Automotive

TONG HOP KT NLBH

Description
TONG HOP KT NLBH
Categories
Published
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Câu 1 : “Society of Lloyd’s” là tên gọi của .....A. Một công ty bảo hiểm hàng hải đầu tiên ở Anh quốcB. Một quán cafe ở Luân Đôn - Anh QuốcC. Một tổ chức dân sự của các hãng tàu biển ở Luân Đôn - Anh quốcD. Một tổ chức dân sự thu xếp địa điểm giao dịch bảo hiểm cho các nhà khai thác bảo hiểm hàn hải. Câu 2 : The quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam, mức vốn pháp định của danh nghiệp  bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (có kinh doanh bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe là:A. 400 tỷB. 800 tỷC. 1.000 tỷD. 600 tỷ Câu 3:  Theo quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam, mức vốn pháp định của doanh nghiệp tái bảo hiểm kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ lẫn nhân thọ là:A. 1.100 tỷB. 400 tỷC. 500 tỷD. 700 tỷ Câu 4:  Việt Nam đang thực hiện chính sách hội nhập thông qua việc tham gia các hiệp ước thương mại song phương và đa phương mà gần đây là Tổ chức thương mại thế giới (WTO), hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) và cộng đồng kinh tế Asean (AEC). Những điểm làm cho CPTPP là một hiệp ước thế hệ mới là:A. Cả 3 câu đều đúngB Là hiệp định FTA thế hệ mới có nhiều nước tham gia nhất, đa dạng về trình độ phát triển nhất.C. Là Hiệp định có nhiều lĩnh vực đàm phán nhất, bao gồm lĩnh vực lần đầu tiên xuất hiện nhưDNNN.D. Là hiệp định FTA có sự tham gia sâu của cấp chính trị, kể cả ở cấp cao nhất. Câu 5 : Thuật ngữ tổn thất chỉ hiện tượng mà ở đó có:  A. A và BB. Sự không mong muốn (B)C. Sự thiệt hại của một đối tượng nào đó (A)D. Các câu đều sai Câu 6:  Giả dụ rằng A và B đều có thể bị tai nạn trong vòng một năm tới, với xác suất xảy ra tạinạn là 3%, tương ứng với thiệt hại là 100 triệu đồng. Nếu hai người này đồng ý cùng lập quỹ chung và chia sẽ mọi tổn thất xảy ra. Xác suất để cả 2 đều phải gánh chịu tổn thất 100 triệu đồng là:A. 0,0049 b. 0,0042C. 0,009D. 0,0021Câu 7: Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm đảm bảo cho A. Sức khỏe, thân thể, tính mạng, tài sản và trách nhiệm dân sự phát sinh của người được bảo hiểmB. Sức khỏe và tuổi thọ của người được bảo hiểmC. Tuổi thọ và tài sản của người đượ bảo hiểmD. Chỉ tuổi thọ người được bảo hiểm Câu 8 : Câu nào dưới đây không hợp lý?A. Bảo hiểm là một phương sách hạ giảm rủi ro bằng cách kết hợp một số lượng đầy đủ các đơn vị đối tượng để biến tổn thất cá thể thành tổn thất cộng đồng và có thể dự tính được.B. Bảo hiểm giống như là một hình thức cá cược. Phí bảo hiểm giống như tiền đặt cược vì nó nhỏ hơn rất nhiều so với số tiền bồi thường (tương tự là khoản thưởng trúng cược)C. Bảo hiểm là một nghiệp vụ qua đó, một bên là người được bảo hiểm cam đoan trả một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm thực hiện mong muốn để cho mình hoặc để cho một người thứ 3trong trường hợp xảy ra rủi ro sẽ nhận được một khoản đền bù các tổn thất được trả bởi một  bên khác: đó là người bảo hiểm.D. Bảo hiểm là sự đóng góp của số đông vào sự bất hạnh của số ít. Câu 9:  Hoạt động kinh doanh bảo hiểm ra đời từ.....A. Thời cổ đại  B. Thế kỷ thứ 17 ở AnhC. Thế kỷ thứ 13 ở ÝD. Thế kỷ thứ 13 tại Pháp Câu 10 : Theo Sigma(Swissre), đứng đầu thị trường bảo hiểm thế giới năm 2017 tính theo phí  bảo hiểm bình quân đầu người là:A. Hong KongB. SwizerlandC. TaiwanD. Cayman Islands Câu 11:  Với vai trò và chức năng của mình, bảo hiểm có tác dụng tích cực là thúc đẩy ý thức đề phòng hạn chế rủi ro cho:A. Bên mua bảo hiểmB. Các thành viên trong cộng đồng bảo hiểmC. Người được bảo hiểmD. Mọi thành viên trong xã hội Câu 12:  Theo cam kết gia nhập WTO, công ty bảo hiểm nước ngoài được cung cấp dịch vụ qua biên giới” vào lãnh thổ Việt Nam đối với những dịch vụ sau:A. Dịch vụ bảo hiểm cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người nước ngoài làmviệc ở Việt NamB. Tất cả các câu đều đúng Câu 13:  Trong các nguyên tắc sau đây, bảo hiểm phi nhân thọ không áp dụng nguyên tắc nào?A. Kỷ thuật dồn tích Câu 14 : Với vai trò và chức năng của mình, bảo hiểm có tác dụng tích cực là tích tụ vốn đảm  bảo tái sản xuấtA. Tái lập quá trìn sản xuất - sinh hoạt bị gián đoạn do rủi ro, tổn thất gây ra.B. Cả 2 ý đều đúngC. Mở rộng quy mô sản xuấtD. Cả 2 ý đều sai  Câu 15 : Theo quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam, mức vốn pháp định của chi nhanh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (trừ bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh) và bảo hiểm sức khỏe là:D. 200 tỷCâu 16: Việc áp dụng “thời gian chờ” 1 năm trước khi thực hiện cam kết dỡ bỏ các rào cản đối với bảo hiểm nước ngoài là nhằm những mục đích nhất định. Câu nào dưới đây là không hợp lý:C. Cố kéo dài thời gian áp dụng chính sách bảo hộ cho doanh nghiệp bảo hiểm Việt NamCâu 17: Cá nhân và tổ chức kinh doanh đều phải đối mặt với 2 loại rủi ro: Rỉ ro thuần úy và rủiro đầu cơ. Theo định nghĩa, rủi ro đầu cơ là rủi ro có hậu quả....D. Liên quan đến cả khả năng tổn thất và khả năng kiếm lời.Câu 18: Tìm câu saiA. Bảo hiểm là phương thức xử lý rủi ro ưu việt vì bảo hiểm sẽ bồi thường cho các cá nhân trong nền kinh tế khi có tổn thất xảy ra.B. Bảo hiểm là phương thức xử lý rủi ro ưu việt vì bảo hiểm tạo ra một kênh huy động vốn có hiệu quả đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triền nền kinh tếC. Bảo hiểm là phương thức xử lý rủi ro ưu việt vì mang lại lợi tức cao cho khách hàngD. Bảo hiểm là phương thức xử lý rủi ro ưu việt vì bảo hiểm làm giảm thiểu rủi ro của toàn bộ nền kinh tế - xã hộiCâu 19: Hiện nay, ở Việt Nam, văn bản pháp lý điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm phi hàng hải là:A. A và BB. (A) Bộ Luật dân sự (2015)C. Không có ý nào đúngD (B) Luật kinh doanh bảo hiểm (2000) và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm (2010)Câu 20: Một hợp đồng bảo hiểm áp dụng nguyên tắc bồi thường có nghĩa là trong mọi trường hợp, số tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm B. Không vượt quá giá trị tổn thất thực tế của tài sản được bảo hiểm và trong phạm vi số tiền  bảo hiểm mà hai bên thỏa thuận lúc giao kết hợp đồngCâu 21: Theo cam kết gia nhập WTO, sau 05 năm, các công ty bảo hiểm nước ngoài được  phép thành lập chi nhánh hoạt động ở Việt Nam trong lĩnh vực:  A. Bảo hiểm phi nhân thọCâu 22: Một hợp đồng bảo hiểm áp dụng nguyên tắc khoán có nghĩa là trong mọi trường hợp, số tiền chi trả của doanh nghiệp bảo hiểm:D. Không vượt quá số tiền bảo hiểm mà hai bên thỏa thuận lúc giao kết hợp đồngCâu 23: Tìm câu hoàn chỉnh nhất: Hoạt động của bảo hiểm thương mại đã tạo ra sự...C. Tạo ra cơ chế hoán chuyển rủi ro và giảm thiểu rủi ro.Câu 24: Theo Sigma (SwissRe), doanh thu phí bảo hiểm của thị trường Việt Nam năm 2017 là:B. 4 651 triệu USD, chiếm 0,10% thị phần toàn cầuCâu 25: Đối với một rủi ro thuần được xác định là có xác suất xảy ra thấp - mức trầm trọng thấp  thì xử lý bằng cách mua bảo hiểm có điểm ưu việt so với tiết kiệm - lập dự phòng cho rủi ro là:D. Không có ý nào đúngCâu 26: Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (có kinh doanh bảo hiểm hàng không hoặc  bảo hiểm vệ tinh) và bảo hiểm sức khỏe là:A. 350 tỷCâu 27: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức nước ngoài muốn thành lập/ góp vốn thành lập công ty TNHH hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại VN phải thỏa mãn điều kiện:A. Cả 3 đều đúngCâu 28: Hãy chọn cụm từ thích hợp nhất điền vào khoản trắng trong đoạn văn dưới đây:“ Việc mua bảo hiểm được thực hiện một cách có ý thức, nhằm bù đắp các tổn thất phát sinh trong quá trình sản xuất .....B. Một công cụ an toàn và dự phòngCâu 29: Theo luật kinh doanh bảo hiểm (2000), người có quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với một tài sản nào đó khi:C. Là cá nhân hoặc pháp nhân có quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản đối với tài sản đó.Câu 30: Điều gì làm cho bảo hiểm thương mại ưu việt hơn trong xử lý rủi ro, tổn thất so với hoạt động cứu trợ xã hội từ thiện là:C A và B đều đúng
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x