Documents

Coagularea intravasculara diseminata

Description
coagularea intravasculara diseminata medicina
Categories
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    Coagularea intravasculara diseminata  Coagularea intravasculara diseminata (C.I.D.) este un sindrom clinic, caracterizat prin formare de tromboze si necroze, insotit de brinoliza secundara si consumul unor factoride coagulare, cu hemoragii. Prezenta simultana a hemoragiilor si trombozelor este caracteristica sindromului, în organism eistand un echilibru intre brinoliza si coagulare. !actorii care distrug acest echilibru produc boala, manifestarea principala ind sangerarea. anifestarile hemoragice pot  deosebit de grave si se pot manifesta sub forma de#$petesii, echimoze$epistais$hematemeza$hemoptizie$hematuria$hemoragii in plaga %rombozele in microcirculatie, care preced aparitia sindromului hemoragic, se pot manifesta prin#$cianoza etremitatilor&$leziuni ulcero$necrotice tegumentare si mucoase&$insucienta respiratorie&$oligoanurie. Procesul de coagulare intravasculara diseminata (CID) apare in diverse stari patologicecare determina patrunderea in circulatie a substantelor tromboplastinice si perturbari morfofunctionale ale microcirculatiei (interventii chirurgicale, accidente obstetricale, pancreatita acuta, stari de soc, hemoliza acuta, septicemii, hemopatii maligne, intoicatii, reactii imunoalergice). 'emoragiile sunt consecinta consumului de factori ai coagularii in cadrul trombozei diseminate din microcirculatie si brinolizei secundare. Cauzele coagularii intravasculare diseminate pot  acute sau cronice# $Coagularea intravasculara diseminata acuta# Cauze infectioase# bacteriene# infectii gram$negative, gram$pozitive, ricetsiivirale# 'I*, citomegalovirus, varicela, hepatita fungice# histoplasma&  parazitice# malaria. Cauze maligne# hematologice# leucemia acuta mielocitica metastazice# adenocarcinoamele secretoare de mucina. Cauze obstetricale #  abruptio placentara, embolism al lichidului amnioticCoagularea intravasculara diseminata cronica# Cauze maligne# tumori solide si leucemia. Cauze obstetricale# sindromul de fetus mort retinut& produs de conceptie retinut. Cauze hematologice# sindromele mieloproliferative& hemoglobinuria paroistica nocturna. Cauze vasculare# artrita reumatoida, boala +anaud& infarct miocardic. Cauze in-amatorii# colita ulcerativa, boala Crohn& sarcoidoza, anevrism aortic& reectia acuta de grefa& sindrom uremic hemolitic&  hemangioame gigant.Complicatiile CID#$insucienta renala acuta&$tamponada cardiaca& $tromboza si hemoragii amenintatoare de viata& $hemotora& $hematom intracerebral& $gangrena si pierderea degetelor& $deces. Particularitati legate de substrat# CID este caracterizata prin activarea sistemului de coagulare a sangelui cu generarea si depozitarea de brina si formarea de trombi microvasculari in diferite organe contribuind la dezvoltarea insucientei multiple de organ. Consumul proteinelor de coagulare si a plachetelor prin activarea continua a sistemuluide coagulare poate induce complicatii hemoragice severe, desi formarea de microcheaguri poate aparea si in absenta depletiei factorului de coagulare si a hemoragiei. Patru mecanisme diferite sunt responsabile de anomaliile hematologice observate in CID# /.cresterea activarii trombinei& 0.supresia cailor anticoagularii& 1.brinoliza alterata& 2.activarea in-amatorie. 3ctivarea coagularii intravasculare este mediata complet prin calea intrinseca. 4punerea la factor tisular in circulatie apare prin alterare endoteliala, distrugere tisulara sau epersia celulelor in-amatorii sau tumorale a moleculelor procoagulante. !actorul tisular activeaza coagularea prin calea etrinseca implicind factorul *II. 5locarea caii factorului *II a dovedit intreruperea caii CID. Compleul factor *II$factor tisular serveste la activarea trombinei care cliveaza brinogenul in brina si determina simultan agregarea plachetelor.  %rombina generata este reglata prin multiple mecanisme hemostazice. %otusi o data ce  a inceput coagularea intravasculara, mecanismele compensatorii sunt incapacitate. ai intai antitrombina este consumata continuu prin activarea coagularii, apoi elastaza produsa de neutrole degradeaza antitrombina, iar in ultima instanta antitrombina ramasa este pierduta prin capilarele alterate iar productia ei este diminuata hepatic prinmicrotrombii hepatici vasculari. Proteinele 6 si C reprezinta un sistem anticoagulant compensator important. In conditii normale proteina C este activata de trombina si este compleata de trombmodulina. 3ctivitatea proteinei C combate coagularea prin clivarea proteolitica a factorilor * si *III.Citoinele in-amatorii eliberate incapaciteaza proteina C. CID se dezvolta acut la epunerea brusca a sangelui la procoagulanti, incluzind tromboplastina tisulara generand coagulare intravasculara. ecanismele hemostatice compensatorii sunt rapid depasite si drept consecinta se dezvolta coagulopatia de consum si hemoragiile. In schimb, CID cronica re-ecta un status compensat care se dezvolta cand sangele este epus continuu sau intermitent la cantitati mici de factor tisular. ecanismele compensatorii hepatice si din maduva osoasa nu sunt depasite, iar evidentele clinice si de laborator sunt minime. CID cronica este comuna tumorilor solide si in anevrismele aortice mari.4aminari de urgenta# 7umarul trombocitelor este scazut (cel mai constant semn al coagularii intravasculare diseminate). 6caderea brinogenului si a protrombinei sunt mai rapid reversibile. %ratament# In toate cazurile se instituie masurile terapeutice adresate bolii de baza care a declansat CID. 6ocul este frecvent un factor favorizant iar masurile imediate includ suport ventilator, administrare de -uide, administrare de vasopresoare si monitorizare atenta a functiei neurologice si renale. Dializa poate  necesara. In terapia anticoagulanta heparina este unicul antitrombotic disponibil cu rol in tratamentul pacientilor cu CID. 'eparina se administreaza in doze uzuale, fractionate (/88 mg la 2$9 ore i.v.) sau in perfuzie (initial 0: mg i.v. apoi 0$: mg;ilocorp;02 ore). Controlul coagulogramei se face deosebit de atent deoarece eista pericolul supradozarii. %ratamentul substitutiv al factorilor coagularii consumati si refacerea volemiei se face cu plasma (in cazuri grave), transfuzii de sange integral, masa eritrocitara, concentrate trombocitare. 3gentii antibrinolitici sunt folositi doar dupa ce au fost incercate alte metode si s$au dovedit lipsite de succes. 3ntibrinoliticele sunt utile in cazurile de CID secundare  hiperbrinolizei asociate cu leucemie promielocitica acuta si alte forme de cancer. 6e folosesc concentrate de proteina C.Covrescu <aurentiu *alentin=rupa 181 .=.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks