Magazine

A Pas D'ocell 6

Description
A PAS D'OCELL 6 Gener-Març 2015 Escola de l'Ateneu LES BRESQUES I LES ABELLES L'EMMA ENS HA PORTAT UNA BRESCA DE MEL I HEM OBSERVAT QUE TENIA UNA…
Categories
Published
of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
A PAS D'OCELL 6 Gener-Març 2015 Escola de l'Ateneu LES BRESQUES I LES ABELLES L'EMMA ENS HA PORTAT UNA BRESCA DE MEL I HEM OBSERVAT QUE TENIA UNA FORMA ESPECIAL. CADA «FORAT» TENIA 6 COSTATS. ENTRE TOTS HEM DECIDIT INTENTAR DIBUIXAR LA FORMA PERÒ COSTAVA MOLT. HEM PROVAT DE FER-HO AMB ESCURADENTS PERÒ TENÍEM UN PROBLEMA, NO SE'NS TANCAVA!. ANANT A RENTAR MANS LA VINYET SE N'HA ADONAT QUE ALGUNES PARETS DE LA CLASSE TENIEN LA MATEIXA FORMA! EL MARC HA DIT QUE HO PODÍEM MIRAR PER L'ORDINADOR COM EREN LES CEL.LES. N'HEM FET FOTOCÒPIA I PER PARELLES, A LA TARDA, HEM FET HEXÀGONS RESSEGUINT LES LÍNIES AMB PLASTILINA. DESPRÉS D'ESTAR UNA BONA ESTONA PER FER ELS HEXÀGONS, ELS NENS HAN PROPOSAT FER XURROS AMB LA PLASTILINA PERÒ COSTAVA PERQUÈ NO ELS FEIEN TOTS DE LA MATEIXA MIDA. I SI TORNEM A PROVAR DE FER-LOS AMB ESCURADENTS? PERÒ I SI BUSQUEM UNA SOLUCIÓ PERQUÈ NO SE'NS MOGUIN ELS ESCURADENTS? ELS OCELLS PROPOSEN DE POSAR CEL.LO, COLA, PLASTILINA A LES PUNTES... HEM ACORDAT QUE HO PROVAREM AMB PLASTILINA. AIXÍ HA ESTAT MÉS FÀCIL! UN PROBLEMA PER RESOLDRE! ELS OCELLS I ELS LLEONS ESTEM FENT TALLERS DE CIÈNCIA. UNS QUANTS HEM FET GALETES EN FORMA DE DINOSAURE I HEM DE PENSAR COM ENS LES REPARTIM. • PRIMER HEM COMPTAT QUANTES GALETES TENIM. • DESPRÉS HEM COMPTAT QUANTS OCELLS SOM • I QUANTS LLEONS SOM OCELLS GALETES LLEONS • COM HO PODEM FER PER SABER QUANTS SOM TOTS JUNTS, ELS OCELLS I ELS LLEONS? HAN SORGIT VÀRIES IDEES: • ANEM A LA CLASSE DE LLEONS I ENS COMPTEM TOTS JUNTS • SÍ, PERÒ ALGÚ ENS HAURÀ DE COMPTAR! • POTSER UN LLEÓ... O MILLOR UN MESTRE • MILLOR QUE ANEM A BUSCAR UNA ÀGUILA O UNA ARANYA QUE EN SABEN MOLT. DECIDIM QUE ANEM A BUSCAR A UNA ARANYA. ENS TRASLLADEM A LA CLASSE DELS LLEONS I L'ELISE ENS COMPTA TOTS JUNTS. SOM: ARA QUE JA SABEM QUANTS SOM I QUANTES GALETES TENIM, HEM DE PENSAR COM ENS HO FAREM PER REPARTIR-NOS-LES JA QUE HEM VIST QUE NO EN TENIM UNA PER CADASCÚ. SORGEIXEN DIFERENTS IDEES: • PODEM TALLAR PER LA MEITAT LA GALETA • EN PODRÍEM FER MÉS DE GALETES • LES HAUREM DE COMPARTIR, POTSER UNA MOSSEGADA CADASCÚ. • SI EN SOBREN FENT-NE LA MEITAT, LES PODRIEM TORNAR A PARTIR. • HO PODRÍEM FER EN TROSSOS PETITS • LA PODRÍEM TALLAR EN TRES TROSSOS. COM QUE NO ESTÀVEM SEGURS QUE PARTINT-LES PER LA MEITAT EN TINGUÉSSIM PROU I LES GALETES NO ES PODEN TORNAR A ENGANXAR ELS HE PROPOSAT QUE FÉSSIM UNA PROVA AMB ALGUN ALTRE MATERIAL QUE SIMULÉS LES GALETES. ELLS MATEIXOS HAN PROPOSAT QUE PODRÍEM FER GALETES AMB PLASTILINA.ENTRE TOTS HEM FET LES GALETES, 30. LLAVORS ENS HEM ASSEGUT A TAULA I AMB UNES TISORES LES HEM TALLAT PER LA MEITAT. A LA CLASSE TENIM UNA TIRA NUMÈRICA QUE ARRIBA FINS EL 100 I HEM MARCAT EL NÚMERO 50 PER SABER QUE ERA FINS ALLÀ EL NÚMERO DE TROSSETS DE GALETA QUE NECESSITÀVEM PER TENIR-NE UN PER CADASCÚ. SEGUIDAMENT ENS HAN AJUDAT A ENGANXAR CADA TROSSET DE GALETA AL NÚMERO, ÉS A DIR, HEM FET UNA CORRESPONDÈNCIA GALETA-NÚMERO. QUAN HEM ARRIBAT AL NÚMERO 50 ENS HEM ADONAT QUE ENS SOBRAVEN 10 MEITATS DE GALETA, ÉS A DIR, 5 GALETES SENCERES. I ARA, QUÈ EN PODEM FER D'AQUESTS TROSSETS? • TORNAR-LOS A DIVIDIR, PERÒ HEM COMPROVAT QUE NO EN TENÍEM PROU PER TOTS I QUE SI LES TORNÀVEM A FER MÉS PETITES SE'NS TRENCARIEN TOTES I NO LES APROFITARÍEM. • EL FRANCESC ENS HA DIT QUE POTSER LES PODRÍEM REPARTIR A D'ALTRES NENS... HEM PREGUNTAT QUANTS CONILLETS EREN I ...HEM ESTAT DE SORT, ELS CONILLETS I LA MESTRA EREN 20. SI PARTÍEM AMB QUATRE TROSSOS COM JA HAVÍEM PROPOSAT EN TENÍEM UN PER CADASCÚ. AIXÍ QUE HO HEM FET I ELS HEM CONVIDAT A GALETES! UN CONTE EN ANGLÈS ELS NOSTRES COMPANYS D'ÀGUILES JUNT AMB LA FIONA I L'ESTER, ENS HAN VINGUT A EXPLICAR UN CONTE D'ANIMALS A LA JUNGLA. HEM ESTAT MOLT ATENTS PER ENTENDRE TOT EL QUE ENS EXPLICAVEN. ENS HA AGRADAT MOLT QUE ENS FESSIN LA REPRESENTACIÓ!
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks