Others

Validación del Proyecto Reglamento Ambiental

Description
PROYECTO DE REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Decreto Supremo Nº EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO: -2009-MINCETUR Que de acuerdo al artículo 5º y 6º de la Ley Nº 26961, Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística, el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales (hoy Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) es el ente rector a nivel nacional competente en materia turística, siendo una de
Categories
Published
of 49
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  R^GQFD\G LF ^FKCJ@FI\G LF R^G\FDDAÔI J@NAFI\JCRJ^J FC LFTJ^^GCCG LF CJ JD\AUALJL \V^ÀT\ADJ Lfd~f|g Tvr~f`g I¸ >221@AIDF\V^FC R^FTALFI\F LF CJ ^FRVNCADJDGITALF^JILG8Zvf lf jdvf~lg jc j~|àdvcg 6¸ q 5¸ lf cj Cfq I¸ >515:# Cfq rj~j fc Lftj~~gccg lf cjJd|aualjl \v~àt|adj# fc @aiat|f~ag lf Ailvt|~aj# \v~at`g# Ai|fk~jdaôi q IfkgdajdagiftDg`f~dajcft Ai|f~ijdagijcft -mgq @aiat|f~ag lf Dg`f~dag F}|f~ag~ q \v~at`g! ft fcfi|f ~fd|g~ j iaufc ijdagijc dg`rf|fi|f fi `j|f~aj |v~àt|adj# tafilg vij lf tvtevidagift ig~`j~# eatdjcaxj~ q tjidagij~ |glj cj jd|aualjl |v~àt|adj?Zvf# lf jdvf~lg dgi fc j~|àdvcg 62¸ lfc Lfd~f|g Cfkatcj|aug I² ;6;# Cfq @j~dg rj~jfc D~fda`afi|g lf cj Aiuf~taôi R~aujlj q tvt ig~`jt `glaeadj|g~ajt# cjt jv|g~aljlfttfd|g~ajcft dg`rf|fi|ft rj~j dgigdf~ tgn~f cgt jtvi|gt ~fcjdagijlgt dgi cj jrcadjdaôilf cjt latrgtadagift lfc Dôlakg lfc @flag J`nafi|f q cgt ^fdv~tgt Ij|v~jcft -mgq CfqKfif~jc lfc J`nafi|f# Cfq I¸ >=5::! tgi cgt @aiat|f~agt g cgt g~kjiat`gteatdjcaxjlg~ft# tfkøi tfj fc djtg# lf cgt tfd|g~ft dg~~ftrgilafi|ft j cjt jd|aualjlftzvf lftj~~gccji cjt f`r~ftjt tai rf~hvadag lf cjt j|~anvdagift zvf dg~~ftrgilji j cgtKgnaf~igt ^fkagijcft q Cgdjcft dgieg~`f j cg latrvft|g fi cj Dgit|a|vdaôi Rgcà|adj?Zvf# fc Lfd~f|g Tvr~f`g I¸ 22:>222A\AIDA# ^fkcj`fi|g lf cj Cfq rj~j fcLftj~~gccg lf cj Jd|aualjl \v~àt|adj# fi tv Tfkvilj Latrgtadaôi Eaijc ft|jncfdf zvfrg~ Lfd~f|g Tvr~f`g# ~fe~filjlg rg~ fc @aiat|~g lfc @A\AIDA -jd|vjc`fi|f@AIDF\V^!# tf ft|jncfdf~ê fc ^fkcj`fi|g J`nafi|jc rj~j fc Lftj~~gccg lf cjJd|aualjl \v~àt|adj# lfig`aijlg fi cj r~ftfi|f r~grvft|j dg`g ^fkcj`fi|g lfR~g|fddaôi J`nafi|jc rj~j fc Lftj~~gccg lf cj Jd|aualjl \v~àt|adj# rj~j `jqg~r~fdataôi?Zvf# fc j~|àdvcg >¸ fi dgidg~ljidaj dgi fc iv`f~jc 4 lfc j~|àdvcg 6¸ lf cj Cfq I¸>;;12 Cfq lf G~kjiaxjdaôi q Evidagift lfc @AIDF\V^# latrgif zvf ft|f @aiat|f~ag#fi `j|f~aj lf |v~at`g r~g`vfuf# g~afi|j q ~fkvcj cj jd|aualjl |v~àt|adj# dgi fc eai lfa`rvctj~ tv lftj~~gccg tgt|fiancf# tafilg vij lf tvt evidagift ft|jncfdf~ fc `j~dgig~`j|aug rj~j fc lftj~~gccg lf cjt jd|aualjlft |v~àt|adjt j iaufc ijdagijc# tvrf~uatjilgfc dv`rca`afi|g lf cj ig~`j|aualjl f`a|alj# ft|jncfdafilg cjt tjidagift fa`rgiaáilgcjt# lf tf~ fc djtg# fi fc ê`na|g lf tv dg`rf|fidaj?Zvf# lf jdvf~lg jc ca|f~jc o! lfc j~|àdvcg 54¸ lf cj Cfq I¸ >;=5;# Cfq G~kêiadj lfKgnaf~igt ^fkagijcft# tgi evidagift lf cgt kgnaf~igt ~fkagijcft fi `j|f~aj lf|v~at`g uf~aeadj~ fc dv`rca`afi|g lf cjt ig~`jt lf `flag j`nafi|f q r~ftf~ujdaôi lf~fdv~tgt ij|v~jcft lf cj ~fkaôi# ~fcjdagijljt dgi cj jd|aualjl |v~àt|adj?Zvf# lf jdvf~lg jc j~|àdvcg 4¸ lf cj Cfq I¸ >=5::# Cfq Kfif~jc lfc J`nafi|f# fcFt|jlg j |~juát lf tvt fi|aljlft q ô~kjigt dg~~ftrgilafi|ft# latfúj q jrcadj cjtrgcà|adjt# ig~`jt# ait|~v`fi|gt# aidfi|augt q tjidagift zvf tfji ifdftj~agt rj~jkj~ji|axj~ fc fefd|aug fhf~dadag lf cgt lf~fdmgt q fc dv`rca`afi|g lf cjt gncakjdagift q~ftrgitjnacaljlft dgi|fialgt fi cj r~ftfi|f Cfq?Zvf# lf jdvf~lg jc j~|àdvcg :¸ lf cj Cfq I¸ >==5=# Cfq zvf ejdvc|j jc @aiat|f~ag lfDg`f~dag F}|f~ag~ q \v~at`g j |araeadj~ aie~jddagift rg~ uàj ~fkcj`fi|j~aj fi `j|f~ajlf r~ft|jdaôi lf tf~uadagt |v~àt|adgt q djcaeadjdaôi lf ft|jncfda`afi|gt lf mgtrfljhf qft|jncfdf cjt tjidagift jrcadjncft# tf jv|g~axj jc @AIDF\V^ j |araeadj~# `flaji|f  lfd~f|g tvr~f`g ~fe~filjlg rg~ fc \a|vcj~ lfc Tfd|g~# cjt aie~jddagift fi cjt zvfaidv~~ji cgt r~ft|jlg~ft lf tf~uadagt |v~àt|adgt j cgt zvf tf ~feaf~f fc j~|àdvcg :;¸ lf cjCfq I¸ >515:# Cfq rj~j fc Lftj~~gccg lf cj Jd|aualjl \v~àt|adj q tvt j`rcajdagift? jtàdg`g cgt Djcaeadjlg~ft lf Ft|jncfda`afi|gt lf Mgtrfljhf?Zvf# fi fc j~|àdvcg 4¸ lfc Lfd~f|g Cfkatcj|aug I¸ :2;= zvf `glaeadj cj Cfq I¸ >;<<5#Cfq lfc Tat|f`j Ijdagijc lf Fujcvjdaôi lf A`rjd|g J`nafi|jc# tf latrgif zvf fi|ji|g tf f}ralj fc ~fkcj`fi|g lf ladmj cfq# tf jrcadj~êi cjt ig~`jt tfd|g~ajcftdg~~ftrgilafi|ft# fi cg zvf ig tf grgikji?Zvf# j |~juát lfc r~ftfi|f ^fkcj`fi|g fi dgidg~ljidaj dgi cg latrvft|g fi cj Cfq@j~dg rj~j fc D~fda`afi|g lf cj Aiuf~taôi R~aujlj# fc ^fkcj`fi|g lf cj Cfq rj~j fcLftj~~gccg lf cj Jd|aualjl \v~àt|adj# Cfq lf G~kjiaxjdaôi q Evidagift lfc @aiat|f~ag lfDg`f~dag F}|f~ag~ q \v~at`g# Cfq Kfif~jc lfc J`nafi|f# cj Cfq G~kêiadj lf Kgnaf~igt^fkagijcft# q lf`êt ig~`jt dg`rcf`fi|j~ajt tf ~fkvcj cjt gncakjdagift j`nafi|jcftj cjt zvf ft|êi tvhf|gt cgt r~ft|jlg~ft lf tf~uadagt |v~àt|adgt# jtà dg`g cjt rf~tgijtij|v~jcft g hv~àladjt zvf lftj~~gccfi jd|aualjlft |v~àt|adjt# dgi fc eai lf r~g`guf~ vi|v~at`g tgt|fiancf?Zvf# fi jrcadjdaôi lf cj ig~`j|aualjl da|jlj ~ftvc|j ifdftj~ag jr~gnj~ fc^fkcj`fi|g lf R~g|fddaôi J`nafi|jc rj~j fc Lftj~~gccg lf cj Jd|aualjl \v~àt|adj?Lf dgieg~`aljl dgi cg latrvft|g fi fc iv`f~jc =¸ lfc j~|àdvcg ::=¸ lf cjDgit|a|vdaôi Rgcà|adj lfc Ft|jlg# cj Cfq lf G~kjiaxjdaôi q Evidagift lfc @aiat|f~ag lfDg`f~dag F}|f~ag~ q \v~at`g  Cfq I² >;;12 q cj Cfq I¸ >1:6= Cfq G~kêiadj lfcRglf~ Fhfdv|aug? LFD^F\J8J~|àdvcg :¸) Jr~gnjdaôi Jr~gnj~ fc ^fkcj`fi|g lf R~g|fddaôi J`nafi|jc rj~j fc Lftj~~gccg lf cj Jd|aualjl\v~àt|adj# fc dvjc dgit|j lf dvj|~g -2<! |à|vcgt# daidvfi|j q daidg -66! j~|àdvcgt# |~ft -24!Latrgtadagift Dg`rcf`fi|j~ajt Eaijcft# |~ft -24! Latrgtadagift Dg`rcf`fi|j~ajt\~jita|g~ajt# lgt -2>! Latrgtadagift Dg`rcf`fi|j~ajt @glaeadj|g~ajt q tfat -25!jif}gt# dvqg |f}|g eg~`j rj~|f ai|fk~ji|f lfc r~ftfi|f Lfd~f|g Tvr~f`g) J~|àdvcg >¸) Uakfidaj Fc r~ftfi|f Lfd~f|g Tvr~f`g fi|~j~ê fi uakfidaj j rj~|a~ lfc làj takvafi|f lf tvrvncadjdaôi fi fc Laj~ag Geadajc Fc Rf~vjig) J~|àdvcg 4¸)^fe~filg Fc r~ftfi|f Lfd~f|g Tvr~f`g tf~ê ~fe~filjlg rg~ cj @aiat|~j lf Dg`f~dag F}|f~ag~q \v~at`g) Ljlg fi cj djtj lf Kgnaf~ig# fi Ca`j# j cgt ‥) làjt lfc `ft lf ‥‥ lf >22 1)  ÀILADF \A\VCG A   Latrgtadagift kfif~jcft q lf cgt   g~kjiat`gt dg`rf|fi|ft fi `j|f~aj j`nafi|jc   Djrà|vcg :   Latrgtadagift Kfif~jcft   J~|àdvcg :¸)   Gnhf|g   J~|àdvcg >¸)   Ê`na|g lf jrcadjdaôi   J~|àdvcg 4¸)   Jrcadjdaôi tvrcf|g~aj lf ig~`jt   J~|àdvcg <¸)   Lfeaiadagift   Djrà|vcg >   Lf cgt g~kjiat`gt dg`rf|fi|ft   J~|àdvcg 6¸)   Jv|g~aljl j`nafi|jc dg`rf|fi|f   J~|àdvcg 5¸)   Evidagift lf cj La~fddaôi lf @flag J`nafi|f q Tgt|fianacaljl \v~àt|adj   J~|àdvcg ;¸)   Lfc fhf~dadag lftdfi|~jcaxjlg lf cjt evidagift j`nafi|jcft   J~|àdvcg =¸)   Lf cj dgg~laijdaôi ai|f~tfd|g~ajc   J~|àdvcg 1¸)   Lf cjt latrgtadagift lf dj~êd|f~ |~jitfd|g~ajc   \A\VCG AA   Lf cjt gncakjdagift j`nafi|jcft lf cgt |a|vcj~ft lf   jd|aualjlft njhg fc ê`na|g lfc Tfd|g~ \v~at`g   Djrà|vcg :   Lf cjt gncakjdagift kfif~jcft q lfc   g|g~kj`afi|g lf cj Df~|aeadjdaôi J`nafi|jc   J~|àdvcg :2¸)   ^ftrgitjnacaljl lfc |a|vcj~   J~|àdvcg ::¸)   \~jitef~fidaj lf lf~fdmgt   J~|àdvcg :>¸)   Gncakjdagift kfif~jcft lfc |a|vcj~   J~|àdvcg :4¸)   R~gqfd|gt# gn~jt g jd|aualjlft tvhf|gt j fujcvjdaôi j`nafi|jc   J~|àdvcg :<¸)   Ft|vlagt j`nafi|jcft f}akancft   J~|àdvcg :6¸)   Lf cj Df~|aeadjdaôi J`nafi|jc   J~|àdvcg :5¸)   D~a|f~agt lf r~g|fddaôi j`nafi|jc   J~|àdvcg :;¸)   Lf cjt dgitvc|g~jt j`nafi|jcft   Djrà|vcg >   ^fzvf~a`afi|gt rj~j ivfujt jd|aualjlft#   j`rcajdagift q'g `glaeadjdagift   J~|àdvcg :=¸)   Lf cj Lfdcj~jdaôi lf A`rjd|g J`nafi|jc   J~|àdvcg :1¸)   R~gqfd|gt lf aiuf~taôi tvhf|gt j Ft|vlag lf A`rjd|g J`nafi|jc   J~|àdvcg >2¸)   Lfc dgi|fialg lf cgt Ft|vlagt lf A`rjd|g J`nafi|jc   J~|àdvcg >:¸)   Lf cj dcjtaeadjdaôi lfc r~gqfd|g   J~|àdvcg >>¸)   Lf cj Fujcvjdaôi R~fca`aij~ rj~j r~gqfd|gt lf Dj|fkg~àj AA g AAA   J~|àdvcg >4¸)   Lf cj R~grvft|j lf \á~`aigt lf ^fef~fidaj   J~|àdvcg ><¸)   Lf cj fujcvjdaôi rg~ cj jv|g~aljl   J~|àdvcg >6¸)   R~gdfla`afi|g lf fujcvjdaôi lf cj tgcada|vl lf dcjtaeadjdaôi gdf~|aeadjdaôi j`nafi|jc   J~|àdvcg >5¸)   Dgi|fialg lf cj ^ftgcvdaôi zvf jr~vfnj g lfiafkj cj tgcada|vl lfdcjtaeadjdaôi   J~|àdvcg >;¸)   Rcjxg `ê}a`g rj~j r~ftfi|j~ fc Ft|vlag lf A`rjd|g J`nafi|jc   J~|àdvcg >=¸)   R~gdfla`afi|g lf Fujcvjdaôi lfc Ft|vlag lf A`rjd|g J`nafi|jcTf`alf|jccjlg   J~|àdvcg >1¸)   Lf cj graiaôi lf g|~jt jv|g~aljlft   J~|àdvcg 42¸)   R~gqfd|gt lf aiuf~taôi røncadj   J~|àdvcg 4:¸)   Fhf`rcj~ft lf cgt ait|~v`fi|gt j r~ftfi|j~   J~|àdvcg 4>¸)   Lfc cfuji|j`afi|g lf gntf~ujdagift      Djrà|vcg 4   ^fzvf~a`afi|g rj~j jd|aualjlft fi dv~tg   J~|àdvcg 44¸)   R~gk~j`j lf Jlfdvjdaôi J`nafi|jc lf @jifhg J`nafi|jc   J~|àdvcg 4<¸)   Lfc LJR q fc RJ@J   J~|àdvcg 46¸)   Lf cj Tgcada|vl lf jr~gnjdaôi lfc LJR g RJ@J   J~|àdvcg 45¸)   R~gdfla`afi|g lf Fujcvjdaôi lfc LJR q RJ@J   J~|àdvcg 4;¸)   Fhf`rcj~ft lf cgt ait|~v`fi|gt j r~ftfi|j~   J~|àdvcg 4=¸)   Lf cj graiaôi lf g|~jt jv|g~aljlft   J~|àdvcg 41¸)   Lfc Rcji lf @jifhg J`nafi|jc   \A\VCG AAA   Lf cj Rj~|adarjdaôi Davljljij   Djrà|vcg :   Jddftg j cj aieg~`jdaôi Røncadj J`nafi|jc q lf cgt   @fdjiat`gt lf Rj~|adarjdaôi Davljljij   J~|àdvcg <2¸)   Aieg~`jdaôi røncadj j`nafi|jc   J~|àdvcg <:¸)   Dj~êd|f~ røncadg lf cj aieg~`jdaôi j`nafi|jc   J~|àdvcg <>¸)   Rj~|adarjdaôi davljljij   J~|àdvcg <4¸)   @fdjiat`gt lf rj~|adarjdaôi davljljij   Djrà|vcg >   Rj~|adarjdaôi Davljljij fi fc R~gdftg lf Fcjng~jdaôi q   Fujcvjdaôi lf cgt FAJ q cgt RJ@J   J~|àdvcg <<¸)   Lf cj jr~gnjdaôi lfc Rcji lf Rj~|adarjdaôi Davljljij   J~|àdvcg <6¸)   Dgi|fialg lfc rcji lf rj~|adarjdaôi davljljij   J~|àdvcg <5¸)   Lf cj fhfdvdaôi lfc rcji lf rj~|adarjdaôi davljljij   \A\VCG AU   Lfc Lftf`rfúg J`nafi|jc# lf cj Eatdjcaxjdaôi q Tjidaôi   Djrà|vcg :   Lfc Aieg~`f lf Lftf`rfúg J`nafi|jc   J~|àdvcg <;¸)   Lfc Aieg~`f lf Lftf`rfúg J`nafi|jc   J~|àdvcg <=¸)   Aieg~`jdaôi Jladagijc   J~|àdvcg <1¸)   Lf cgt Kgnaf~igt ^fkagijcft q fc ^frg~|f Jivjc lf cgt Aieg~`ft lfLftf`rfúg J`nafi|jc   J~|àdvcg 62¸)   Lfc Lajkiôt|adg J`nafi|jc lf cjt Jd|aualjlft \v~àt|adjt j IaufcIjdagijc   Djrà|vcg >   Lf cj eatdjcaxjdaôi# lfividaj q tjidaôi   J~|àdvcg 6:¸)   Lf cj jv|g~aljl dg`rf|fi|f rj~j eatdjcaxj~ q tjidagij~   J~|àdvcg 6>¸)   Rg|ft|jl tjidagijlg~j q r~gdfla`afi|g jl`aiat|~j|aug tjidagijlg~   J~|àdvcg 64¸)   Lfc ô~kjig ait|~vd|g~   J~|àdvcg 6<¸)   ^fdfrdaôi lf lfividajt   J~|àdvcg 66¸)   Ai|f~ufidaôi lf cj R~gdv~jlv~àj Røncadj fi dg`ataôi lf r~ftvi|g lfca|g   LATRGTADAGIFT DG@RCF@FI\J^AJT EAIJCFT   LATRGTADAGIFT DG@RCF@FI\J^AJT \^JITA\G^AJT   LATRGTADAGIFT DG@RCF@FI\J^AJT @GLAEADJ\G^AJT  
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x