Documents

Abandonul scolar

Description
Situatia abandonului scolar
Categories
Published
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Facultatea de Management,Inginerie Economica inAgricultura si Dezvoltare Rurala ‚  Abandonul şcolar   www.referat.ro  Facultatea de Management,Inginerie Economica inAgricultura si Dezvoltare Rurala n !lan social, !ot fi considerate forme ale eşecului scolar abandonul şcolar,e cluderea social# şi !rofesional#, analfabetismul. Abandonul şcolar se caracterizeaz# !rin !#r#sirea !rematur# a şcolii $nainteaob%inerii unei calific#ri sau !reg#tiri !rofesionale com!lete sau $naintea $nc&eierii actuluide studii $nce!ut. De multe ori abandonul se asociaz# cu delincven%a 'uvenil#, curecurgerea la droguri, cu via%a de familie dezorganizat#. Fenomenul se $nregistreaz# $n s!ecial la sate şi $n comunit#%ile de rromi,undeco!iii sunt folosi%i ca surs# de venit sau v#zuti ca indivizi cu res!onsabilit#%i $ngos!od#rie.(entru a !utea reduce numarul abandonurilor scolare ar fi bine sa identificam si sa studiem cateva cauze)a* +colile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, saracie si li!sa o!ortunitatilor de succes socio!rofesional !entru absolventi. -i!siti de motivatie, multi dintre elevii claselor gimnaziale renunta in !rimii ani de studiu, ramanand sa dea o mana de a'utor in gos!odariile !ro!rii sau, muncind ca zilieri la oameni mai avuti din sate.+aracia comunitatilor din zonele defavorizate limiteaza !osibilitatile !arintilor de a oferi co!iilor resursele necesare educatiei. Aceasta stare !rovoaca deseori, e !loatarea co!iilor  !rin munca de catre !arinti. endinta de a considera ca familiile din zonele defavorizate nu valorizeaza !ozitiv im!ortanta educatiei este su!erficiala. -i!sa interesului !entru scoala se e !lica !rin !resiunile de ordin economic, !rin dezamagirile !ersonale ale  !arintilor si !rin li!sa de cultura a comunitatii care !oate fi susce!tibila fata de institutiileformale.Aceste cauze ar !utea fi eliminate !rin orientarea fondurilor dis!onibile s!re scoli din asemenea zone, !rin stabilirea unor legaturi cu centre de instruire e istente, !rin asigurarea unei infrastructuri care sa asigure trans!ortul elevilor dar, si asigurarea &ranei  !entru elevi care au domiciliul la distante mari de scoala. b* /ultura de srcine a elevilor 0 cercetarile din domeniul educational au relevat fa!tul ca  Facultatea de Management,Inginerie Economica inAgricultura si Dezvoltare Rurala mediul sociocultural de !rovenienta al elevilor este una dintre cele mai im!ortante variabile in reusita sau esecul scolar si !rofesional al elevului. Este foarte im!ortanta atitudinea familiei in ra!ort cu scoala. /unoasterea acestora atitudini si identificarea surselor de !osibile tensiuni sau bloca'e manifestate in ra!ort cu carierea scolara a tinerilor constituie un factor im!ortant in !revenirea abandonurilor. (entru o mai bun# !revenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute a!titudinile şinevoile fiec#rui co!il integrat $n sistemul de educa%ie fie el de religie sau etnie diferit#fa%# de restul co!iilor. 1na dintre marile !robleme cu care se confrunt# mediile !olitice, şi socioeconomice din Rom2nia o re!rezint# educa%ia co!iilor rromi.Din !#cate, cei care nu frecventeaz# sau abandoneaz# şcoala sunt deseori discrimina%i 0 $nva%# $n clase sau şcoli se!arate, !uşi $n ultimele b#nci ale clasei, trata%i cu indiferen%#,agresa%i verbal de c#tre co!ii sau !rofesori, traiesc $n orfelinate, $n institu%ii !entru co!iicu &andica! sau, !ur şi sim!lu, !e str#zi şi $n canale. Estimativ, 'um#tate din romii caretr#iesc $n Rom2nia sunt analfabe%i. mbun#t#%irea accesului şi !artici!#rii la educa%ie areca sco! !revenirea şi combaterea marginaliz#rii şi e cluderii sociale !rin $mbun#t#%irearatei de !artici!are la educa%ie. n condi%iile !rezentate mai sus, se im!un c2teva reguli ce vor duce la solu%ionarea !roblemelor e istente)3 elevii rromi s# frecventeze anterior gr#dini%a43co!ii rromi vorbitori doar ai limbii materne s# fie a'uta%i de educatoare s# accead# la le ical minimala rom2nesc43dac# $n şcoal# e ist# mai multe clase I, s# se distribuie ec&ilibrat co!iii rromi care nu au frecventat gr#dini%a43$n cazul $n care şcolarii cunosc doar limba matern#, !osibilit#%ile de integrare se bazeaz# !e urm#toarele)solicitare s!ri'inului mamelor !entru 5traducere6, a !rofesorilor rromi, a voluntarilor traduc#tori, !rocurarea de 5dic%ionare657ocabularul trilingv ilustrat6, com!letarea cunoştin%elor des!re rromi.c* /limatul familial 0 are un rol &otarator in cauzele de abandon scolar. Astfel, dezorganizarea vietii de familie, consecinta a divortului , climatul familial conflictual si  Facultatea de Management,Inginerie Economica inAgricultura si Dezvoltare Rurala imoral, e cesiv de !ermisiv, divergenta metodelor educative si li!sa de autoritate a  !arintilor, atitudinea rece, indiferenta sau dim!otriva, tiranica a acestora, iata alte cateva as!ecte care conduc s!re abandonul scolar.d* Factor de natura sociala si economica 0 cum ar fi) crize !olitice, economice, sociale si morale, !rabusirea sistemului de !rotectie sociala, confuzia sau absenta unor norme sau valori 0 iata alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, inde!artarea lor de mediul educational si in final 0 abandon scolar.e* Factorii de natura educationala 0 insubordonare fata de normele si regulile scolare, c&iul, absenteism, re!etentie, motivatii si interese slabe in ra!ort cu scoala, greselile dascalilor 8de atitudine si relationare, com!etenta !rofesionala, autoritate morala* 0 au si ei un rol im!ortant in a!aritia fenomenului de abandon scolar.f* Antura'ul 0 de !roasta calitate debusoleaza elevii cu un !si&ic labil datorat unor carentedin co!ilarie 0 dorinta de a sca!a de sub tutela educationala sau familiala, dorinta de a ca!ta obiecte, &aine sau mancare !rin cai ocolite, necurate 0 iata alte cauze !entru care elevul abandoneaza scoala. Se impun masuri de prevenire a abandonului scolar:  Determinarea conştientiz#rii de c#tre !#rin%i a im!ortan%ei educa%iei $n formareaco!ilului şi im!licarea sistemului familial $n reabilitarea şcolar# şi social# aelevului cu risc de abandon şcolar   Realizarea unei a!ro!ieri $ntre elevi şi mediul şcolar   /reşterea $ncrederii $n for%ele !ro!rii a elevilor  1n im!act !ozitiv !rivind !ers!ectiva asu!ra $ncadr#rii !e un loc de munc# şi aunui standard de via%# decent  +c&imbarea !ers!ectivei !#rin%ilor asu!ra rolului !e care $l are şcoala $n educa%iaco!iilor  7izite ale unui mediator şcolar la locuin%ele co!iiilor neşcolariza%i şi a celor care
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks