Magazine

Aabordare transdisciplinara si interdisciplinara- Fazele lunii

Description
My Moon Diary STUDIEREA FAZELOR LUNIICUM CĂLĂTOREŞTE LUNA ? (Copiii şi astronomia) Abordare transdisciplinară şi interdisciplinară cu integrare în curriculum…
Categories
Published
of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
My Moon Diary STUDIEREA FAZELOR LUNIICUM CĂLĂTOREŞTE LUNA ? (Copiii şi astronomia) Abordare transdisciplinară şi interdisciplinară cu integrare în curriculum Studiu comparativ realizat între şcoli din ţara şi din străinatateFAZELE LUNII -tema de cercetaremartie 2015 – - BUŞTENI- ROMȂNIAFULL MOON01-07 martie – Luna ȋn creştereLunǎ Plinǎ – 05. martie, 2015“Dǎ-mi, te rog, Luna de pe cer”Balaban Bogdan , cls a III-a, coordonator-prof. Lavinia BalanPrietenia între Soare şi Lună – David Alexandru -România“Luna în nuanţe de mov” David Alexandru –Iaşi, RomâniaLunǎ plinǎ 05 martie-2015- orele 20Reprezentare graficǎ pe baza de observaţii zilnice – realizatǎ la calculator ȋn EXCEL-CHATAlexandru Moise-cls a VII-a-Ȋn perioada 1-5 martie Luna a fost ȋn creştere, apoi a ȋnceput sǎ scadǎ.Ultimul Pǎtrar (13 martie , 2015- BuşteniRomânia)Reprezentare graficǎ pe baza de observaţii zilnice – realizatǎ la calculator ȋn EXCEL-CHATAlexandru Moise-cls a VII-a-Ultimul Pǎtrar (13 martie , 2015- BuşteniRomânia)Reprezentare graficǎ pe baza de observaţii zilnice – realizatǎ la calculator ȋn EXCEL-CHATAlexandru Moise-cls a VII-a-LUNĂ NOUĂ ( 20 martie 2015, BuşteniRomânia)Reprezentare graficǎ pe baza de observaţii zilnice – realizatǎ la calculator ȋn EXCEL-CHATAlexandru Moise-cls a VII-a-PRIMUL PĂTRAR – ( 27 martie 2015, Buşteni- România)Reprezentare graficǎ pe baza de observaţii zilnice – realizatǎ la calculator ȋn EXCEL-CHATAlexandru Moise-cls a VII-acoord. Prof. Oprea Simona05 march – 2015- Full Moon, 13 march – 2015 -First Quarter, 20 march -2015 - New Moon, 27 march –2015- Lest QuarterThe Moon phases represented in percentagesNopţi senine în perioada 1-28 martie 201521.43 %Nopţi senine = 78.57%Din 28 de zile luate în observaţie, ȋn 22 de zile s-a vǎzut Luna.Prima zi a primăverii Trei evenimente astronomice rare – o eclipsă de Soare; - o Super-Lună (Luna Nouă); - echinocţiul de primăvară au avut loc vineri, 20 martie, 2015. Super-Luna – sau Luna la perigeu – este un fenomen care apare atunci când Luna plină (sau Luna nouă) ajunge pe orbita sa la cea mai mică distanţă faţă de Terra şi apare mult mai mare decât în celelalte nopţi. În general, se produc între trei şi şase super-Luni pe an.05 march – 2015- Full Moon, 20 march -2015 - New Moon, 27 march –2015- Lest Quarter Imagini- Iuliana Ciubuc12 3• Colegiul Mihail Cantacuzino, Sinaia, coord. prof. Daniela Costinescu 2015Culorile Lunii, când şi de ce apare Luna în culori diferite?Lună roşie, 4 apr. 2015Lună albastră 31 iul 2015”Luna sângerie” este un fenomen optic spectaculos, vizibil doar în anumite condiții nocturne, prin care satelitul nostru natural capătă o nuanță roșiatică bizară.Fenomenul fizic de lună albastră apare şi atunci când au loc incendii de pădure. Fumul degajat de acestea conţine particule foarte fine ce au dimensiunea potrivită pentru a reflecta radiaţia roşie, astfel încât lumina lunii să fie albastră.• Car.Stefan Wyszunski, Primay School Runovo, •Lidzbark Warm, Poland Coord. Teacher Barbara Tatol 2016Selnik Primary School, Ankara, Turkey •Coord. teacher Gülhanim Dürsun 2016•Griškabūdis Gymnasium • coord. Teacher Neringa Stravinskiene Lithuania Neringa Stravinskiene 2015Flashmeeting Romania-Lithuania•Narlicuyu, Ilkokulu, Silfike, Mersin, Turkey •Coord. Teacher Ali Murat Civi 2017Poster Fazele Lunii în expoziţie internaţională 5 iunie 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks