Documents

aaay

Description
idk lepra
Categories
Published
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Scoala postliceala FEG Calarasi Specializarea: Asistent medical de farmacie REFERAT Disciplina: Virusologie,Bacteriologie,Parazitologie Genul mycrobacteriumleprae Profesor: Vlăsceanu Elena Elev: Vitman Carmen Camelia Calarasi 2018  !P A #Boala $ansen%  Lepra  ( boala Hansen, engl. leprosy)  este o boală infecțioasă gravăcunoscută din antichitate. Agentul cauzal al bolii fiind bacteria  Mycobacterium leprae , azi poate fi tratată printr-o combinație demai multe antibiotice, tratament care nu poate fi aplicat din motive economice înțările în curs de dezvoltare. Există o organizațieinternațională pentru combaterealeprei !E # nternational$ederation of Anti-!epros%  Associations care cautăeradicarea bolii pe glob, lucrudificil din cauza timpului deincubație lung.&oala se transmite prin contact îndelungat cu persoana bolnavă, se presupune căpentru aceasta e necesar contactul cu secrețiile sau excrețiile bolnavului de lepră. n 'omnia mai există boala în delta )unării, în *ichile+ti o localitate în udețul *ulcea, )obrogea se află singurul sanatoriu (spital unde mai convețiuesccei bolnavi de lepră. &oală cunoscută din vechime, fiind amintită dea în primele izvoare scrisedin istorie. ercetările mai recente au stabilit că locul de origine a boliieste Africa de est. )e aici boala s-a extins înEuropa +i Asia aungnd în ndia. !epra este considerată azi ca o boală care nu se poate transmite numai încondiții igienice deficitare, stare de subnutriție care determină o slăbire asistemului imun. 2   !epra   este caracterizată prin inflamarea pielii +i a nervilor periferici, careafectează ochii, cavitatea nazală, minile, picioarele, testicole./e distinge următoarele forme ale bolii0  Lepra lepromatoasă  - Ea este mai grava, foarte contagioasa si seintalneste la persoanele cu imunitate deprimata datorita malnutritiei saualtor boli. Ea se manifesta prin aparitia unor umflaturi ale pielii,denumite leproame, dureroase la atingere, colorate in ros-brun. Atuncicand fata e afectata de astfel de leziuni, ea se numeste 1leonina2 (evocandun cap de leu. !eproamelor li se asociaza o inflamatie a nasului si asinusurilor (rinita inflamatorie. Aceasta forma de lepra poate firesponsabila si de o infundare a cartilaelor, in special la nas.  ! epra tuberculoida. Este forma cea mai frecventa si se intalneste lapersoanele avand mecanismele de aparare imunitara relativ eficace. naceasta forma, volumul nervilor creste in special la nivelul cotului, algambei si al gatului. Ei devin palpabili sub forma unor cordoane ingrosate,regulate, pe care le putem simti sub piele. Cauzele &oala apare din cauza afectării organismului cu microbacterii ale leprei, carenimeresc în partea superioară a mucoasei tractului respirator +i pieliitraumatizate (picături de aer, cale de contact. auza apariției acestei boli estecontactul prelungit cu o persoană infectată sau persoanele, care trăiesc în condițiimurdare. *ransmiterea virusului poate fi posibil prin mu+cătura de insecte.  Simptomele leprei 3anifestările de lepră sunt foarte diverse. Această boală poate apăreapigmentare a pielii, sngerări nazale, respiratie dificila. Acela+i lucru poate &  prezenta semne de insuficiență autonom (încalcă minile +i picioarele pastoznostgrăsime +i transpirație, cianoză, +i a tulburărilor vasculare sistem reflex. /imptomele lepră poate servi în acela+i laringita aspect, infecții ale sinusurilorobstrucționarea, perforarea septului nazal, răgu+eală de voce.  erioada de incubatie a bolii 4ansen poate dura pnă la cinci ani. u toateacestea, există cazuri în practica medicală, durata perioadei de incubare de maimulte decenii. ele mai timpurii semne ale stadiu incipient de lepră - este aparitia de pete pepiele +i plăci hipopihmentirovann%e. !a localizarea petelor marcat, de obicei,amorțeală, pierderea de senzație +i furnicături. )upă un an sau doi, această partea pielii se vindeca, fără a lăsa urme. /imptomele caracteristice pentru lepră se manifestă în felul următor0  tulburări de sensibilitate a unor zone ale pielii5  modificări ale pigmentării de pe zonele pielii5  atrofie musculară5  formarea ulcerelor trofice de pe picioare5  deformarea nasului5  cre+terea urechilor5  sîngerări nazale5  pierderea sprncenelor5  inflamația pielea feței, ceea ce duce la îngro+area acestuia5  tulburări de vedere5  amorțirea degetelor de la mini +i picioare. erioada de incubare durează de la 6 pînă la 7 ani. Diagnosticare  Diagnosticul    formei tuberculoide a leprei este confirmat printr-un test cutanat(cuti-reactia lui 3itsuda. entru aceasta se utilizeaza lepromina, un produscontinand bacili ai leprei inactivati prin caldura. )upa o luna de la aplicareaacestui preparat pielea devine dura la locul unde s-a practicat testul cutanat, se '
Search
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks