Documents

a800_ro.pdf

Description
Rapid seria RDA 400-800S Nr. producţie RDA0016000-0017000 Instrucţiuni 902614-ro 30.08.2015 4 Instrucţiunile de original © Väderstad-Verken AB, Väderstad, Sweden 2014
Categories
Published
of 214
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Instruc  iunile de srcinal Instruc  iuni 902614-ro 30.08.2015 4 Rapid seria RDA 400-800S Nr. produc  ie RDA0016000-0017000  © Väderstad-Verken AB, Väderstad, Sweden 2014  RDA 400-800S 30.08.2015 4 3 1 Declaraţie de conformitate şi identitatea utilajului 1.1Declaraţie de conformitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2Plăcuţă de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.3Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2 Siguranţă 2.1Obligaţii şi responsabilităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.2Înainte de a folosi utilajul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.3Cum se citesc instrucţiunile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.3.1Explicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.4Marcaje cu avertismente şi instrucţiuni obligatorii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.5Locaţiile indicaţiilor de avertizare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.6Alte reguli de siguranţă  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.7Deplasarea utilajului fără legare la tractor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3 Prezentarea generală a utilajului 3.1Sistemul de comandă  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203.1.1E-Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213.1.2ISOBUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213.1.3ControlStation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.2Gateway  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223.2.1GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4 Lucrări generice de întreţinere şi service 4.1Întreţinere la intervale regulate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4.2Asigurarea semănătorii pentru lucrări de service  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4.3Întreţinerea periodică  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264.3.1Puncte de lubrifiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264.3.2Clapetele de vizitare pentru service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284.3.3Strângerea îmbinărilor cu şuruburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.4Actualizarea software-ului pe Gateway, ISOBUS/E-Control  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.5Descărcarea aplicaţiei E-Control, ISOBUS/E-Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.6Descărcarea noului software, ControlStation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.7Readucerea la setările din fabrică, ControlStation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.8Curăţarea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4.9Pentru depozitarea pe termen lung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5 Instalarea 5.1Tractor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.1.1Anvelope şi greutăţi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.1.2Cerinţele sistemului hidraulic al tractorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 5.2Instalarea dispozitivului E-Control în tractor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335.2.1Montarea iPad-ului în suport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335.2.2Asocierea iPad-ului cu suportul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 5.3Instalarea ControlStation în tractor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6 Cuplarea şi decuplarea 6.1Semănătoare fără roată de tasare intermediară  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366.1.1Cuplarea la tractor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366.1.2Decuplarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 6.2Semănătoare cu roată de tasare intermediară  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38  4 30.08.2015 4 6.2.1Cuplarea la tractor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386.2.2Decuplarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 6.3Deconectarea furtunurilor hidraulice şi a cablurilor electrice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406.3.1Racordarea furtunurilor hidraulice în vederea lucrului cu utilajul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406.3.2Racordarea furtunurilor la ventilator şi la sistemul de distribuţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406.3.3Conectarea la ISOBUS, ISOBUS/E-Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416.3.4Conexiunile prin cablu ale dispozitivului ControlStation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416.3.5Conectarea luminilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 6.4Conectarea cu E-Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436.4.1Dacă reţeaua nu este identificată automat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 6.5Reglarea suportului de furtunuri şi a lungimii furtunurilor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7 Reglarea utilajului de bază 7.1Alinierea pe orizontală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7.2Reglarea radarului  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 7.3Calibrarea radarului  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487.3.1Calibrarea radarului cu ISOBUS/E-Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487.3.2Calibrarea radarului cu ControlStation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 8 Trecerea din poziţia de transport în poziţia de lucru 8.1Trecerea în poziţia de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 8.2Trecerea din poziţia de lucru în cea de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528.2.1Funcţia de retragere a roţii (nu este valabil pentru RDA 400S fără IDC). . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 8.3Acţionarea semănătorii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 8.4Semănarea la capăt de rând  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 9 Bara de remorcare/cadrul 9.1Inele de remorcare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 9.2Inspectarea inelului de remorcare al semănătorii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559.2.1Strângerea îmbinările cu şuruburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559.2.2Limita de uzură. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 9.3Reglarea secţiunilor laterale (RDA 400S)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 9.4Blocator  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 9.5Valvă de inversare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579.5.1Reglarea valvei de inversare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 9.6LowLift  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589.6.1Reglarea nivelului LowLift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589.6.2Întoarcerea cu LowLift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 9.7Transfer de greutate (RDA 600-800S)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599.7.1Reglarea transferului de greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 10 Sistemul de comandă, ISOBUS/E-Control 10.1Virtual Terminal (ISOBUS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 10.2iPad (E-Control)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6210.2.1Suport de iPad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 10.3Utilizarea terminalelor în sistem dublu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6510.3.1Comutarea între PRINCIPAL şi SECUNDAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 10.4Utilizarea ecranului de pornire şi setările . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6610.4.1Informaţii care apar în ecranul de pornire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6610.4.2Reglaje şi verificări în timpul deplasării. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6810.4.3Rată de distribuire variabilă reglabilă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Stress and the Gut

Jan 28, 2018

PPLA&PPLB

Jan 28, 2018
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks