pe posterior standard$ B anterioară sau piept vedere laterală radiografice. @cocardiografia transtoracică folosind apical$ subxip'oid$ iar opiniile parasternal  poate evalua prezen ț a$ cantitatea$ ș i calitatea de exsudat pericardic suspectate$  precum ș i masele pericardic asociate ș i inflama ț ie. @fuziuni moderate pe ecocardiografie prezintă un spa ț iu fără ecou de 1# mm până la 2# mm (n timpul diastolei (n ?-mode sau ecocardiografie 2-dimensional$ (n timp ce efuziuni severe au un spa ț iu fără ecou mai mare de 2# mm. @cocardiografia poate$ de asemenea$ determina :unc ț ia dreapta ș i stânga ventriculară ș i posibilitatea de a ventriculului drept sau colaps diastolică atriale colaps ventriculara stanga cauzate de efuziune  pleural mare fără exsudat pericardic semnificative clinic a fost raportată<. &u toate acestea$ ecocardiografie transesofagiană poate fi util pentru efuziuni loculated rezultate din adeziunilor adiacente atrii$ (n cazul (n care grosimii peretelui atrial nu  poate fi bine vizualizate pe ecocardiografie transtoracică. @cocardiografia (n revărsatul pericardic cu tamponada prezinta atrial drept sau comprimare ventriculului drept$ sau comprimare (n atriul stâng$ a scăzut dimensiune ventriculului stâng$ ș i lipsa de colaps a venei cave inferioare pe inspira ț ie profundă. concluziile @cocardiografie de predictie a tamponada pericardică au fost raportat. colaps atriala dreapta are o sensibilitate de % la ,#% ș i o specificitate de #% până  la ,*%. &olaps diastolic ventricular dreapta are o sensibilitate mai mică de /*% la *%$ dar o specificitate mai mare variind de la *% la 1##%. ;entru că nici constatare oferă sensibilitate ș i specificitate de 1##%$ pacientii care sunt simptomatice clinic ar trebui să aibă un pericardiocenteza diagnostic$ c'iar ș i (n absen ț a concluziilor definitive privind ecocardiografie. Cn studiu a constatat dreapta atriala colaps prezent (n doar 2% din pacien ț i ș i colaps ventriculului drept (n ,2%. &u toate acestea$ *#% dintre pacien ț ii cu exsudat pericardic maligne avut ameliorareasimptomelor (n urma pericardiocenteza. 6estul cel mai definitiv pentru diagnosticul de tamponada cardiaca este egalizare a presiunilor diastolice (ntre toate camerele cardiace pe dreapta$ inima cateterism cardiac. ceasta te'nica invaziva$ cu toate acestea$ nu este necesar pentru a diagnostica tamponada.@lectrocardiograme la pacien ț ii cu exsudat pericardic arată deobicei S diminuarea amplitudinii (n toate conduce. Cn clasic dar mai pu ț in frecvent observate găsi (n efuziuni mari$ cu tamponada pericardică este varia ț ie a amplitudinii undei ; ș i complexul S (n bătăi succesive pe @98$ denumit (n continuare alternan ț a electrice. ceasta constatare rezultă din circula ț ie a inimii (n sacul pericardic. @lectrocardiografie nu este suficient de sensibil pentru a diagnosticaexsudat pericardic. &itologia lic'id pericardic are o precizie de *#% la +#% (n diagnosticarea efuziune pericardic malign. 5imfoame ș i mezoteliom au rate mai maride detec ț ie fals-negative asupra evaluării citologice. &itologia lic'id pericardic are o specificitate de sus la 1##%$ dar sensibilitatea variază de la 4% până la 1##% la  pacien ț i cu diagnostic de cancer cunoscut ș i lic'idului pericardic. Deoarece cauzele non-maligne ale revărsatul pericardic pot apărea (n 2% până la ,2% din pacientii cu cancer ș i lic'id pericardic$ o examinare citologie negativă a lic'idului pericardic nu auta distinge maligne din cauze non-maligne. Ctilizarea mai multor preparat citologic 0cum ar fi concentrarea probei prin c7tospin$ folosind mareri speciale$ sau analizarea con ț inutului de DE3 cre ș te randamentul de peste un singur preparat< cu toate acestea$ mai multe probe$ folosind aceea ș i te'nică nu a crescut (n mod semnificativ randamentul de diagnostic intr-un studiu retrospectiv de 21 de pacienti. !ntr-un studiu de *# de probe$ măsurarea indicelui de DE prin citometrie (n flux de fluid pericardic are o sensibilitate de +$*% ș i o specificitate de 1##%$ comparativ cucitologie de rutina cu o sensibilitate de +*$ % ș i o specificitate de +2$/% . biopsie  pericardică poate cre ș te sensibilitatea de diagnosticare exsudat pericardic de srcine maligne. Deoarece exsudat pericardic apar de obicei (n stadiile avansate ale bolii ș i  prevesti o supravie ț uire mai scurtă decât alte site-uri de implicare metastatic$ cu toateacestea$ ameliorarea simptomelor$ mai degrabă decât diagnostic ar trebui să fie factorul maor in determinarea gradului de evaluare ș i cursul de tratament. Două studii nu a demonstrat o diferen ț ă (n supravie ț uirea la pacien ț ii cu cancer cu revărsatul pericardic depinde de rezultatele citologice lic'id. Tratamen
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x